Aktuální informace

Zemřel germanista Jiří Stach

Dne 29. 3. 2024 zemřel ve věku 93 let PhDr. Jiří Stach, filolog, germanista a překladatel z němčiny. V jeho bohatém překladatelském díle vynikají dramatické texty, zejména hry Friedricha Dürrenmatta.

Poslední rozloučení se koná 8. 4. 2024 ve 14:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol.

celý článek

Rezidenční pobyt Slovinsko 2024

Slovinská asociace spisovatelů vypsala výzvu na rezidenční pobyty v roce 2024, zaměřené na překlad a propagaci slovinské literatury. Délka rezidenčního pobytu je dva až tři týdny, slovinská strana hradí ubytování, rezident se zavazuje k účasti na literárních akcích a k sepsání krátké zprávy z pobytu. Uzávěrka přihlášek je 20. 4. 2024, pobyty budou realizovány v období 8. 5. – 31. 12. 2024. Kontakt: matej@drustvo-dsp.si

Podrobné informace

celý článek

Zemřel tlumočník Zdeněk Hrdlička

Dne 1. března 2024 zemřel ve věku 72 let tlumočník a překladatel z japonštiny PhDr. Zdeněk Hrdlička, spoluzakladatel první soukromé P/T agentury v Československu a autor několika knih a časopiseckých seriálů, které se staly v době svého otištění velice populárními, např. Tlumočník a já, Velorex a já.

Poslední rozloučení proběhne ve středu 13. března v Malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

celý článek

Otevřený dopis německojazyčných organizací k AI

Obec překladatelů se přihlásila k otevřenému dopisu adresovanému německým a rakouským zástupcům v EU a k výzvě asociací literárních překladatelů z Německa, Rakouska a Švýcarska. Otevřený dopis Evropské unii požaduje silnou regulaci generativní umělé inteligence v oblasti literárního překladu. Dopis se hlásí k zásadě ART (Authorisation, Remuneration, Transparency) při použití AI, dále například požaduje, aby podpora z veřejných zdrojů byla přiznávána pouze lidským tvůrcům, aby byli překladatelé uváděni na obálce a aby byla zřetelně označena díla vzniklá čistě pomocí AI. Upozorňuje též na ekologický dopad používání softwarů umělé inteligence a požaduje férové pracovní podmínky a přiměřený plat pro všechny pracovníky v oblasti AI. Text výzvy v němčině a angličtině je dostupný například na webu CEATL. K výzvě se mohou připojit též jednotlivci zde. V současné době připravujeme překlad textu do češtiny.


Evropský parlament bude o přijetí zákona AI Act jednat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku 13. března. Jde o jeden z posledních kroků předtím, než zákon vstoupí v platnost.
 

celý článek

Ulysses’ Shelter – rezidenční pobyty pro začínající spisovatele a překladatele

Projekt Ulysses’ Shelter vyhlašuje třetí etapu rezidenčních pobytů pro začínající autory činné v oblasti poezie, prózy a/nebo uměleckého překladu, kteří si mohou zažádat o jeden rezidenční pobyt v období 2024–2025. Nabízené pobyty v Chorvatsku, Řecku, Srbsku, na Maltě a ve Walesu poskytují možnost pracovat, vystupovat a představit se na různých místech v Evropě. Výběrová komise navrhne partnerům dva uchazeče z České republiky.

Termín pro podání přihlášek: 7. dubna 2024

Oznámení výsledků: 6. května 2024

Podrobné informace o podmínkách a nabízených rezidencích

celý článek

Poznejte svého překladatele – Jitka Jeníková v Praze na Petřinách

V rámci pravidelného cyklu Poznejte svého překladatele vystoupí arabistka Jitka Jeníková v pobočce Městské knihovny v Praze na Petřinách. Besedu s překladatelkou příhodně nazvali Kdo se skrývá za českým textem arabských a anglických knih? Beseda se koná 20. 3. v 17:00 v pobočce Městské knihovny v Praze Petřiny (U Petřin 2511/1, Praha 6).

Arabština je šestým nejběžnějším jazykem světa, přesto máme z arabské moderní románové tvorby v češtině k dispozici sotva desítku děl. Povídat si však budeme nejen o arabštině a arabské literatuře, ale i o tom, co je na překládání nejtěžší, jak vlastně taková překladová kniha vzniká, proč se (ne)vyplácí pracovat s těmi nejbližšími, proč arabistku živí angličtina a jaké to je překládat třeba takové paměti prince Harryho, filmové titulky nebo manuály k počítačovým hrám.

Srdečně zveme všechny zájemce.

Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Průzkum CEATL o AI – překladatelská sdružení

CEATL (Evropská rada sdružení literárních překladatelů) zveřejnila 20. února 2024 na svých stránkách výsledky prvního průzkumu týkajícího se nástupu umělé inteligence (AI) v oblasti uměleckého překladu. Jedná se o průzkum vedený mezi jednotlivými sdruženími (ne samotnými překladateli, tyto výsledky budou následovat). Je zde vidět, které asociace zveřejnily prohlášení týkající se nástupu AI, zda vydaly pro své členy nějaká doporučení, případně zda samy již provedly mezi svými členy šetření týkající se zkušeností s AI. Obec překladatelů v současné době připravuje pro členy text doporučení obsahující zásady týkající se použití AI při překládání, možné body do smlouvy s nakladateli i upozornění na rizika vyplývající z nástupu AI v uměleckém překladu. Text doporučení zveřejníme během jara.

Výsledky průzkumu CEATL o AI – překladatelská sdružení

celý článek

Poznejte svého překladatele – 21. setkání na (A)voidu

(A)void Floating Gallery a Obec překladatelů zve na tradiční překladatelský večer, tentokrát navíc ve spolupráci se spolkem Euskaldun. Tématem večera bude zajímavý kout Evropy, k němuž se vztahuje ojedinělá literatura: Pyreneje. Co o nich víme? Co víme o Katalánsku kromě televizních zpráv o snahách Katalánců odtrhnout se od Španělska? Co víme o katalánsky psané literatuře, která se překládá do češtiny stále častěji? Vzniká katalánská literatura jen v Katalánsku? Na všechny tyto otázky odpoví ti nejpovolanější: dva mladí překladatelé z katalánštiny, pro svůj obor velmi zapálení. Michal Brabec v rámci večera představí svůj překlad románu Irene Solà Zpívám já a hora tančí (Euskaldun 2023) a Vít Groesl povídku Ztroskotání od Lluíse Ferrana de Pola z připravované antologie katalánské povídkové tvorby minulého století. Večer jako obvykle moderuje básník Josef Straka. Večer zpříjemní písně v katalánštině v podání Alberta Fonta Hara.
Koná se dne 5. 3. v 18:00 v Café Avoid (náplavka pod Tančícím domem, černé kulaté okno)

Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Cena Muriel pro Marii Voslářovou

Za překlad švédského komiksu V zrcadlové síni Liv Strömquistové získala cenu Muriel za rok 2023 členka OP Marie Voslářová.

Výroční komiksové ceny Muriel pravidelně oceňují nejlepší komiksové práce už od roku 2007. Slavnostní vyhlášení roku 2023 proběhlo 21. února 2024 v Edison Filmhub. Přehled oceněných ve všech kategoriích najdete na webu Ceny Muriel.

celý článek

Přednášky Kruhu přátel českého jazyka – jaro 2024

Kruh přátel českého jazyka zve na jarní běh přednášek pro všechny zájemce o češtinu a příznivce jazykozpytu. Přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost a konají se vždy ve středu v místnosti č. 18 na hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) v 18:00.

Bližší informace o činnosti KPČJ, anotace přednášek a audiozáznamy vybraných přednášek najdete na webových stránkách.

Program přednášek

Anotace přednášek

celý článek

Projekt CELA pro začínající překladatele

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce Českého literárního centra, vyhlašuje otevřenou výzvu do mezinárodního projektu Connecting Emerging Literary Artist (CELA), který propojuje začínající překladatele z jedenácti evropských zemí se začínajícími spisovateli a literárními profesionály. Pro třetí ročník hledá CELA nové překladatele, kteří by se mohli do aktivit projektu zapojit od září 2024 do června 2027. Překládá se z následujících jazyků: španělština, italština, ukrajinština, polština, nizozemština, srbština, slovinština, rumunština, bulharština.

Uzávěrka doručení přihlášek je 29. 2. 2024.

Informace najdete na Otevřená výzva: CELA hledá překladatele! | CzechLit

celý článek

Poznejte svého překladatele – 20. setkání na (A)voidu

Po vánoční pauze se v úterý 6. 2. 2024 v 18.00 vydáme v kavárně (A)void do vod tzv. žánrové literatury. Nebo je předsudek hovořit o žánrové literatuře, když i ta může být směle řazena pod pojem krásná literatura? O svůj názor se s posluchači podělí dva překladatelé z angličtiny: Roman Tilcer a Jakub Němeček. Oba spojuje i to, že sami založili malé nakladatelství, aby mohli vydávat literaturu podle svého gusta. Jeden nakladatelství Gnóm, druhý nakladatelství Medusa. Každý z nich představí jednu knihu z produkce svého nakladatelství: Jakub Němeček prózu Lucia Sheparda Americká modlitební příručka, román zčásti fantasy a zčásti horor, Roman Tilcer oceňovaný román Rezavé panny od Gwendolyn Kisteové. Ani jedna z představovaných knih se nevyhýbá společenské kritice, ba naopak. Jaké to je, když se překladatel ocitne zároveň v roli nakladatele? Změní se tím jeho přístup k překladatelské práci a pohled na ni? Jak si vybírá redaktora? To a mnohem víc se dozvíte, přijdete-li do příjemného prostředí s neformální atmosférou.
Překladatelské večery vznikají ve spolupráci Obce překladatelů a (A)VOID Floating Gallery a mají už několikaletou tradici. Během zimní přestávky (A)VOID Floating Gallery se potkáváme v (A)VOID Café pod Tančícím domem.

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za dva týdny. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží. Účast na kurzu předpokládá obstojnou úroveň znalosti výchozího jazyka (přibližně B2).

Lektorkou bude Lucie Mikolajková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První lekce se bude konat v pátek 23. února v 15.00.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám nevyhovuje termín, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Grantová výzva Kreativní Evropy

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Kategorie projektů:

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů) 
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů) 
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů) 

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu a projekty mohou trvat max. 36 měsíců. 

Termín uzávěrky je 16. dubna 2024.

Více informací najdete na https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/kreativni-evropa-podpora-obehu-evropskych-literarnich-del-v-r-2024/

celý článek

Kurz překladu poezie a písňových textů v Brně

Kurz překladu poezie a písňových textů v Brně

Obec překladatelů vyhlašuje kurz překladu poezie a písňových textů. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává ze tří tříhodinových bloků v termínech 21. 2., 6. 3. a 20. 3. v čase 13.30–16.30 (lze po dohodě s lektorem mírně přizpůsobit). V každém bloku se bude pracovat se zadaným textem, který účastník předem přeloží. Většina originálů bude v angličtině a francouzštině a účastníci k nim dostanou tzv. podstročniky.

Lektorem bude Mikuláš Bryan. Kurz bude probíhat offline v prostorách nakladatelství Host (Radlas 5, Brno – v zadní části areálu; nahoru po kovových schodech a zazvonit na redakci).

Kurzovné činí 2 900 Kč pro členy OP a studenty a 3 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám nevyhovuje termín, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Otevřený dopis překladatelských organizací

Profesní překladatelské organizace Překladatelé Severu, Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů formou otevřeného dopisu reagují na výroky předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky a ředitele veletrhu Svět knihy Radovana Auera v pořadu Akcent, odvysílaném 3. 1. 2024 na stanici ČRo Vltava.

Otevřený dopis překladatelských organizací

celý článek

Nominujte knihy na Zlatou stuhu

Do 31. 1. 2024 můžete přihlašovat knihy do soutěže o cenu Zlatá stuha, která je udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež, které poprvé vyšly v českém jazyce v uplynulém kalendářním roce (tedy Zlatá stuha 2024 bude udělena knihám vydaným v roce 2023). Díla mohou přihlásit nakladatelé, autoři, překladatelé, odborní pracovníci i fyzické osoby z řad veřejnosti.

Postup a přihlašovací formulář najdete zde.

celý článek

Posun termínu Soutěže Jiřího Levého

Události na FF UK těžce dolehly na veškeré studentstvo a vážně narušily lednovou výuku nejen na Ústavu translatologie. Výbor Obce překladatelů se proto po domluvě s porotou Soutěže Jiřího Levého rozhodl posunout termín odevzdání příspěvků na 29. 2. 2024.

celý článek

Counterpoint/Contrepoint #10

V prosinci vydal CEATL desáté číslo svého magazínu, tematicky zaměřené na problematiku umělé inteligence v překladu. Shrnuje dosavadní činnost CEATL na tomto poli a přináší také úvahy několika spisovatelů a spisovatelek o možnosti, že by jejich dílo překládala právě AI. A protože se letošní výroční zasedání CEATL bude konat v Reykjavíku, dozvíte se více o činnosti islandské překladatelské organizace.

Anglická verze

Francouzská verze

celý článek

Zemřel Šimon Pellar

S lítostí oznamujeme, že v noci na 10. 12. 2023 zesnul ve věku 75 let zakládající člen OP Šimon Pellar, překladatel z angličtiny, nositel Ceny Josefa Jungmanna. Čest jeho památce.

Poslední rozloučení se koná v pátek 15. 12. 2023 v 9:30 v Nové obřadní síni Olšany.

Za Šimonem Pellarem (Hana Linhartová)

Nekrolog (Jan Zelenka)

Parte

celý článek

Tvůrčí stipendia MK v oblasti literatury 2024

Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2024 v oblasti literatury. Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně jeden měsíc na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.
Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 5. 1. 2024.

Podrobné podmínky a formulář žádosti najdete na webu MK.

celý článek

Pavel Eisner: Poutníkův posel

Pražský literární dům srdečně zve 3. 12. v 17.00 do Foersterovy síně na literárně-hudební večer o životě a díle Pavla Eisnera, pražského rodáka, autora, jazykovědce a významného překladatele, od jehož úmrtí letos uplynulo 65 let.

Pavel Eisner se velice zajímal o hudbu, a vedle děl pražských německých spisovatelů tak překládal rovněž muzikologické texty či libreta českých skladatelů. Do němčiny přeložil i životopisný román Josefa Bohuslava Foerstera Poutník (Der Pilger: Erinnerungen eines Musikers), z jehož českého originálu během večera zazní vybrané pasáže.

V rámci hudebního doprovodu se můžete těšit např. na Foersterovy či Dvořákovy skladby v podání pianistky Adély Ludvíčkové.

aktuálně - Pražský literární dům | (literarnidum.cz)

ne 03. 12. 2023 | 17:00 | Foersterova síň, fara kostela sv. Vojtěcha, Pštrossova 214/7, Praha 1

Účinkující: Olga Černá

                   Adéla Ludvíčková

Moderace: David Stecher

celý článek

CEATL: Výzva k umělé inteligenci v literárním překladu

15. listopadu 2023 zveřejnila Evropská rada asociací literárních překladatelů (CEATL) výzvu k umělé inteligenci v literárním překladu (Statement on Artificial Intelligence), k níž se připojilo všech třicet čtyři členských organizací CEATLu. Výzvou se CEATL přihlašuje k zásadě ART (Authorisation, Remuneration, Transparency) a zdůrazňuje, že literární překlad je tvůrčí činností, literárním dílem a že stejně tak jako si lidmi vytvořený překlad zasluhují všechny literární žánry, tak si ho zasluhují též všechny jazyky. Výzva dále odmítá poskytování veřejné podpory překladům generovaným umělou inteligencí.
Text výzvy je dostupný v angličtině a ve francouzštině.
O přijetí výzvy vyšel článek na webu slator.com.

celý článek

Chorvatština: Rezidenční pobyt v Záhřebu

Upozorňujeme překladatele z chorvatštiny na možnost rezidenčního pobytu v Záhřebu, který nabízí chorvatské sdružení literárních překladatelů DHKP. Žádosti jsou přijímány průběžně, délka pobytu 1–4 týdny, rezidenti dostávají stipendium 20 euro/den.

Více informací v chorvatštině a angličtině najdete na webu DHKP.

celý článek

Poznejte svého překladatele – Kateřina Klabanová v Praze

Překladatelka několika dětských knih z němčiny a angličtiny bude v rámci projektu besedovat dne 14. 12. ve škole Brána jazyků v Praze, Truhlářské ulici. Pořádáno ve spolupráci s místní knihovnou. Žáci se pro neformálnost prostředí přesunou ze školy do knihovny. Akce není přístupná veřejnosti.

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Ezagutu Katalánsko / Poznat Katalánsko

Večer věnovaný katalánské literatuře, Katalánsku a Pyrenejím. V rámci večera představí překladatel ze španělštiny a katalánštiny Michal Brabec svůj nejnovější překlad katalánské autorky Irene Solà Zpívám já a hora tančí, který vyšel právě v nakladatelství Euskaldun, jež se věnuje vydávání literatury a překladatelům tzv. malých jazyků. Zveme všechny do velmi inspirativní plzeňské univerzitní kavárny Družba. Pořádáno ve spolupráci Obce překladatelů se spolkem Euskaldun.
Koná se 12. 12. v kavárně Družba (Plzeň, Sedláčkova ulice 19) od 18:00.

celý článek

Poznejte svého překladatele – Veronika Volhejnová v Ostravě

Srdečně zveme do Knihovny města Ostravy. V rámci pravidelných besed v této knihovně vystoupí překladatelka z angličtiny Veronika Volhejnová, jejíž překladatelský záběr je opravdu široký a jde od překládání literatury pro děti a mládež přes detektivky a thrillery až po překlady významných angloamerických autorů. Beseda je pořádána ve spolupráci Obce překladatelů, KMO, Anglické knihovny a American center Ostrava. Z besedy bude pořízen videozáznam, o jehož zveřejnění vás budeme informovat.
Koná se 5. 12. od 16:00 ve Společenském sále Knihovny města Ostravy ve 3. patře.

celý článek

Poznejte svého překladatele – 19. setkání na Avoidu

Obec překladatelů a (A)void Floating Gallery pro vás připravily další překladatelský pořad. V podpalubí lodi (A)void bude praskat dříví, a tak nikomu nebude zima, přestože se tentokrát vydáme na sever Evropy. Představí se nám překladatelka z norštiny Jitka Jindřišková a překladatel z finštiny Michal Švec. Norštinu jsme na (A)voidu ještě neměli, bude to premiéra. A vězte, že na severu Evropy se nepíší jen detektivky! Jitka Jindřišková nám představí překlad dystopického románu Zákon dechu (Bourdon, 2023) norského autora Øysteina Steneho a dozvíme se, co se bude dít v hermeticky uzavřených městech, která už jsou desítky let sužovaná zákeřným virem. Michal Švec povypráví o románu, rovněž dystopickém, finské autorky Pii Leinové Nebe (Větrné mlýny, 2022) a posluchačům naznačí, co se dělo (nebo skutečně bude dít?) v Helsinkách roku 2058, které byly zdecimovány přírodní katastrofou a lidem se přestaly rodit děti. A jako vždycky, dojde i na překladatelské oříšky. Přijďte, je na co se těšit. Večer bude jako obvykle doprovázen hudbou.

Koná se 5. 12. tentokrát v 19:00. 

POZOR! Změna místa. Tentokrát z důvodu náhlých mrazů v Kavárně (A)void (kulaté černé okno kousek od lodi směrem k Palackého mostu)

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Poznejte svého překladatele – Daniela Mrázová ve Velehradě

Překladatelka z norštiny, redaktorka a tlumočnice Daniela Mrázová bude ve velehradské knihovně mluvit o překladu, fenoménu severských detektivek a představí některé ze svých překladů. Pořádáno ve spolupráci Obce překladatelů, Překladatelů Severu a velehradské knihovny.
Koná se 21. 11. v 17:00 v knihovně ve Velehradu. Vstupné dobrovolné

celý článek

Valná hromada 2023

Valná hromada Obce překladatelů se bude konat v pátek 24. listopadu 2023 od 14.30 v sále číslo 16 v K-Centru na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek jednání na 15.00.

Program

Zahájení

Určení zapisovatele / volba ověřovatele zápisu

Zpráva o činnosti výboru a aktivitách OP (11/2022 – 10/2023)

Zpráva o hospodaření OP

Zpráva revizní komise OP

Výhled činností OP na rok 2024

Úprava stanov

Členské příspěvky

Různé

Závěr

Součástí programu letošní valné hromady je úprava stanov Obce překladatelů. K navržení změn ve stanovách nás vedly dva hlavní důvody:

 • Potřeba sladit znění stanov, terminologicky i obsahově, s aktuálním občanským zákoníkem.
 • Potřeba reagovat na mimořádnou situaci, kdy se z důvodu pandemie nemohla dle stávajících stanov valná hromada konat. (Nová úprava umožňuje ve výjimečných případech konání valné hromady také online, tedy „s využitím technických prostředků“.)

V rámci těchto změn jsme navrhli i další dílčí úpravy, které stanovy Obce zpřesňují a doplňují.
Hlasování o změně stanov bude předcházet stručný výklad, který objasní, proč konkrétní změny navrhujeme, a diskuse, v níž rádi zodpovíme dotazy nebo budeme reagovat na připomínky. Nové stanovy je potřeba schválit dvoutřetinovou většinou přítomných.

Stanovy – návrh úprav

celý článek

Ezagutu Baskicko / Poznat Baskicko

Spolek Euskaldun, který se zaměřuje na propagaci tzv. malých jazyků a jejich překladatelů, pořádá ve spolupráci s Obcí překladatelů baskický večer. O Baskicku a jeho postavení v rámci Španělska pohovoří politolog Jiří Zákravský, překladatel Vít Kazmar, nositel Jungmannovy ceny, přečte ukázku ze svého překladu románu Fernanda Aramburua Vlast, za který dostal tvůrčí odměnu v rámci CJJ, o osobní poznatky z dlouhodobých cest do Baskicka se podělí Anna Tkáčová.
Koná se 9. 11. v 18:00 v plzeňské univerzitní kavárně Družba (Sedláčkova 19).

Další informace zde.

celý článek

Poznejte svého překladatele – Jiří Pelán v Táboře

Renomovaný překladatel z italštiny a francouzštiny Jiří Pelán se představí táborským čtenářům zamyšlením nad „rozdílem mezi konformním a adaptačním překladem, což je přesnější vyjádření antagonismu mezi překladem věrným a volným“. Otázky bude klást překladatelka Tereza Horváthová. Společný pořad Obce překladatelů, Sousedské univerzity Septem Artes a táborské knihovny.

Koná se 15. 11. v 18:00 v Městské knihovně Tábor (Jiráskova ulice č. 3). Vstupné 30,- Kč.

Více info zde.

celý článek

Poznejte svého překladatele – Lucie Mikolajková v Hradci Králové

Tentokrát se akce neuskuteční v knihovně, ale v knihkupectví Megabooks v Hradci Králové, které se specializuje na prodej cizojazyčné literatury. Vyžádali si přímo překladatelku z a do angličtiny Lucii Mikolajkovou. Beseda bude probíhat formou rozhovoru, otázky bude klást pedagog hradeckého gymnázia J. K. Tyla František Jahnátek.

Koná se 8. 11. od 17:00 v knihkupectví Megabooks (Masarykovo náměstí).

Více info zde.

celý článek

Poznejte svého překladatele – H. Zahradníčková a R. Podaný v Táboře

Projekt Poznejte svého překladatele se neomezuje jen na Prahu. O úskalích a specifiku překladů komiksů z francouzštiny budou 1. 11. v 18:00 v Městské knihovně Tábor (Jiráskova ulice č. 3) hovořit překladatelka Hana Zahradníčková a překladatel Richard Podaný. Besedu bude moderovat překladatelka Tereza Horváthová.

Vstupné 30,- Kč.

Více info zde.

celý článek

Státní cena za překladatelské dílo 2023

Státní cenu za překladatelské dílo letos za celoživotní přínos ke zprostředkování norské literatury českému čtenáři a příkladnou profesionalitu získala členka Obce překladatelů Jarka Vrbová, která do češtiny převedla třeba knihy Tomase Espedala, Knuta Faldbakkena, Josteina Gaardera, Astrid Lindgrenové, Roye Jacobsena, Larse Saabyeho Christensena nebo Aksela Sandemoseho.

Všechny letošní laureáty Státních cen Ministerstva kultury najdete na Past na příběhy sklapla. Státní cenu za literaturu získal prozaik Jiří Kratochvil | Vltava (rozhlas.cz).

celý článek

Dotazník CEATL k AI v literárním překladu

V uplynulých měsících budí velký zájem a obavy literárních překladatelů a překladatelek (a dalších) téma umělé inteligence (AI). CEATL vytvořil krátký dotazník v angličtině, jehož prostřednictvím chce zjistit, jak užití technologie AI ovlivňuje každodenní práci literárních překladatelů a překladatelek v zemích, kde působí jeho členské organizace. Výsledky CEATLu napomohou získat lepší představu o tom, jaká je aktuální situace a co je nutné podniknout.

Dotazník můžete vyplnit do 14. 11. 2023 zde.

celý článek

Cena Josefa Jungmanna za rok 2022 udělena

Dne 5. 10. 2023 udělila Obec překladatelů v prostorách pražského Goethe-Institutu Cenu Josefa Jungmanna za rok 2022 a další ocenění. Porota vedená předsedkyní Petrou Martínkovou pracovala ve složení Alice Flemrová, David Petrů, Michael Půček a Václav Štefek.

Cena Josefa Jungmanna za rok 2022

Patrik Ouředník za překlad z francouzštiny. François Rabelais: Pantagruel (Volvox Globator)

Mimořádné tvůrčí prémie

Jarmila Horáková za překlad z rumunštiny. Tatiana Ţîbuleac: Skleněná zahrada (Větrné mlýny)

Aleš Kozár za překlad ze slovinštiny. Boris Pahor: Nekropole (Protimluv)

Tvůrčí ocenění

Lucie Bregantová za překlad z angličtiny. Becky Chambersová: Žalm pro divostrojné (Host)

Tereza Marková Vlášková za překlad z angličtiny. Maggie O’Farrellová: Hamnet (Argo)

Jakub Šedivý za překlad z ruštiny. Guzel Jachina: Vlak do Samarkandu (Prostor)

Prémie Tomáše Hrácha

Anna Štádlerová za překlad ze španělštiny. Benjamín Labatut: Strašlivá závrať (Paseka)

Krameriův vinš

Václav Jamek za dlouholetou obětavou práci v porotě Ceny Josefa Jungmanna

Síň slávy

Jiří Našinec za setrvalou kvalitu převodu významných děl z rumunštiny a francouzštiny

Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského)

Jana Pokojová na nový překlad sbírky Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství chilského básníka Pabla Nerudy; vyjde v nakladatelství Dybbuk v roce 2024.

Obec překladatelů děkuje za finanční podporu Hlavnímu městu Praze a sponzorům DILIA, Nadace ČLF a Goethe-Institut v Praze.

Tisková zpráva

Projev předsedkyně poroty Petry Martínkové

celý článek

CEATL: Manifest sdružení autorů En chair et en os

U příležitosti mezinárodního dne překladatelů CEATL spolupodepsal spolu s dalšími 12 evropskými a mezinárodními organizacemi autorů a umělců  společné  prohlášení. Cílem je posílit vyjednávací pozici při debatách o přijetí EU AI Act. Prohlášení zdůrazňuje především příležitost k transparentnímu jednání a respektu k autorskému právu při používání umělé inteligence v kreativních odvětvích.

Ve stejném týdnu vystoupilo sdružení autorů nazvané „En chair et en os“ („Z masa a kostí“, jde o členy ATLF, ATLAS a AVTE, tedy francouzských překladatelských organizací včetně audiovizuálního překladu) s výzvou odmítající použití AI v oblasti umělecké literatury, filmu a videoher a na podporu umělecké tvorby. K výzvě se mohou připojit překladatelé a další zájemci jako jednotlivci. Manifest je na stránkách CEATLu zveřejněn anglicky a francouzsky spolu se jmény signatářů. Manifest vzbudil značný ohlas, mezi signatáři jsou též významní filmaři, spisovatelé, včetně držitelky Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaux. Text anglické verze výzvy zde: https://enchairetenos.org/. Manifest byl 4. 10. zveřejněn v deníku Libération (on-line i tištěná verze); 3. října byla informace o výzvě zveřejněna na stránkách hollywoodského internetového magazínu Deadline.

Překladatelé jsou zváni, aby výzvu i ostatní informace a internetové odkazy sdíleli se svými kolegy, nakladateli a autory, které překládají.

celý článek

Kurz literárního překladu pro překladatele z němčiny

Kurz literárního překladu pro překladatele z němčiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro překladatele z němčiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za čtrnáct dní (s vánoční přestávkou; v případě zájmu je s lektorkou možno domluvit i jiné intervaly setkávání). V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou kurzu bude Jana Zoubková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První setkání se uskuteční v pátek 3. 11. 2023 v 16.00. Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2023.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z francouzštiny

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z francouzštiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro začínající překladatele z francouzštiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za čtrnáct dní (s vánoční přestávkou). V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou kurzu bude Alexandra Pflimpflová. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První setkání se uskuteční ve středu 1. 11. 2023 v 17.00.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Výzva Culture Moves Europe na individuální mobilitu

Chcete vyjet do zahraničí? Až do konce května 2024 je otevřená výzva Culture Moves Europe na individuální mobilitu!

Úspěšní žadatelé obdrží finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování, strava atd.) krátkodobého zahraničního pobytu v jedné ze zemí programu Evropské unie Kreativní Evropa. Ačkoliv je výzva otevřená až do 31. května 2024, žádat můžete kdykoliv, přihlášky se vyhodnocují průběžně.

Podrobnosti najdete zde: Culture Moves Europe – druhá výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů - Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

celý článek

Moldavský večer v Plzni

Obec překladatelů navázala spolupráci se spolkem Euskaldun, jehož cílem je, kromě jiného,  zviditelňovat překladatele z menších evropských literatur. Překladatelka z rumunštiny Jarmila Horáková na večeru věnovaném moldavské literatuře seznámí účastníky s moldavskými reáliemi a pohovoří o překladu románu Skleněná zahrada moldavské autorky Tatiany Țîbuleac, z něhož přečte ukázky. Večer se koná dne 12. 10. 2023 od 18:00 v plzeňské univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici 19. Je pořádán ve spolupráci s Obcí překladatelů.

celý článek

Poznejte svého překladatele - Jana Kunová v Počernicích

V rámci Týdne knihoven proběhne ve spolupráci s Obcí překladatelů pod hlavičkou projektu Poznejte svého překladatele beseda v Městské knihovně v Horních Počernicích. Akce se uskuteční 19. 10. a besedu povede překladatelka z angličtiny Jana Kunová.

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Poznejte svého překladatele - Romana Bičíková ve Vrdech

V rámci projektu Poznejte svého překladatele vystoupí překladatelka z angličtiny a španělštiny Romana Bičíková v knihovně ve Vrdech u Kutné Hory. Akce se koná ve spolupráci s tamní školou a překladatelka bude mít dvě besedy: jednu pro mladší děti, druhou pro ty starší.

celý článek

Poznejte svého překladatele - Anna Štádlerová v Bílině

Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s Obcí překladatelů pořádá v rámci cyklu Poznejte svého překadatele dvě besedy o překladatelství literatury pro starší mládež. Dvou hodinu a půl trvajících besed a uspořádání workshopu se zhostila překladatelka ze španělštiny a angličtiny Anna Štádlerová, nositelka Ceny Jiřího Levého.

celý článek

Zemřela Zdeňka Marečková

Oznamujeme, že letošního 6. června neočekávaně zemřela naše členka PhDr. Zdeňka Marečková, japanistka, překladatelka z japonštiny a zakladatelka a víc než 30 let předsedkyně Kontinentů – sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Nedožila se svých 89 let, které by oslavila 2. listopadu. Prosíme přátele a kolegy, kteří ji znali, o tichou vzpomínku.

celý článek

94. narozeniny Jarmily Emmerové

94. narozeniny Jarmily Emmerové

Obec překladatelů blahopřeje své bývalé předsedkyni paní Jarmile Emmerové k jejím 94. narozeninám, které oslaví 27. září v obdivuhodné životní síle a neutuchajícím zájmu o dění kolem sebe. Přejeme oslavenkyni stejný elán a optimismus i do dalších let.

celý článek

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP) – výzva na r. 2024

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Slovenským literárním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Kdo může žádat?

 • prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací,
 • esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.

Co stipendium zahrnuje?

 • ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2024 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2024 (podzimní termín),
 • stipendium ve výši 1 300 EUR (jarní termín) a 2 400 EUR (podzimní termín),
 • podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.).

Termín uzávěrky: 15. října 2023

Více informací na https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/visegradsky-program-rezidencnich-pobytu-pro-literaty-vlrp-vyzva-na-r-2024/

celý článek

Poznejte svého překladatele – Anežka Charvátová v Ostravě

Poznejte svého překladatele – Anežka Charvátová v Ostravě

Přijďte 10. října 2023 v 16.00 do Knihovny města Ostravy na besedu z cyklu Poznejte svého překladatele, jejímž hostem bude současná předsedkyně Obce překladatelů Anežka Charvátová, překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny, nositelka Ceny Josefa Jungmanna a ceny Magnesia Litera.

celý článek

Poznejte svého překladatele – 18. setkání na Avoidu

Poznejte svého překladatele
3. října 2023 v 18:00 (A)void Floating Gallery

(vltavská náplavka u železničního mostu na Výtoni, hned pod tramvajovou zastávkou)


S radostí sdělujeme, že (A)void Floating Gallery ve spolupráci s Obcí překladatelů po prázdninách opět začíná s besedami v rámci cyklu „Poznejte svého překladatele“. Určitě vám po tříměsíční přestávce chybí setkání s přáteli překladateli a překladatelkami, i se čtenářkami a čtenáři vašich překladů. Tentokrát se podíváme do Maďarska. Představí se překladatelka a redaktorka Marta Pató, která uvede úspěšný román Lászla Szilasiho Třetí most (Protimluv, 2023), a nadějná hungaristka a slovakistka Veronika Erdélyiová, jež promluví o svých překladatelských plánech z maďarštiny a překladech pro časopis PLAV. Těšit se můžete i na hudební předěly – i cimbál může hrát moderní hudbu. Po oficiálním, ale neformálním večeru se při sklence dobrého moku můžete zdržet a pobesedovat jak se čtenáři, tak se svými kolegy. Těšíme se na vás!

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Slavnostní vyhlášení 32. ročníku Ceny Josefa Jungmanna

Obec překladatelů zve na slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku Ceny Josefa Jungmanna, které se uskuteční 5. října 2023 od 17.00 v pražském Goethe-Institutu (Masarykovo nábřeží 32). Zároveň bude udělen i Krameriův vinš, uveden nový člen do Síně slávy a uděleno Stipendium Hany Žantovské.

Akce je veřejně přístupná, vstup volný.

Obec překladatelů děkuje za finanční podporu Hlavnímu městu Praze a sponzorům DILIA, Nadaci ČLF a Goethe-Institutu v Praze.

V užší nominaci CJJ jsou pro rok 2022 následující tituly:

Becky Chambersová: Žalm pro divostrojné, Lucie Bregantová (Host)

Miika Nousiainen: Fazóna, Jitka Hanušová (Host)

Annie Ernaux: Roky, Tomáš Havel (Host)

Tatiana Ţîbuleac: Skleněná zahrada, Jarmila Horáková (Větrné mlýny)

Boris Pahor: Nekropole, Aleš Kozár (Protimluv)

Salman Rushdie: Quijote, Dominika Křesťanová (Paseka)

Sayigin Ersin, Sultánův kuchař, Petr Kučera (Větrné mlýny)

Maggie O’Farrellová: Hamnet, Tereza Marková Vlášková (Argo)

T. S. Eliot, Pustá země, Petr Onufer (Argo)

François Rabelais: Pantagruel, Patrik Ouředník (Volvox Globator)

Honoré de Balzac: Sbohem a jiné prózy, Jan Petříček (Maraton)

Rikki Ducornet, Vějíře markýze de Sade, Martin Pokorný (Rubato)

Guzel Jachina: Vlak do Samarkandu, Jakub Šedivý (Prostor)

Alexej Ivanov, Srdce tajgy, Konstantin Šindelář (Host)

Benjamín Labatut: Strašlivá závrať, Anna Štádlerová (Paseka)

celý článek

Umělá inteligence a literární překlad: překladatelky a překladatelé požadují transparentní jednání

V březnu tohoto roku zveřejnila francouzská sdružení ATLF [Sdružení literárních překladatelů Francie] a ATLAS [Sdružení pro podporu literárního překladu] společnou výzvu upozorňující na nebezpečí, které představuje v oblasti literárního překladu nástup umělé inteligence. Výzvu od té doby sdílely další evropské překladatelské organizace, postupně též vznikají překlady výzvy do ostatních jazyků. Více viz https://atlf.org/tribune/. Z francouzštiny přeložila Hana Fořtová.

Obec překladatelů se k této výzvě připojuje a souhlasí s jejími požadavky.

Kompletní znění výzvy v češtině: Umělá inteligence a literární překlad: překladatelky a překladatelé požadují transparentní jednání

Co požadují ATLF a ATLAS

Hájíme své povolání a ty, kdo se mu věnují s láskou a umem; je třeba reagovat nyní, nezavírat oči před automatizací a omezením kreativity, je třeba jí odolávat, odmítat ji a potírat.

Ne, není příliš pozdě, a skutečně nechceme začít přemýšlet o tom, že se máme „přeškolit“, „změnit“ a „rekvalifikovat“, abychom se podřídili této scestné ne-myšlence výnosu za každou cenu. Již před několika desítkami let byly Darwinovy evoluční teorie o výběru a soutěživosti díky pozorování biologů doplněny o kooperaci jakožto selektivní výhodu. Je třeba opustit slepou víru v soutěživost.

Odmítáme, aby byla tato technologie považována za překládání, neboť na rozdíl od překladu uhlazuje texty, hlasy a myšlenky. Ničí tvořivost nezbytnou pro lidský rozvoj. Konkrétně řečeno, používat tyto programy za profesním účelem znamená riskovat, že budeme zdarma pracovat pro nadnárodní firmy a startupy postrádající jakékoli etické ohledy a že je budeme živit.

Odmítáme diktát jazykové jednotvárnosti: dobrý překlad vytvořený dobrou překladatelkou nebo dobrým překladatelem nemá být neviditelný, aby byl považován za dobrý; překlad musí žít, dýchat, znovu sám o sobě tvořit celý svět původního textu, zacházet s odlišností a hlásit se k ní.

Požadujeme, aby texty před-přeložené automatickými prostředky byly za takové označeny, a požadujeme úplnou transparentnost ohledně těchto praktik, které se ve vydavatelství již objevují.

celý článek

Překladatelská stipendia pro němčináře

Literarische Colloquium Berlin vyhlašuje na rok 2024 několik stipendijních a rezidenčních programů pro překladatele a překladatelky z němčiny. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2023. Veškeré informace najdete na EU-funded mobility programme for translators - Literarisches Colloquium Berlin : Literarisches Colloquium Berlin (lcb.de).

celý článek

Překladatelský dům Looren

Překladatelský dům Looren ve švýcarském Wernetshausenu poblíž Curychu nabízí překladatelům a překladatelkám možnost rezidenčních pobytů, překladatelských grantů a pořádá překladatelské akce, dílny a konference. O rezidence na rok 2024 lze žádat od září 2023.

Více na webu Übersetzerhaus Looren (en) (německy, anglicky, francouzsky).

celý článek

Výzva MK ČR k dotačnímu programu Mobilita

Do 14. 9. 2023 lze prostřednictvím dotačního portálu MK ČR žádat o poskytnutí dotace v rámci programu Mobilita, jehož cílem je podpořit realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace českých kulturních a kreativních odvětví a jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků kulturního a kreativního sektoru v ČR.

Dotační okruhy:

Prezentace profesionálů KKS v zahraničí

Odborné konference, semináře, workshopy, networky z oblasti KKS v zahraničí – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

Podpora tvůrčích a manažerských rezidencí a stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

Kompletní informace zde.

celý článek

Beseda Skočná z jazyka do jazyka

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze (U Lužického semináře 13) zve na besedu Skočná z jazyka do jazyka, na níž se 26. 9. 2023 v 18.30 setkají čeští a němečtí autoři a překladatelé, kteří budou hovořit o řešení problému vícejazyčnosti na základě různých literárních životních nebo překladatelských zkušeností. Těžištěm příspěvků a následné diskuse hostů panelu bude nejen fenomén překládání poezie, ale i život s různými jazyky. Akce bude simultánně tlumočena. Moderuje Věra Koubová.

Více info v pozvánce.

celý článek

Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK а Velvyslanectví Ukrajiny v České republice vyhlašují 6. ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie:

1. Překlad prózy (pro tandemy Čech–Ukrajinec do 20 let)

2. Překlad eseje (bez věkového omezení).

Termín odevzdání překladu je 10. prosince 2023.

Zadané soutěžní texty a podrobné podmínky soutěže najdete na webu ČAU.

celý článek

Nové číslo časopisu Counterpoint/Contrepoint

Právě vyšlo nové číslo magazínu Counterpoint/Contrepoint, který vydává dvakrát ročně Evropská rada sdružení literárních překladatelů (CEATL), jejímž je OP členem. Časopis vychází v angličtině a ve francouzštině, všechna čísla si můžete zdarma stáhnout zde: https://www.ceatl.eu/home/counterpoint.

V devátém čísle si můžete přečíst například o současné činnosti i historii překladatelských sdružení ve Velké Británii, Švýcarsku, Francii a Polsku, také o činnosti pracovní skupiny CEATL zabývající se autorským právem a o dalších zajímavých tématech (více uvnitř článku).

celý článek

Zemřel František Vrhel

Dne 16. června 2023 ve večerních hodinách nás ve věku 80 let navždy opustil doc. PhDr. František Vrhel, CSc. V jeho osobě česká akademická obec ztrácí předního etnologa, iberoamerikanistu, znalce latinskoamerických literatur a vysokoškolského pedagoga.

Pohřeb se bude konat v pátek 23. 6. v 11.20 v malé síni krematoria ve Strašnicích.

Nekrolog

celý článek

Výsledky 31. ročníku Soutěže Jiřího Levého

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 proběhlo v Kampusu Hybernská vyhlášení výsledků 31. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele do 35 let. Porota ve složení Michaela Jacobsenová, Anežka Charvátová, Vratislav Kadlec a Kateřina Klabanová rozhodla následovně:

POEZIE

1. místo

Jan Rus (William Blake : výbor z básní) – angličtina

Michal Ctibor (Publius Terentius: „Tchyně“) – latina

3. místo

Jana Ariadne Jelínková (T. S. Eliot: „Milostná píseň J. Alfreda Prufrocka“ a další básně) – angličtina

Tereza Kachlová (Rubén Darío: výbor z básní) – španělština

Čestné uznání

Jana Vrzalíková (Chris Crowe: „Death Coming Up the Hill“) – angličtina

PRÓZA

1. místo

Anna Štádlerová (NoViolet Bulawayo: Glory) – angličtina

2. místo

Markéta Buršová (Thomas Hettche: Pfaueninsel) – němčina

3. místo

Jana Vrzalíková (Kate Albusová: A Place to Hang the Moon) – angličtina

Čestná uznání

Hana Ditrichová (Tessa Hadleyová: Free Love) – angličtina

Markéta Hlásková (Fernanda García Lao: Nación vacuna) – španělština

Veronika Třísková (Koko Hubara: Bechi) – finština

Oceněné příspěvky budou postupně uveřejňovány v měsíčníku pro světovou literaturu PLAV.

 Projekt je realizován za finanční podpory hl. m. Prahy.

Tisková zpráva

celý článek

Za Miloslavem Uličným

Jako vzpomínku na nedávno zesnulého velkého romanistu Miloslava Uličného přinášíme nekrolog od jeho studentky a následovnice Lady Hazaiové.

Osmý opus budiž (od)loučení: Miloslav Uličný (18. 7. 1942 – 5. 6. 2023)

celý článek

Seminář o AI v literárním překladu

Spolek Aignos a vzdělávací centrum Didaktikon zvou v pondělí 26. 6. 2023 od 15 do 19 hodin na seminář o umělé inteligenci v literárním překladu spojený s workshopem a debatou. Proběhne v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Registrace nutná.

Cena za celý program: 1490 Kč
Studenti do 26 let: 990 Kč (limit 10 osob)
Pouze debata: 750 Kč

Další informace a přihlašovací formulář najdete ve FB události.

celý článek

Zemřel Miloslav Uličný

celý článek

Vyhlášení výsledků Soutěže Jiřího Levého – pozvánka

Vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého ročník 2022/2023 se koná ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 15:00 hodin v Kampusu Hybernská – prostor 1B (Hybernská 998/4, Praha 1).

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti.

Projekt je realizován za finanční podpory hl. m. Prahy.

Pozvánka

celý článek

Poznejte svého překladatele: knihovna Ostrava

V rámci cyklu Poznejte svého překladatele zve American Center Ostrava a Britské centrum Knihovny města Ostravy ve spolupráci s Obcí překladatelů ve čtvrtek 8. 6. 2023 v 17.00 na besedu s Marií Jungmannovou, překladatelkou ze španělštiny a angličtiny. Koná se ve společenském sále Knihovny města Ostravy (28. října 2, Ostrava 70200).

Knihovna města Ostravy - Poznejte svého překladatele: Marie Jungmannová (kmo.cz)

celý článek

Poslední Bubeníčci

Tradice bubeníčkovských večerů po dvaceti pěti letech končí. Závěrečný večer se koná v pondělí 5. června od 19.30 ve Zlatém dvoře v Husově ulici, naproti kostelu sv. Jiljí.

Na rozloučenou s fenoménem Bubeníčci věnují své drobné prózy, fejetony, vyprávění o překladu a překládání Vlasta Dufková, Daniela Fischerová, Věra Koubová, Václav Jamek, Přemysl Rut a Michal Zahálka. Hudební spolupráce Přemysl Rut, Markéta Potužáková a Zdeněk Zdeněk.

Zveme všechny dlouholeté příznivce a doufáme, že se budeme nadále setkávat nejen na akcích z cyklu Poznejte svého překladatele!

Pozvánka

celý článek

CEATL Forum na Discordu

Evropská rada asociací literárních překladatelů CEATL zahajuje 1. června 2023 na platformě Discord provoz překladatelské sítě a diskuzního prostoru. CEATL Forum je určeno výhradně členům a členkám organizací sdružených v CEATLu, mezi něž patří i Obec překladatelů. Odkaz bude uveden v červnovém newsletteru OP nebo si o něj můžete napsat na info@obecprekladatelu.cz.

Fórum bude sloužit nejen k překladatelským konzultacím s rodilými mluvčími z řad literárních překladatelů, ale i k diskuzím o pracovních podmínkách, pořádání akcí a mnoha dalším aktivitám. Platforma Discord umožňuje psát textové zprávy a vést hlasové hovory nebo videohovory. Slouží jako prostor pro setkávání celých komunit nebo také jen menších skupin přátel.

Více uvnitř článku.

celý článek

Zlatá stuha 2023 za překlad

V úterý 23. května 2023 byly v Centru současného umění DOX předány ceny v již 31. ročníku Zlaté stuhy. Porotci vybírali z více než 230 přihlášených titulů ve čtyřech částech – literární, výtvarné, překladové a komiksové. Zároveň byly uděleny zvláštní ceny za nakladatelský počin a za významný přínos literatuře pro děti a mládež.

Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

kategorii překladu ocenila porota ve složení Linda Kaprová, Marie Voslářová, Marie Těthalová, Michala Marková následující tituly:

Beletrie pro děti

Sibiřské haiku (Argo), autorka: Jurga Vile, překlad z litevštiny: Věra Kociánová

Beletrie pro mládež

Železná vdova (Yoli), autorx: Xiran Jay Zhao, překlad z angličtiny: Jana Kunová

Literatura faktu pro děti a mládež

Pod hladinu (Portál), autor: Gianumberto Accinelli, překlad z italštiny: Jan Ctibor

Překlad komiksu

Buď připravena (Paseka), autorka: Vera Brosgolová, překlad z angličtiny: Lenka Bukovská

celý článek

Poznejte svého překladatele - 17. setkání na Avoidu

Pozor! Je tu poslední překladatelský večer před prázdninami. Tentokrát se při spolupráci sešla (A)void Floating Gallery, Obec překladatelů a Francouzský institut v Praze. Tento večer tedy věnujeme francouzské literatuře a jak už je na setkáních tradicí, i francouzské hudbě. Představí se dvě renomované překladatelky: Jovanka Šotolová, oceněná za svoji překladatelskou práci nejen Obcí překladatelů, ale i francouzskými kulturními institucemi. Jovanka Šotolová má také velkou zásluhu na šíření významu překladatelské profese prostřednictvím literárního webu iliteratura.cz, jehož je šéfredaktorkou. Druhá překladatelka, Helena Beguivinová je rovněž držitelkou Tvůrčí odměny Obce překladatelů v rámci Ceny Josefa Jungmanna a dalších cen, včetně francouzských. Jovanka Šotolová představí horkou novinku Jeana Giona Král bez kratochvíle (Malvern, 2023) a Helena Beguivinová knihu Pierra Jakeze Heliase Zlatá tráva (Havran, 2021). Srdečně zveme všechny milovníky dobré literatury a dobrého překladu.
Koná se: 6. června 2023 v 18:00 na palubě lodi (A)void Floating Gallery, v případě špatného počasí v podpalubí. Počasím se tedy nenechte odradit.
Upřesnění: loď stojí na pražské náplavce u železničního mostu na Výtoni, přímo pod tramvajovou zastávkou.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

K situaci překladatelů v pořadu Devadesátka na ČT

Člen výboru Obce překladatelů a Překladatelů Severu Michal Švec vystoupil v neděli 14. 5. 2023 v České televizi v pořadu Devadesátka. Hovořil o situaci literárních překladatelů v souvislosti s plánovaným snížením DPH u knih na nulu, zvýšením odvodů na sociální pojištění u OSVČ a přípravami legislativního rámce pro profesionály v kultuře (tzv. status umělce).

Segment můžete zhlédnout zde.

celý článek

Širší nominace CJJ 2022

Porota Ceny Josefa Jungmana zveřejnila širší nominaci titulů za rok 2022. Cena bude vyhlášena 5. října 2023.

Becky Chambersová: Žalm pro divostrojné, Lucie Bregantová, Host

Rikki Ducornet: Vějíře markýze de Sade, Martin Pokorný, Rubato

Kazuo Ishiguro: Klára a Slunce, Alena Dvořáková, Argo

Shirley Jacksonová: Loterie a jiné povídky, Miloš Urban, Argo

Maggie O´Farrellová: Hamnet, Tereza Marková Vlášková, Argo

Damon Galgut: Slib, Jiří Hanuš, Odeon

Salman Rushdie: Quijote, Dominika Křesťanová, Paseka

Annie Ernauxová: Roky, Tomáš Havel, Host

Honoré de Balzac: Sbohem a jiné prózy, Jan Petříček, Maraton

Francois Rabelais: Pantagruel, Patrik Ouředník, Volvox Globator

René Crevel: Moje tělo a já, Václav Jamek, Rubato

Miika Nousiainen: Fazóna, Jitka Hanušová, Host

Filippo Tommaso Marinetti a další: Futuristické manifesty, Jiří Pelán a Zora Obstová, Academia

Leonardo Sciascia: Candido aneb Sen sněný na Sicílii, Jiří Pelán, Rubato

Günter Grass: Setkání v Telgte, Jiří Stromšík, Atlantis

Monika Helferová: Pakáž, Marta Eich, Prostor

Tatiana Tibuleac: Skleněná zahrada, Jarmila Horáková, Větrné mlýny

Alexej Ivanov: Srdce tajgy, Konstantin Šindelář, Host

Vladimir Sorokin: Doktor Garin, Libor Dvořák, Pistorius a Olšanská

Guzel Jachina: Vlak do Samarkandu, Jakub Šedivý, Prostor

Boris Pahor: Nekropole, Aleš Kozár, Protimluv

Benjamín Labatut: Strašlivá závrať, Anna Štádlerová, Paseka

celý článek

Anticena Skřipec 2023

V pátek 12. 5. 2023 byly na veletrhu Svět knihy vyhlášeny výsledky anticeny Skřipec, kterou Obec překladatelů každoročně udílí za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v převodu z cizího jazyka do češtiny, nebo za hrubá porušení práv překladatele.

Odborná porota Obce překladatelů ve složení Šárka Grauová, Kateřina Krištůfková a Ladislav Nagy letos udělila dvě anticeny Skřipec: první překladu románu Vysušená kaluž chorvatského spisovatele Janka Poliće Kamova (Academia 2022), jehož autorem je Jaroslav Geraskov Otčenášek, a druhou nakladatelství Fortuna Libri a Janě Middleton za flagrantní porušení etických norem a autorského práva v případě Farmy zvířat George Orwella (Fortuna Libri 2022).

Akce proběhla v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

Tisková zpráva

Posudek na překlad románu Vysušená kaluž

Prohlášení překladatele románu Vysušená kaluž Jaroslava Otčenáška

Posudek na překlad Farmy zvířat

celý článek

Svět knihy: Promítání dokumentu o Anně Kareninové

Svět knihy zve v pátek 12. 5. 2023 od 19.00 do Pavilonu BOHEMIA na promítání dokumentárního filmu o díle uznávané překladatelky Anny Kareninové (Erza Pound, Louis-Ferdinand Céline, Milan Kundera...). Po promítání následuje diskuze Anny Kareninové s Petrem Onuferem.

Meditativní dokument sleduje současný život uznávané překladatelky Anny Kareninové. Skrze osobní deníky z cest do Francie a Itálie se společně vydáváme vstříc rytmu jazyka Louise-Ferdinanda Célina a Ezry Pounda. Poctivost, s jakou přistupuje k jejich knihám, dokládá její lásku k jazyku, která je stejně silná jako k těm nejbližším. Film se do velké míry zabývá jejím vztahem s již zesnulým manželem, básníkem Petrem Kabešem, a samotou, s níž se musela překladatelka vyrovnat. V jemných dotecích Célina, Pounda a Kabeše se tak zrcadlí křehký svět ženy, která je nalezena tím, koho hledá.

„Vím, že ta samota je nějaký úkol, proto abych udělala nebo dokončila to, na čem jsme se dohodli jednak s Petrem a na čem jsem se dohodla vlastně se svým osudem.“ — Anna Kareninová

celý článek

Granty: španělština, baskičtina

Ze Španělska přišla nabídka dvou grantových programů týkajících se literárního překladu, žadatelem musí být v obou případech nakladatelství.

Více info na Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras | Ministerio de Cultura y Deporte a IV Call for the Translation Grants Programme 2022-2023 (accioncultural.es)

Třetí grantový program se vztahuje na překlady z baskičtiny. Grants for literary translation (2023) | Etxepare Euskal Institutua

celý článek

Svět knihy: Umělá inteligence v literárním překladu

Závěr bloku OP na veletrhu Svět knihy obstará v pátek 12. 5. 2023 od 19.00 interaktivní přednáška připravená vzdělávacím projektem Aignos za podpory Obce překladatelů. Zaměří se na to, jestli nástroje umělé inteligence můžou už dnes sloužit jako pomůcka pro literární překladatele, nebo jim dokonce konkurovat. Akce se koná v sekci Profesní fórum na venkovní ploše.

Účastníci: Ondřej Hrách, Anna Štádlerová

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Svět knihy: Hranice mezi literaturami stejných jazyků

Existují hranice mezi literaturami psanými stejným jazykem, ale v jiných zemích? O různých podobách anglofonních a hispanofonních literatur a úskalích při jejich převodu do češtiny budou v pátek 12. 5. 2023 od 18.00 v sekci Profesní fórum na Světě knihy debatovat Blanka Stárková a Petr Onufer, moderuje Anežka Charvátová.

Účastníci: Petr Onufer, Blanka Stárková, Anežka Charvátová

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Svět knihy: Mezinárodní praxe překladů z asijských literatur

Překlady asijské literatury do angličtiny často procházejí razantními úpravami originálu. Selektují se reálie, krátí se těžko přeložitelné pasáže, text se přizpůsobuje cílovému publiku. Česká překladatelská tradice více ctí originál. Jak je to dnes? Přijďte si poslechnout v pátek 12. 5. 2023 od 17.00 na Světě knihy (sekce Profesní fórum na venkovní ploše).

Účastníci: Zuzana Li, Anna Křivánková, Petra Ben Ari

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Svět knihy: Překládání cizojazyčných českých autorů do češtiny

Jak se překládají do původní mateřštiny čeští autoři, kteří už nepíšou česky? To se dozvíte 12. 5. 2023 od 16.00 v debatě s německy píšícími autory a jejich překladateli Janem Faktorem / Radovanem Charvátem, Jaroslavem Rudišem / Michaelou Škultéty. Akce se koná v sekci Profesní fórum na venkovní ploše.

Účastníci: Michaela Škultéty, Jan Faktor, Radovan Charvát

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Vyhlášení Anticeny Skřipec na Světě knihy 2023

V pátek 12. 5. 2023 se na veletrhu Svět knihy ve Velkém sále od 15.00 uskuteční vyhlášení Anticeny Skřipec. Obec překladatelů uděluje tuto anticenu za nejhorší prohřešky, které v posledních pěti letech zaznamenala ve vydávání překladové literatury. Odborná porota hodnotí závažná pochybení odporující překladatelské etice v oblasti krásné i naučné literatury.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Program OP na Světě knihy 2023

V pátek 12. května pořádá Obec překladatelů odpolední blok akcí na veletrhu Svět knihy. Začínáme v 15 hodin tradičním vyhlášením Anticeny Skřipec ve Velkém sále. Následuje čtveřice pořadů v rámci Profesního fóra: debata o překládání cizojazyčných českých autorů do češtiny od 16 hodin, beseda o mezinárodní praxi překladů z asijských literatur v 17 hodin, diskuze o hranicích mezi literaturami stejných jazyků v 18 hodin a přednáška o umělé inteligenci v překladu v 19 hodin.

Srdečně zveme všechny členy a členky OP. I letos máte vstup na Svět knihy zdarma! Stačí napsat Anežce Charvátové na e-mail nezour@seznam.cz a obdržíte heslo, které poté sdělíte u pokladny.

Akce probíhají v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

Kompletní program OP na Světě knihy 2023

celý článek

Poznejte svého překladatele: knihovna Olomouc

Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého pořádá ve spolupráci s Obcí překladatelů besedu s překladatelkou Lucií Mikolajkovou. Proběhne ve středu 17. května od 17:30 v klubovně Zmijozel v prvním patře Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici (Biskupské náměstí 1, Olomouc).

Britské centrum Knihovny UP zve na besedu s překladatelkou Lucií Mikolajkovou: Knihovna (upol.cz)

celý článek

Výsledky výzkumu Jak žijí spisovatelé a překladatelé v Česku

V druhé polovině roku 2022 provedla Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad při přípravě tzv. Statusu umělce. Výzkum se zaměřil především na to, jak reálně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky, překladatelé a překladatelky – nakolik se uživí svou profesí, zda se jí mohou věnovat profesionálně apod. Nyní vám přinášíme výsledky tohoto výzkumného projektu.

Vybrané údaje z výzkumu

Kompletní zpráva

Přečtěte si k tématu také rozhovor s překladatelem Michalem Švecem a básníkem Ondřejem Lipárem na webu H7O — host 7 dní online.

celý článek

Květnoví Bubeníčci

Bubeníčci se v květnu scházejí nikoliv v pondělí prvního (státní svátek), nýbrž v úterý 2. 5. opět ve Studiu Paměť (Soukenická 29, Praha 1)
Program: O překladech francouzské poezie 19. století:
NERVAL, BAUDELAIRE, RIMBAUD, MALLARMÉ

Hlavní host večera JIŘÍ PELÁN (jako překladatel i kritik)
Moderuje, diskutuje, s předčítáním pomáhá VÁCLAV JAMEK
Začátek v 19.30 — konec závazně ve 21.50

celý článek

Poznejte svého překladatele - 16. setkání na Avoidu

I v květnu se sejdeme na Avoidu. Kdo? Čtenářská obec se svými překladateli a také překladatelé a překladatelky mezi sebou. (A)void Floating Gallery a Obec překladatelů pro vás připravily další ze série překladatelských večerů. Tentokrát zabrousíme do portugalsky psaných literatur. Možná vás překvapí, že se u nás nepřekládá jen z kontinentální portugalštiny. Vždyť i autoři z Angoly, Mozambiku a Brazílie píší portugalsky. A máme tu renomované překladatelky, které je překládají. Kromě jiných Lada Weissová a Marie Havlíková. Obě mají na svém kontě desítky překladů i překladatelská ocenění. Je velký rozdíl v překladu portugalského, brazilského nebo angolského autora? Jaká je odezva na tyto literatury u českých čtenářů? Přijďte si poslechnout od těch, které o tom vědí nejvíce. Večer bude jako obvykle s hudebním doprovodem.
Lada Weissová představí román Angolana Josého Eduarda Agualusy Obecná teorie zapomínání (Dybbuk, 2021), Marie Havlíková román Brazilce Miltona Hatouma Sirotkové ráje (Argo, 2012).
Koná se: v úterý 2. května 2023 v 18:00

Loď (A)void Floating Gallery, Praha, náplavka u železničního mostu na Výtoni (přímo pod tramvajovou zastávkou Výtoň). Paluba nebo podpalubí, dle počasí.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Kurz překladu poezie a písňových textů

Kurz překladu poezie a písňových textů

Obec překladatelů vyhlašuje kurz překladu poezie a písňových textů. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává ze tří tříhodinových bloků v termínech 15. 5., 29. 5. a 12. 6. v čase 10–13 hodin (v úvahu připadá rovněž čas 12–15 hodin). V každém bloku se bude pracovat se zadaným textem, který účastník předem přeloží. Většina originálů bude v angličtině a francouzštině a účastníci k nim dostanou tzv. podstročniky.

Lektorem bude Mikuláš Bryan. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody).

Kurzovné činí 2 900 Kč pro členy OP a studenty a 3 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám nevyhovuje termín, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

Přihlášku do OP si můžete podat zde: http://www.obecprekladatelu.cz/prihlaska.htm

celý článek

Nominace na Zlatou stuhu za rok 2022

Dne 17. 4. 2023 byly vyhlášeny nominace na celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice Zlatá stuha, které uděluje Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Klubem ilustrátorů dětské knihy, Obcí překladatelů a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Kompletní nominace naleznete zde. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 23. května 2023 v Centru současného umění DOX.

celý článek

Magnesia Litera za překlad 2023

V kategorii překladu ceny Magnesia Litera letos ocenění získala Lenka Sobotová za překlad románu Stuarta Douglase Shuggie Bain (Paseka). Dalšími nominovanými byli Jiří Hanuš (Damon Galgut: Slib, Odeon/EMG) a Vítězslav Mikeš (Undine Radzevičiute: Ryby a draci, Větrné mlýny).

Kompletní výsledky ceny najdete na Ročník 2023 - Magnesia Litera (magnesia-litera.cz).

celý článek

Kulatý stůl s překladateli Švejka

V rámci Sympozia ke 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška se 24. dubna 2023 od 14 do 16 hodin v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) koná diskuze s překladateli Švejka do němčiny, ukrajinštiny, italštiny, francouzštiny a vietnamštiny, moderovaná Jiřím Pelánem.

Jednání lze sledovat i prostřednictvím videokonference, záznam bude zveřejněn na YouTube.

Kompletní program akce i celého sympozia naleznete v pozvánce.

Akci pořádá České centrum mezinárodního PEN klubu ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví / Muzeem literatury a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

celý článek

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za dva týdny. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou bude Lucie Mikolajková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První lekce je nyní stanovena na pondělí 24. dubna od 13.30.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám nevyhovuje termín, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

Přihlášku do OP si můžete podat zde: http://www.obecprekladatelu.cz/prihlaska.htm

celý článek

Poznejte svého překladatele: knihovna Litoměřice

V rámci projektu Poznejte svého překladatele se 26. dubna 2023 od 17.30 v knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (Mírové náměstí 153) koná beseda s překladatelkou z angličtiny a nakladatelskou redaktorkou Hanou Zahradníkovou. Všechny zájemce srdečně zveme.

celý článek

Poznejte svého překladatele: knihovna Písek

Poznejte svého překladatele: knihovna Písek

V rámci projektu Poznejte svého překladatele zveme 24. dubna 2023 do Městské knihovny Písek (Alšovo náměstí 75/13) na besedu s významnou překladatelkou z italštiny, držitelkou Ceny Josefa Jungmanna za rok 2019 Alicí Flemrovou.

celý článek

Poznejte svého překladatele: knihovna Štětí

V rámci projektu Poznejte svého překladatele se 19. dubna 2023 koná v Městské knihovně ve Štětí (Obchodní 708) beseda pro děti s překladatelkou z angličtiny Veronikou Volhejnovou. Všechny zájemce srdečně zveme.

celý článek

Poznejte svého překladatele – 15. setkání na Avoidu

(A)void Floating Gallery, Obec překladatelů a Rumunský kulturní institut vás zvou na jubilejní setkání překladatelů s překladateli, ale i se čtenáři. Tentokrát se vydáme do Rumunska. Možná budete překvapeni, že se u nás z tohoto jazyka zase tak málo nevydává. Nebo ano? Na pravou míru uvedou a mnohem více o dění v rumunské literatuře nebo i tom, jak se to má s rumunštinou v Moldavsku. Všechno nám řeknou ti nejpovolanější: Jarmila Horáková, překladatelka z rumunštiny a polštiny, která představí knihu Varujana Vosganiana Kniha šepotů (Havran, Praha 2015), a Jiří Našinec, loňský nositel Státní ceny za překladatelské dílo, překladatel z rumunštiny a francouzštiny, jenž nás seznámí s horkou novinkou Iuliana Ciocana Klaun (dybbuk, Praha 2023). Moderovat bude jako obvykle básník Josef Straka. I hudba bude v rumunských rytmech. Nechte se překvapit a přijďte, pokud můžete. Večery jsou zavedené, výborná atmosféra zajištěna nejen kamny s praskajícím dřevem.

Večer je podpořen z grantu Hlavního města Prahy a Rumunským kulturním institutem.

Koná se 4. dubna v podpalubí lodi (A)void Floating Gallery (pražská náplavka na Výtoni, u železničního mostu) od 18:00.

celý článek

Bubeníčci – duben 2023

Dubnový bubeníčkovský večer se bude konat v pondělí 3. 4. od 19:30 ve Studiu Paměť (Soukenická 29, Praha 1) na téma ROZUMÍME (SI)? (O překládání jako o nemožné nutnosti…)

Své i cizí myšlenky zkusí přetlumočit Tomáš Škrdlant s podporou Hany Kofránkové, Markéty Potužákové a Přemysla Ruta.

celý článek

Poznejte svého překladatele: M. Páralová Tardy ve Viničných Šumicích

Poznejte svého překladatele tentokrát opět na Moravě, ve Viničných Šumicích na Vyškovsku, dne 31. března. Knihovnice se spojily s místní školou a s dětmi bude besedovat překladatelka dětské literatury Markéta Páralová Tardy.

celý článek

Poznejte svého překladatele: Lucie Mikolajková v Dolním Bousově

V rámci projektu Poznejte svého překladatele se nezdráháme vyjet i do knihoven v menších obcích. Překladatelka z angličtiny a českých autorů do angličtiny Lucie Mikolajková bude o literárním překladu besedovat se čtenáři v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku. Přejeme jí hodně nadšených besedníků. Srdečně zveme všechny zájemce, kteří bydlí poblíž.

Městská knihovna Dolní Bousov (Kostelní 141), 29. 3. v 18:00

celý článek

Poznejte svého překladatele: B. Punge Puchalská v Kroměříži

V rámci projektu spolupráce Obce překladatelů s knihovnami po celé ČR besedujeme i s dětmi. Městská knihovna v Kroměříži se spojila s  místnimi školami a vyžádala si překladatele dětské literatury. Překladatelka z angličtiny Barbora Punge Puchalská vyrazí za dětmi z Brna a bude s nimi 23. března mluvit o překladu dětské literatury. Zúčastní se dvě třídy.

celý článek

Poznejte svého překladatele: Jana Zoubková v Praze

V rámci spolupráce Obce překladatelů a knihoven se představí renomovaná překladateka z němčiny Jana Zoubková na katedře germanistiky Pedagogické fakulty UK. Studenti budou moci poznat peripetie překladatelské práce, ale i konkrétní překlady naší kolegyně. Akce je volně přístupná i široké veřejnosti.
Koná se 20. 3. 2023 v 10:00 v areálu UK v Celetné ulici 13, podkrovní posluchárna

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Obec překladatelů na veletrhu Svět knihy 2023

Pátek 12. května bude letos na veletrhu Svět knihy nabitý akcemi pořádanými Obcí překladatelů. Od 15 hodin proběhne ve Velkém sále tradiční udělování anticeny Skřipec, na něž bezprostředně navážou hned další čtyři besedy a přednášky. Od 16 hodin pohovoří o překládání cizojazyčných českých autorů do češtiny Michaela Škultéty, Jan Faktor a Radovan Charvát. O mezinárodní praxi překladů z asijských literatur budou od 17 hodin diskutovat Zuzana Li, Aleš Drobek a Petra Ben-Ari. Debatu Blanky Stárkové a Petra Onufera o hranicích mezi literaturami stejných jazyků bude od 18 hodin moderovat Anežka Charvátová. Přednáškou o umělé inteligenci v literárním překladu v 19 hodin uzavřou program Ondřej Hrách a Anna Štádlerová.

Na všechny akce srdečně zveme.

Podrobnosti k jednotlivým bodům programu najdete zde.

Akce probíhají v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Kurz literárního překladu pro pokročilé překladatele z angličtiny – jaro 2023

Kurz literárního překladu pro pokročilé překladatele z angličtiny – jaro 2023

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro pokročilé překladatele z angličtiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za dva až tři týdny – termín se vždy dohodne podle možností všech zúčastněných. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou bude Petra Martínková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). První lekce je nyní stanovena na středu 22. března.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Pozor, kapacita kurzu už je částečně naplněna zájemci, které jsme evidovali z dřívejška. Zbývají poslední místa.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám nevyhovuje termín, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

Přihlášku do OP si můžete podat zde: http://www.obecprekladatelu.cz/prihlaska.htm

celý článek

Podpůrný program pro překladatele z katalánštiny

Překladatelům z katalánštiny nabízí AELC and Institut Ramon Llull podpůrný program zaměřený na zlepšení jejich dovedností. Překladatelé se mají obrátit na mailovou adresu aelc@escriptors.cat s informací, jakou knihu překládají a do jakého jazyka.

Více informací naleznete zde: https://www.escriptors.cat/…022

celý článek

Uzávěrka nominací na Anticenu Skřipec

Až do 31. března můžete nominovat nekvalitní překlady na Anticenu Skřipec. Své tipy zasílejte na adresu OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2) nebo na e-mail info@obecprekladatelu.cz.

Anticena se uděluje za špatné překlady vydané v uplynulých pěti letech či za hrubá porušení práv překladatele, zaznamenaná v témže období.

Více info na Anticena Skřipec (obecprekladatelu.cz)

celý článek

Březnoví Bubeníčci

Zveme na březnové Bubeníčky, tentokrát k nedožitým stým narozeninám našeho kolegy Rudolfa Pellara. Bude se vyprávět, číst a vzpomínat.

Motto: „Nikdy nikomu o nikom nic nevypravujte…“ 

Účinkují:
Přemysl Rut
Jan Pellar
Tomáš Le Brun
Hana Kofránková

Koná se v pondělí 6. března  od 19:30 ve Studiu Paměť - Soukenická 29

celý článek

Poznejte svého překladatele - 14. setkání na Avoidu

V rámci cyklu pořadů Obce překladatelů a (A)void Floating Gallery se tentokrát přeneseme za oceán, do Mexika. Překladů z mexické literatury u nás mnoho nevychází, přesto se však v poslední době blýská na lepší časy. V minulém období se na českém knižním trhu objevily dvě zajímavé knihy z pera mexických autorek. Elena Poniatowska (*1932), nositelka Cervantesovy ceny, patří k odcházející generaci tzv. boomu latinskoamerické literatury, Fernanda Melchorová (*1982) k současné mladé generaci. Jakými literárními prostředky zobrazují Mexiko? Jak ho vidí zástupkyně starší generace a jak na ně nahlíží generace mladá? Jaká úskalí přináší překládání mexické španělštiny a mnohdy okrajových reálií? O tom a mnohém dalším budou besedovat nositelka Jungmannovy ceny Anežka Charvátová, která představí román Fernandy Melchorové Období hurikánů (Paseka 2021), a Anna Tkáčová, jež představí knihu Eleny Poniatowske Dvakrát jedinečná (Dauphin, 2022). Moderovat bude básník Josef Straka. O hudební doprovod se postará duo Atarés ve složení Frank Hernandéz a Rostislav Máca. Po vystoupení bude následovat volná beseda s překladatelkami.

Koná se 7. března 2023 v 18:00

POZOR: tentokrát nikoli na lodi, ale v Kobce, kavárna (A)void Floating Gallery (náplavka pod Tančícím domem)

Akce je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

celý článek

Seminář Fyzioterapie pro překladatele

V úterý 28. 3. 2023 pořádá spolek Překladatelé Severu seminář Fyzioterapie pro překladatele. Koná se od 11.30 do 13.30 v TJ Sokol Jahodnice (Bezdrevská 26, Praha 9). S lektorkou Zuzanou Hoetzelovou se naučíte cviky, které prospějí tělu – speciálně překladatelům na míru!

Program

– úvod, správné držení těla u počítače, vybavení domácí kanceláře, nácvik

– cviky během pracovního dne

– individuální problémy, kompenzace

Maximální počet účastníků 15

Cena 500 Kč pro členy Překladatelů Severu, 800 Kč pro ostatní

Přihláška

celý článek

Přednášky Kruhu přátel českého jazyka – jaro 2023

Kruh přátel českého jazyka zve na jarní běh přednášek pro všechny zájemce o češtinu a příznivce jazykozpytu. Přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost a konají se vždy ve středu v místnosti č. 18 na hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) v 18:00.

Program přednášek

Anotace přednášek

celý článek

Uzávěrka nominací na Cenu Josefa Jungmanna

Do středy 15. 2. je možné nominovat knihy na Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu, případně nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce. Nominace zasílejte na e-mail info@obecprekladatelu.cz nebo na adresu Obce překladatelů (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

celý článek

Poznejte svého překladatele: Veronika Volhejnová v Týně nad Vltavou

Poznejte svého překladatele: Veronika Volhejnová v Týně nad Vltavou

V neděli 19. února 2023 pořádá Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou oslavu mezinárodního dne mateřského jazyka. Obec překladatelů srdečně zve od 15.30 na besedu s překladatelkou nejen dětských knih Veronikou Volhejnovou, jež se uskuteční v rámci cyklu Poznejte svého překladatele.

Akce se koná v MěDDM Týn nad Vltavou, Tyršova 26.

celý článek

Poznejte svého překladatele - Francouzský institut

Francouzský institut v Praze a Obec překladatelů vás zvou na úterý 21. února 2023 od 18 hodin na první večer v rámci cyklu „Poznejte svého překladatele“. Postupně vám chceme představit překladatele a překladatelky francouzsky psaných literatur, kteří svými kvalitními překlady pomáhají uvádět nejlepší díla této jazykové oblasti do českého prostředí. Na prvním večeru Michala Marková představí svůj překlad románu francouzského spisovatele Laurenta Bineta Civilizace (Argo 2021) a Tomáš Havel román Já, Tituba, černá čarodějnice ze Salemu (Maraton 2022) francouzsky píšící spisovatelky z Guadeloupe Maryse Condéové. Prostřednictvím otázek moderátora, básníka Josefa Straky, nahlédneme do překladatelské kuchyně účinkujících, poznáme, s čím se při překladu potýkali, jaké další překlady z francouzsky psaných literatur by doporučili či jaký titul právě spočívá na jejich překladatelském stole. O hudební doprovod večera se sérií francouzských šansonů postará sólová zpěvačka Zita Honzlová.
 

Úterý, 21. února 2023 v 18:00
Francouzský institut v Praze
, Štěpánská 35, Praha 1, mediatéka. Navede vás plakátek u vchodu.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Poznejte svého překladatele: Ladislav Šenkyřík v Ostravě

Poznejte svého překladatele: Ladislav Šenkyřík v Ostravě

V rámci cyklu Poznejte svého překladatele zve American Center Ostrava a Britské centrum Knihovny města Ostravy ve spolupráci s Obcí překladatelů ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 17.00 na besedu s Ladislavem Šenkyříkem. Koná se ve společenském sále Knihovny města Ostravy (28. října 2, Ostrava 70200).

Více o akci najdete na Knihovna města Ostravy - Poznejte svého překladatele: Ladislav Šenkyřík (kmo.cz).

celý článek

Poznejte svého překladatele - 13. setkání na Avoidu

Zveme na další z pravidelných překladatelských večerů, které pořádá (A)void Floating Gallery a Obec překladatelů. Jak často se vám naskytne možnost seznámit se s arabsky psanou literaturou přeloženou do češtiny a s jejími překladatelkami? Jak často máte možnost slyšet hudbu arabského světa hranou na tradiční hudební nástroje? Vsadíme se, že určitě málokdy. Využijte příležitost a přijďte si v hojném počtu poslechnout vyprávění dvou překladatelek z arabského jazyka: Jitky Jeníkové, která představí román Ahmada Saadáwího Frankenstein z Bagdádu (Akropolis 2022). Za překlad syrského autora Chálida Chalífy a jeho románu Smrt je dřina obdržela Tvůrčí ocenění Obce překladatelů. Magdaléna Vitásková představí výbor z díla středověkého perského filosofa a učence známého v našem kulturním prostředí pod jménem Avicenna (Ibn Síná), jehož součástí je i Avicennovo Pojednání o lásce. Výbor vyšel v roce 2016 v nakladatelství Academia. O hudební doprovod se postará syrský hudebník Marwan Alsolaiman. Večerem bude tradičně provázet básník Josef Straka. Nepropásněte příležitost seznámit se s českými překlady z arabské jazykové oblasti, těšíme se na vás.
Kdy: v úterý 7. 2. 2023 v 18:00
Kde: POZOR - tentokrát v Kobce (kavárna za černým kulatým oknem, pražská Náplavka u Palackého mostu)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Překladatelský čtvrtek GI: Náraz

Překladatelský čtvrtek GI: Náraz

Goethe-Institut Praha zve na tradiční překladatelský čtvrtek. 9. 2. 2023 od 18 hodin bude moderátorka Tereza Semotamová v knihovně GI hovořit s překladatelkami románu Náraz (Práh 2020) Kateřinou Klabanovou a Kateřinou Sitařovou.

Více o akci najdete zde: Diskuse: Překladatelský čtvrtek: Náraz - Goethe-Institut Česko

Sledovat můžete také na FB: Překladatelský čtvrtek: Náraz | Facebook

celý článek

Únoroví Bubeníčci

V pondělí 6. 2. 2023 od 19.30 se koná další pravidelný bubeníčkovský večer, tentokrát ovšem na novém místě: ve Studiu Paměť na Petrském náměstí (Soukenická ulice 29, Praha 1). Únorový pořad s názvem Válka je vůl je nostalgickou vzpomínkou na mladá léta, kdy se nám v tehdejší antimilitaristické náladě zdálo, že válka už vyšla z módy, že něco tak předpotopního se už – alespoň v našem životním prostoru – znovu odehrát nemůže. Jsou to především překladové písničky ze šedesátých let, i když nejenom, a z autorů jako Bulat Okudžava nebo Bob Dylan, i když nejenom. Mezi původci drobných prozaických úryvků, kterými jsou písně proloženy, se ovšem vyskytují i dva Češi, ale jinak je pamatováno na to, že na Bubeníčcích jde především o překlady. Na setkání se těší Milan Dvořák a Alena Hanusová.

celý článek

Webinář CEATL o legislativním postavení překladatelů v Evropě

CEATL zve na webinář týkající se postavení literárních překladatelů v Evropě z hlediska legislativy. Webinář se uskuteční v pátek 3. února od 16:00. Součástí pozvánky je registrační formulář a odkaz na youtube kanál, kde bude seminář po jeho konání vyvěšen. V registračním formuláři je třeba vyplnit e-mail, na který bude následně zaslán link na webinář.

celý článek

Zpráva Translators on the Cover nyní v češtině

31. ledna minulého roku vydala expertní skupina Evropské unie OMC (The Open Method of Coordination, Pracovní skupina odborníků členských států pro otevřenou metodu koordinace) v rámci pracovního plánu rady pro kulturu zprávu Translators on the Cover s podtitulem Multilingualism and Translation. Zpráva se zaměřuje na tři základní oblasti: výuka cizích jazyků, pracovní podmínky literárních překladatelů a financování překladové literatury. Zpráva se zabývá též obecně situací překladové literatury v Evropě se zvláštním zřetelem na situaci malých jazyků. Zpráva byla posléze přeložena do všech 27 oficiálních jazyků EU, překlady by měly být již přístupné. O obsahu zprávy referuje v 7. čísle e-zine Counterpoint/ Contrepoint Juliane Wammen. Odkaz na článek zde:
https://www.ceatl.eu/…pdf
Informace ke zprávě zde: https://www.ceatl.eu/…ope
Samotná zpráva je nyní i v češtině ke stažení zde:
https://op.europa.eu/…940

celý článek

Nové číslo časopisu CEATL

V závěru minulého roku vyšlo osmé číslo časopisu Countrepoint/Contrepoint, který dvakrát ročně v angličtině a ve francouzštině elektronicky vydává CEATL. V nejnovějším čísle je v sekci Notes about Europe/Nouvelles d’Europe jakožto představení České republiky a naší Obce publikován příspěvek Anny Tkáčové týkající se iniciativy Poznejte svého překladatele. Dále si v časopise můžete přečíst například článek Larse Kleberga, spoluautora švédské encyklopedie (on-line databáze) překladatelů, která zahrnuje období od středověku do současnosti (týká se pouze nežijících překladatelů). Lars Kleberg píše nejen o švédském projektu, ale též o tom, jak tato iniciativa podnítila vznik obdobných databází v dalších zemích. Dále v čísle německá výzkumnice Elisabeth Gibbles představuje své hledání německých překladatelek konce 19. a první poloviny 20. století, o nové literární rezidenci Sovretov kabinet ve Slovinsku píše předsedkyně slovinského sdružení literárních překladatelů (DSKP) Tanja Petrič.
Časopis si můžete stáhnout zde: https://www.ceatl.eu/…int. Na stejné adrese se též můžete přihlásit k odběru časopisu.

celý článek

Webinář k výzvě Oběh evropských literárních děl 2023

Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropy pořádají webinář pro zájemce o výzvu Oběh evropských literárních děl 2023, zaměřené na podporu překladu, vydání, distribuci a propagaci beletrie. Tato výzva je otevřená do 21. 2. 2023.

Hostem setkání bude František Malík, ředitel Bratislavského knižního festivalu (BRaK) a předseda občanského sdružení literarnyklub.sk. V závěru setkání bude také prostor pro vaše dotazy.

Webinář proběhne ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 10.00 do 11.30.

Podrobnosti a registrace: https://www.kreativnievropa.cz/.../webinar-k-vyzve-obeh...

celý článek

Večer Revolver Revue

Revolver Revue srdečně zve na setkání k vybraným tématům zimního čísla Revolver Revue 129. Osobnost a dílo Gertrudy Urzidilové v překladech Věry Koubové a portrétu Miloše Doležala, Chiméry Gérarda de Nerval v novém překladu Jiřího Pelána, Přepracovaná příručka pro skauty a Bojové instrukce Williama S. Burroughse v překladu Josefa Rauvolfa. Vystoupí žijící autoři a překladatelé, číst bude Jakub Gottwald, večerem provedou redaktorky a redaktoři RR.

Akce se koná ve čtvrtek 12. ledna od 19 hodin v Kavárně Na Boršově (Náprstkova 10, Praha 1).

celý článek

Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi

Zveme na kurz digitálních technologií v překladatelské praxi. Pod patronátem Překladatelů Severu a JTP ho uspořádají zkušení a technologicky zdatní překladatelé Dagmar Heeg a Miroslav Pošta a konat se bude prezenčně v pátek 13. ledna 2024 od 9 do 18 hodin v místnosti č. 16 K-centra (Senovážné náměstí 23, Praha 1). Tentokrát se kurz zaměří speciálně na využití technologií v překladech kreativních a jiných nerepetitivních textů (krásné literatury, populárně-naučných či dětských knih, katalogů k výstavám, titulků k filmům, dialogů pro dabing, divadelních her apod.) a nástroje představí tak, aby si o nich mohli udělat představu i technologičtí začátečníci. Kurz se bude konat formou přednášky a tutoriálu a NEBUDE interaktivní.

Cena kurzu je 1250 Kč (Překladatelé Severu, JTP, ASKOT, ČKTZJ a studenti do 26 let), 1950 Kč (ostatní).


Přihlašovat se můžete zde:
https://forms.gle/cS86UCoAE3fYbgnQ6

Více info na Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi » Překladatelé Severu (prekladateleseveru.cz)

celý článek

Pocta Josefu Forbelskému

Obec překladatelů a Institut Cervantes srdečně zvou ve čtvrtek 15. 12. v 18.30 na večer na počest nedávno zesnulého hispanisty Josefa Forbelského. Na této akci hispanisté a překladatelé připomenou jeho profesní dráhu a přečtou některé z jeho překladů španělské literatury.

Dlouholetý člen Obce překladatelů Josef Forbelský (19. prosince 1930 – 14. listopadu 2022) byl vysokoškolský pedagog, literární historik, publicista a vynikající překladatel zabývající se převážně španělskou literaturou. V roce 2017 získal cenu Josefa Jungmanna za překlad Cervantesova románu Persiles a Sigismunda.

Vše o akci najdete zde.

celý článek

Dotace pro nakladatele francouzských knih z fondu Šalda

Fond Šalda je určen českým nakladatelům, mezi jejichž dlouhodobé cíle patří ambiciózní projekty překladu a propagace francouzských autorů. Projekty mohou zahrnovat všechny žánry: krásnou literaturu, společenské a humanitní vědy, eseje, komiksy, divadelní hry, poezii, populárně-naučnou literaturu a podobně. Výjimkou jsou učebnice, časopisy a revue, které nespadají mezi podporované typy publikací. 
Francouzský institut v Praze přiděluje dotaci, která může být využita na pokrytí výdajů spojených s publikací jednoho nebo i více děl. 

V letech 2022-2023 hodnotící komise vyzývá k překladu literatury pro děti a mládež a knih psaných ženami. Novou podmínkou pro udělení podpory je pak uvedení jméno překladatele na obálce knihy.

Termín podání žádosti: 2. ledna 2023

Přihláška a podrobné podmínky

celý článek

Překladatelský stipendijní pobyt ve Vídni na rok 2023/24

Nadační program Paula Celana vyhlašuje pro akademický rok 2023/24 překladatelský stipendijní pobyt ve Vídni. O tříměsíční pobyt mezi zářím 2023 a červnem 2024 s měsíčním stipendiem ve výši 3000 euro mohou žádat překladatelé a překladatelky nebeletristických textů z oblasti humanitních věd, sociologie a kulturologie ze západoevropského jazyka do východoevropského či naopak, případně mezi dvěma východoevropskými jazyky.

Termín přihlášek je 23. ledna 2023.

Více o podmínkách, rozsahu a účelu stipendia najdete zde (v angličtině).

celý článek

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

celý článek

Překladatelský čtvrtek v Goethe-Institutu

Goethe-Institut zve na prosincový překladatelský čtvrtek 8. 12. 2022 v 19 hodin, věnovaný překladatelské práci Petra Štědroně, zejména pak nejnovějšímu románu Judith Hermann Doma, který vyšel v roce 2022 v jeho překladu v nakladatelství Větrné mlýny. Konat se bude tradičně v knihovně Goethe-Institutu a živý stream diskuse můžete sledovat na facebookovém kanálu Goethe-Institutu.

celý článek

Prosincoví Bubeníčci

Zveme na další tradiční bubeníčkovský večer nazvaný Křížem krážem: Tři cesty k překladu poezie, který se koná v pondělí 5. prosince od 19:30 v Café Montmartre (Řetězová 7, Praha 1). Básně tří různých autorů přiměly Věru Koubovou k zamyšlení nad nutností rozdílného přístupu k překládání. Spolu s Markétou Potužákovou a Přemyslem Rutem se pokusí problém různého překládání názorně předvést na konkrétních ukázkách.

celý článek

Jeronýmovy dny 2022 – záznam

Na YouTube si můžete poslechnout přednášky, které zazněly v rámci letošních Jeronýmových dnů, a to včetně té, která se týkala inkluzivního jazyka ve vztahu k LGBTQ lidem (viz seminář Inkluzivní jazyk: Jak překládat LGBTQ terminologii). Jak v překladu zacházet s queer jazykem, jakým termínům se raději vyhnout, zda překládat nebo nepřekládat „coming out“ a jak v jazyce zachytit nebinaritu, to si můžete poslechnout od času cca 2:07.

https://www.youtube.com/watch?v=D3xiKnHNyUo

celý článek

Za Josefem Forbelským

Jako vzpomínku na nedávno zesnulého člena Obce překladatelů, významného hispanistu, překladatele ze španělštiny a pedagoga doc. Josefa Forbelského, vám přinášíme jeho obsáhlý portrét životní i profesní z pera doc. PhDr. Hedviky Vydrové a také osobní vzpomínku Ing. Bohumila Pauknera, jehož Josef Forbelský v druhé polovině 60. let učil španělštinu na Střední ekonomické škole zahraničního obchodu v pražské Resslově ulici.

celý článek

DILIA zve na apokalyptický divadelní večírek

Agentura DILIA pořádá již posedmnácté překladatelskou dílnu, jejíž letošní ročník je zaměřen na současnou německojazyčnou dramatiku. V rámci slavnostního zakončení projektu Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 s názvem Apokalyptický divadelní večírek budou formou scénického čtení představeny tři nově vzniklé překlady (úryvky z nich). Scénické čtení se bude konat ve středu 7. prosince 2022 od 20:00 ve VILE Štvanice v režii Divadla LETÍ. Ukázky nastuduje mladá talentovaná režisérka Klára Vosecká.

Program najdete zde.

celý článek

Poznejte svého překladatele – 12. setkání na Avoidu

Jako už tradičně, první úterý v měsíci bude v prosinci patřit setkání překladatelů s veřejností, ale i s kolegy a kolegyněmi z oboru. Na zajímavý večer zve (A)void Floating Gallery a Obec překladatelů. Tentokrát budou hosty dvě překladatelky, každá z jiného jazyka: překladatelka z němčiny Zuzana Henešová a překladatelka z finštiny Martina Šímová. Večer tedy tentokrát nebude spojovat jazyková oblast, ale téma obou představovaných knih: vykořenění, exil, hledání nového domova a hledání nových mezilidských vztahů, setkávání lidí z různých kulturních okruhů, v případě překladu z finštiny na pozadí druhé světové války. Zuzana Henešová představí knihu novinářky a válečné reportérky Ireny Brežné Nevděčná cizinka, Martina Šímová knihu finské spisovatelky Katji Kallio Průsvitné srdce. Dozvíte se také, co si představit pod pojmem biblioterapie, a mnoho dalšího. Ptát se a moderovat bude básník Josef Straka. Večer bude doplněn živým hudebním doprovodem. Po skončení máte možnost neformální besedy jak s hostkami, tak s ostatními kolegy a kolegyněmi – překladateli a překladatelkami. Přijďte, nebudete litovat a zima vám nebude: v podpalubí vás vřele čekají nejen organizátoři, ale i kamna na dřevo.
Pořádá a zve: (A)void Floating Gallery a Obec překladatelů
Úterý 6. 12. v 18:00 na lodi Avoid (Praha, Výtoň, náplavka u železničního mostu)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Přednášky Kruhu moderních filologů

Srdečně zveme na výroční setkání Kruhu moderních filologů v pátek 2. 12. 2022 ve 13.00 v posluchárně 206 ve Šporkově paláci v Hybernské 3.

Na programu jsou dvě přednášky: Filologie a právo ve sporu o Filipa (doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D., MSc.) a Lexikálně-sémantická databáze češtiny: představení webové aplikace zpřístupňující dva české onomaziologické slovníky (PhDr. Zora Obstová, Ph.D.).

Podrobnosti najdete v pozvánce.

celý článek

Praha město literatury: Setkání s Desirée Massaroni

Praha město literatury zve v úterý 29. listopadu 2022 v 17 hodin v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1 (oddělení naučné literatury) na setkání s italskou autorkou Desirée Massaroni. Dramatička a esejistka je zaměřená na studium filmu, zejména na dílo Piera Paola Pasoliniho. Můžete se tak těšit nejen na čtení z autorčina díla, ale i diskuzi o tom, co má Pasolini společného s Janem Palachem.

Setkáním provede a texty v překladu Pavly Přívozníkové přednese Lenka Novotná. Z italštiny tlumočí Vanda Vybíralová.

Více na https://fb.me/e/2rxpQTStx.

celý článek

Literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele

Institut umění - Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Maďarským institutem v Praze zve na literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele (VLRP). Hosty jsou polská básnířka a prozaička Katarzyna Michalczak, slovenský básník, prozaik a intermediální umělec Marcel Lacko, český básník Šimon Leitgeb a maďarský básník, prozaik, překladatel a literární kritik Ádám Vajna. S česko-maďarským a česko-polským tlumočením.

Čtení a diskuze se uskuteční v úterý 29. listopadu 2022 od 19.00 v Maďarském institutu, Rytířská 25-27, Praha 1.

celý článek

ViceVersa: Česko-německá překladatelská dílna v klášteře Broumov

Program TOLEDO Německého překladatelského fondu ve spolupráci s Českým literárním centrem pořádá 14. – 21. dubna 2023 česko-německou překladatelskou dílnu ViceVersa. Překladatelé a překladatelky z češtiny a němčiny budou mít možnost strávit týden v romantickém ústraní barokního kláštera Broumov na severu Čech, představit vlastní texty a diskutovat o nich (překlady prózy, dramatu, poezie nebo esejistických textů, nejlépe se smlouvou o vydání) a zároveň využít příležitost k výměně zkušeností či debatám o překladatelských a odborných tématech. Dílnu povedou Marta Eich a Eva Profousová.

Přihlášky je možné podávat do 9. ledna 2023. Veškeré informace naleznete na ViceVersa: Česko-německá překladatelská dílna v klášteře Broumov | CzechLit.

celý článek

Pražský literární dům: Autorské čtení Kathariny Angus

Pražský literární dům zve na autorské čtení spisovatelky a své současné stipendistky Kathariny Angus, které se koná ve čtvrtek 24. 11. 2022 v 18:00 v jeho sídle (Ječná 11, 120 00 Praha 2). Autorka bude číst ze svého rozpracovaného románu Graphit, který se odehrává v Praze, a ze své povídkové tvorby.  Večer proběhne v německém jazyce.

celý článek

Upozornění DILIA k digitálním a audioknižním právům

DILIA si dovoluje stručně informovat o rostoucím zájmu nakladatelů a vydavatelů ohledně práv k překladům literárních děl formou digitálního užití především na internetu. DILIA průběžně sleduje a analyzuje vývoj licenčních podmínek k takovému užití překladů v rámci knižního trhu. V poslední době zaznamenala dvě znepokojující tendence.

První se týká nakládání s již existujícími, zejména staršími překlady literárních děl. V souvislosti s rostoucím zájmem o knihy v podobě e-knih a audioknih zaznamenala DILIA zvýšený zájem o práva na digitální užití překladů, jak uvedeno výše. Jak nakladatelé, zejména však novější subjekty, které se specializují právě na obchodování s digitální, resp. audio podobou knih, tak oslovují překladatele a nositele práv k těmto starším překladům s nabídkou na „odkoupení“ práv na celou dobu jejich trvání.

Druhou tendencí je zahrnování práv na užití ve formě audioknih i dalších práv (např. na použití ve filmovém zpracování) do smluv uzavíraných s nakladateli na knižní vydání.

Upozorňujeme, že nabízené podmínky nemusí být pro autory a nositele práv vždy výhodné, výjimkou nebývá nabídka výhradního odkoupení všech práv za paušální částku, a to na celou dobu trvání autorských práv.

Doporučujeme vám proto obezřetnost při uzavírání smluv.

V případě vašeho zájmu je DILIA samozřejmě připravena vás při sjednávání podmínek a uzavíráních smluv zastoupit. Pokud chcete vědět více, obraťte se prosím na kolegyni z mediálního oddělení DILIA Jitku Tomešovou, tomesova@dilia.cz.

celý článek

Překladatelská konference v Norsku

NORLA nabízí překladatelům a překladatelkám z norštiny/norských jazyků, kteří uveřejnili alespoň tři překlady za posledních pět let, možnost zúčastnit se v termínu 26. – 28. června 2023 dvoudenní konference poblíž Osla. Účastníkům jsou všechny výdaje propláceny. Uzávěrka žádostí je již 28. 11. 2022!

Kompletní informace v norštině

celý článek

Poznejte svého překladatele – Knihovna města Ostravy

V rámci spolupráce Obce překladatelů s knihovnami vystoupí v Britském centru Knihovny města Ostravy a se čtenáři o překladatelství pobeseduje překladatel z angličtiny Viktor Janiš. Kdo jste z Ostravy a okolí, srdečně zveme.

Koná se v budově Ústřední knihovny, v Britském centru (28. října 2, 702 00 Ostrava) 25. listopadu od 16:00.
Více zde

celý článek

Odešel Josef Forbelský

Odešel Josef Forbelský

Oznamujeme smutnou zprávu, že 14. listopadu 2022 zemřel ve věku 91 let významný hispanista a vysokoškolský pedagog, člen Obce překladatelů a nositel Ceny Josefa Jungmanna Josef Forbelský.

Překládal nejvýznamnější španělské a latinskoamerické autory, mezi jinými díla Miguela de Cervantese, Lope de Vegy, Gabriela Garcíi Márqueze či Jorgeho Luise Borgese. Je také spoluautorem Dějin španělské literatury (1984) a Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska (1999) a autorem knihy Španělská literatura 20. století (1999).

Jeho dílo překladatelské i odborné shrnula v roce 2017 u příležitosti udělení Ceny Josefa Jungmanna v podrobném portrétu Anna Tkáčová.

Aktuální ohlédnutí za životem a prací Josefa Forbelského z pera Anny Houskové si můžete přečíst na webu FF UK.

celý článek

Pozvánka na představení knihy Ukrajinské 20. století

Nakladatelství Academia zve v pátek 18. listopadu 2022 v 17 hodin na setkání s ukrajinským historikem Volodymyrem Vjatrovyčem a na prezentaci českého vydání jeho knihy Ukrajinské 20. století. Pořad proběhne v Literární kavárně Academia (Václavské náměstí 34, Praha 1) v češtině a ukrajinštině, tlumočit bude překladatelka knihy Rita Kindlerová. Moderovat bude historik a filosof Petr Hlaváček.

celý článek

Dotazník pro překladatele a spisovatele Jak se vám tu žije

Dotazník Jak se vám tu žije je součástí výzkumu, který vznikl pod záštitou Ministerstva kultury v rámci příprav Statusu umělce. Klade si za cíl zmapovat skutečný život a tvůrčí praxi spisovatelů*spisovatelek a překladatelů*překladatelek a umožnit tak účinnější práci na přípravě Statusu umělce i na dalším zlepšování podmínek v oboru.

Výzkum vzniká v rámci dotačního programu NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace.

Za vyplnění děkují autoři projektu a také Asociace spisovatelů, Obec překladatelů a Překladatelé Severu.

celý článek

Webinář k výzvě Culture Moves Europe

Tento čtvrtek 10. listopadu od 10 do 11 hodin se koná online webinář k výzvě na podporu krátkodobých výjezdů do zahraničí pro umělce a kulturní pracovníky. Výzvu představí Małgorzata Szlendak (Evropská komise) a o své zkušenosti s mobilitním programem Kreativní Evropy promluví Dana Račková (Performalita). Akce bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.
 
Webináře se můžete zúčastnit prostřednictvím aplikace Zoom, odkaz vám zašleme na e-mail den před akcí na základě REGISTRACE.
 
Webinář bude možné sledovat také v živém vysílání na Facebooku Kreativní Evropy.
 
Více informací najdete na webu.

celý článek

Zemřel Vladimír Pucek

Oznamujeme, že dne 1. listopadu 2022 zemřel ve věku 89 let člen Obce překladatelů a České orientalistické společnosti, náš přední koreanista doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 10:40 hod v Malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Smuteční oznámení

celý článek

Literární setkání Danielle Dussault a Věra Koubová: Pražské mosty

Praha město literatury zve na literární setkání s kanadskou spisovatelkou Danielle Dussault a básnířkou, překladatelkou a fotografkou Věrou Koubovou, které se koná ve středu 9. listopadu od 17 hodin v Městské knihovně Praha (oddělení naučné literatury, Mariánské náměstí 1, Praha 1).

Danielle Dussault strávila v Praze v rámci projektu Praha město literatury dva první měsíce roku 2020 těsně před zdánlivým zastavením světa. Její pobyt ji inspiroval k sepsání knihy povídek o Praze. A nový projekt ji nyní přivádí opět do Prahy. Autorka nabídne svůj příspěvek do diskuse k tématu dopisů Mileny Jesenské adresovaných Franzi Kafkovi.

Z francouzštiny tlumočí Barbora Černá. Další informace najdete na Danielle Dussault a Věra Koubová: Pražské mosty | Facebook.

celý článek

Prohlášení OP k výzvám na tvůrčí stipendia MK ČR

Obec překladatelů spolu s AMANAKem, Asociací spisovatelů a Překladateli Severu vydala prohlášení k nově vypsané výzvě na tvůrčí stipendia.

Alokované 4 miliony na tvůrčí stipendia pro spisovatele a překladatele možná nebude mít kdo vyčerpat. Peníze z Evropské unie poskytnuté v rámci Národního plánu obnovy mají pomoci nastartovat po pandemii i literaturu. Profesní asociace společně s významnými autory ale upozorňují, že je stipendijní výzva příliš složitá a málokdo bude schopen splnit podmínky a o podporu požádat.

Kompletní tiskovou zprávu najdete uvnitř článku.

celý článek

Seminář Inkluzivní jazyk: Jak překládat LGBTQ terminologii

V rámci Jeronýmových dnů zve Obec překladatelů v pátek 4. listopadu od 15.30 na seminář Inkluzivní jazyk: Jak překládat LGBTQ terminologii, který povedou Karel Pavlica z FSS OU a překladatelka z angličtiny Jana Kunová. Akce se koná v K-Centru (Senovážné náměstí 23, Praha 1, sál 16), k dispozici bude i stream (odkaz najdete před akcí na webu Jeronýmových dnů). Vstup je zdarma.

Seminář se bude věnovat nejen terminologicky přesnému užívání LGBTQ pojmů s důrazem na inkluzivní přístup, ale také možnostem vyjádření nebinarity v češtině.

celý článek

Jeronýmovy dny 2022

Ve dnech 4. a 5. listopadu se koná další ročník Jeronýmových dnů, pořádaný Jednotou tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí. Akce proběhne v K-Centru (Senovážné náměstí 23, Praha 1), velká část programu bude ale dostupná i prostřednictvím online streamu.

Účast je po oba dny zdarma, registrace není nutná.

Program Jeronýmových dnů 2022

celý článek

Valná hromada Obce překladatelů 2022

Valná hromada Obce překladatelů se bude konat v pátek 11. listopadu 2022 od 14.30 v sále číslo 16 v K-Centru na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek jednání na 15.00.

Program

Zahájení

Určení zapisovatele / volba ověřovatele zápisu

Zpráva o činnosti výboru a aktivitách OP (11/2021 – 10/2022)

Zpráva o hospodaření OP

Zpráva revizní komise OP

Výhled činností OP na rok 2023

Členské příspěvky

Různé

Závěr

Všechny členy a členky zveme také na diskuzní setkání, které se bude konat ve stejný den na stejném místě od 10 hodin. Pokud vás zajímá další směřování OP a chcete se na chodu spolku aktivně podílet nebo přispět názorem, jste srdečně vítáni. Seznámíme vás mimo jiné s poznatky, které nám přinesl nedávno rozesílaný dotazník, a společně se zamyslíme nad klíčovými činnostmi a aktivitami naší organizace pro následující roky.

Účast na tomto strategickém diskuzním setkání prosím předem potvrďte na e-mail info@obecprekladatelu.cz.

celý článek

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z němčiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro začínající překladatele z němčiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkou kurzu bude Jana Zoubková. Kurz bude zahájen 8. listopadu a další sezení se budou konat v týdenním intervalu vždy v úterý od 17.00. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody).

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Státní cenu za překladatelské dílo získal Jiří Našinec

Laureátem Státní ceny za překladatelské dílo se stal romanista Jiří Našinec, člen Obce překladatelů a nositel Ceny Josefa Jungmanna, zejména za překlady Charlese Nodiera a Mircei Eliada a za všestranný přínos k popularizaci rumunské literatury.

„Jeho celoživotní překladatelská a redakční práce i zájem o méně vydávané oblasti (konkrétně o rumunskou a moldavskou literaturu) se v jeho osobě vždy spojuje s téměř encyklopedickými znalostmi reálií a historie a hlavně s morální a politickou bezúhonností. (...) Profesionální dráha J. Našince se plně rozvinula v polovině 80. a hlavně v průběhu 90. let, kdy se načas stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon, odkud přešel do svobodného povolání a několik let se věnoval pouze překládání a publikační činnosti. Dalších 18 let byl pak zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK. Dosud aktivně překládá z francouzštiny, ale publikuje i knihy současných rumunských a moldavských autorů a vyplňuje mezeru v našem povědomí o literárním dění v těchto evropských zemích. O tom svědčí jeho bohatá bibliografie.“ (Z návrhu Jany Martinové na udělení Státní ceny za překladatelské dílo, který OP podpořila)

celý článek

Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého

Vernisáž: 4. listopadu 2022 v 11 hod. dopoledne, vestibul Ústavu translatologie FF UK

Ústav translatologie připravuje výstavu týkající se osobnosti Jiřího Levého (1926–1967), a to při příležitosti 55 let, jež nás dělí od jeho předčasného úmrtí. Výstava bude instalována v prostorách Šporkova paláce v Hybernské ulici č. 3, Praha 1 (sídlo Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Výstava a vernisáž proběhnou za podpory Státního fondu kultury České republiky a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Výstava usiluje o připomenutí této vědecké osobnosti světového významu, jež se zasloužila o šíření povědomí o české tradici uměleckého překladu, české literatury, vědy a kultury vůbec. Výstava zahrnuje jak fotografie J. Levého, tak snímky z jeho písemné pozůstalosti.

celý článek

Poznejte svého překladatele - 11. setkání na Avoidu

V rámci dlouhodobého projektu Obce překladatelů a (A)void Floating Gallery „Poznejte svého překladatele“ se tentokrát vydáme k našim západním příbuzným: do Slovinska. Co víme o slovinské literatuře? Překládá se z ní do češtiny hodně, nebo málo? Je o ni mezi českými čtenáři zájem? Na otázky nám odpoví Aleš Kozár, který se slovinské literatuře a jejímu překládání věnuje dlouhodobě a systematicky, nadějná překladatelka Kateřina Honsová a Kamil Valšík. Číst se bude z knihy Moje Jugoslávie Gorana Vojnoviće a z horké novinky Nekropole Borise Pahora. Moderovat bude opět básník Josef Straka. Přijďte si do přátelského prostředí podpalubí lodě Avoid poslechnout, co a jak se píše ve Slovinsku. Podzimní atmosféru nám zpříjemní praskající dřevo v kamnech, hudební doprovod i dobrý mok.
V úterý 1. listopadu 2022 v 18:00, podpalubí lodi Avoid na náplavce u železničního mostu na Výtoni. Těšíme se na vás.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Máte zájem o krátkodobý zahraniční výjezd? Požádejte o grant v nové výzvě programu Culture Moves Europe, která je otevřená až do 31. května 2023. Výzva na individuální mobilitu poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (350 až 700 eur) a pobyt (75 eur na den) umělce nebo kulturního pracovníka v zahraničí.

Podrobné podmínky a portál k podání přihlášky najdete na Culture Moves Europe - výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů - Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

celý článek

32. Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod

Ve dnech 14. a 15. října proběhne tradiční Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod. Obec překladatelů najdete na stánku 110 a budete si moci prohlédnout knihy oceněné v letošním ročníku Ceny Josefa Jungmanna a dozvědět se více o naší činnosti. Více o veletrhu na 32. Podzimní knižní veletrh – Havlíčkův Brod, 14. a 15. října 2022 (hejkal.cz)

V rámci veletrhu zveme v sobotu 15. října od 14.30 do velkého sálu Krajské knihovny Vysočiny na besedu s překladateli Petrem Kotrlem, Michalou Markovou a Richardem Podaným pořádanou Obcí překladatelů ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Mluvit se bude hlavně o týmovém překladu ságy G. R. R. Martina Píseň ledu a ohně, ale určitě přijde řeč také obecně na překládání fantasy, sci-fi a komiksů.

celý článek

Enkaryon Ang: autorské čtení tchajwanského básníka

Praha, město literatury zve na setkání s tchajwanským autorem Enkaryonem Angem ve čtvrtek 20. října 2022 v 17 hodin v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1 (oddělení naučné literatury). Jeho aktuální projekt v rámci rezidence Praha město literatury je inspirován literární debatou, kterou v 60. letech 20. století vedli sinolog Jaroslav Průšek a literární kritik Hsia Chih-Tsing.

Mezi témata, kterými se ve svých pracích zabývá, patří věda, společenská hnutí a rovnoprávnost LGBT komunity. Nejvíce se však soustředí na vztah mezi tchajwanskou literární historií a materiální kulturou.

Setkáním provede profesorka Olga Lomová. Citlivý překlad básní připravila Karina Kapounová a tematický hudební doprovod zazní v podání Diany Winklerové.

Více na odkazu https://www.facebook.com/events/778098590111385.

celý článek

Pozvání na translatologické kolokvium na FF UK

Ústav translatologie FF UK srdečně zve na kolokvium „Translation in a Changing Europe“ pořádané ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise, které proběhne dne 21. 10. 2022 od 9 do 13 hodin v místnosti 300 v budově Filozofické fakulty (Palachovo náměstí 1, Praha 1). 

Na programu bude přednáška o přínosu českých teoretiků pro výzkum překladu a překladatelskou praxi, panelová diskuse věnovaná možnostem spolupráce univerzit s překladatelským a tlumočnickým trhem, ve které vystoupí zástupci nejvýznamnějších českých profesních organizací v oboru (za Obec překladatelů předsedkyně Anežka Charvátová), a diskuse na téma vlivu probíhající války na Ukrajině na překladatelskou profesi. Diskuse se zúčastní Kateryna Bondarenko ze Středoukrajinské státní pedagogické univerzity Volodymyra Vynnyčenka a rovněž předseda FIT Europe John O‘Shea. 

celý článek

Výzva MK ČR na podporu překladů do češtiny na rok 2023

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřenou na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Termín podání je 7. 11. 2022. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Přihlašujte se pomocí dotačního portálu MK na NPO: Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů - mkcr.cz.

Připomínky OP k návrhu výzvy bohužel nebyly zohledněny.

celý článek

Dilia pátrá po kontaktu na dědice překladatelky Jean Layton-Eislerové

DILIA pátrá po kontaktu na dědice překladatelky hry Milana Kundery Majitelé klíčů. Jean Layton-Eislerová hru přeložila do angličtiny pod titulem „The Owners of the Keys“ a DILIA ji vydala nejpozději v roce 1962 (na výtisku je uvedeno „dotisk“, takže první vydání se mohlo uskutečnit dříve).

Obracejte se na vedoucího divadelního a hudebního oddělení Zdeňka Harvánka, tel: +420 266 199 876, e-mail: harvanek@dilia.cz.

celý článek

Cena Josefa Jungmanna za rok 2021

Obec překladatelů dne 6. 10. 2022 udělila Cenu Josefa Jungmanna, kterou tradičně upozorňuje na nejzdařilejší překlad minulého roku. Za rok 2021 se držitelkou ocenění stala Zuzana Mayerová za svůj překlad románu Virginie Woolfové Roky, který vydalo nakladatelství Odeon. Společně s Cenou Josefa Jungmanna dnes porota v prostorách pražského Goethe Institutu vyhlásila i další překladatelská ocenění. Mimořádné tvůrčí ocenění získala Michala Marková za překlad románu Hilary Mantelové Zrcadlo a světlo (vydalo Argo). Do překladatelské síně slávy vstoupil nedávno zesnulý Vladimír Medek.

Porota pod vedením předsedy Jana Zelenky pracovala ve složení Jarka Vrbová, Helena Stiessová, Petra Martínková a Radovan Charvát.

Projev předsedy poroty Jana Zelenky, v němž se dozvíte o oceněných překladech více, si můžete přečíst zde.

Seznam oceněných

Cena Josefa Jungmanna

Zuzana Mayerová za překlad z angličtiny. Virginia Woolfová: Roky (nakl. Odeon)

Mimořádné tvůrčí ocenění

Michala Marková za překlad z angličtiny. Hilary Mantelová: Zrcadlo a světlo (nakl. Argo) s přihlédnutím k jejím překladům předchozích svazků trilogie Wolf Hall a Předveďte mrtvé.

Tvůrčí ocenění

Marta Bartošková za překlad z islandštiny. Hallgrímur Helgason: Ženská na 1000° (nakl. Argo)

Jitka Nešporová za překlad z němčiny. Norbert Scheuer: Zimní včely (nakl. Prostor)

Radka Smejkalová za překlad z nizozemštiny. Stefan Hertmans: Konvertitka (nakl. Garamond)

Petr Komers za překlad z vietnamštiny. Nguyen Huy Thiep: Když není král (nakl. Argo) 

Jitka Jeníková za překlad z arabštiny. Chálid Chalífa: Smrt je dřina (nakl. Akropolis)

Prémie Tomáše Hrácha pro překladatele do 33 let

Alena Snelling za překlad z angličtiny. Edward Carey: Malá (nakl. Argo)

Síň slávy

Vladimír Medek (in memoriam)

Další ocenění

Stipendium Hany Žantovské

Michaela Jacobsenová na překlad výboru z lyrické poezie rakouské básnířky Christine Lavantové, který pod názvem Zkouška ohněm vydá nakladatelství Opus

Kameriův vinš

Hana Linhartová, Alena Lhotová, Jarmila Zelenková za dlouholetou obětavou práci pro Obec překladatelů (na návrh Jarmily Emmerové)

celý článek

Kurz literárního překladu pro pokročilé překladatele z angličtiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro pokročilé překladatele z angličtiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za čtrnáct dní. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.
Lektorkou kurzu bude Petra Martínková. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). V případě dostatečného zájmu můžeme kurz zahájit v půlce října. Konkrétní termín si zájemci dohodnou s lektorkou.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny

Obec překladatelů vyhlašuje kurz literárního překladu pro začínající překladatele z angličtiny. Kurz je určen čtyřem až šesti účastníkům a sestává z šesti tříhodinových bloků vždy jednou za čtrnáct dní. V každém bloku se bude pracovat se zadaným literárním textem, který účastník předem přeloží.

Lektorkami kurzu budou Kateřina Klabanová a Silvie Mitlenerová. Kurz bude probíhat offline v kanceláři Obce překladatelů (v suterénu na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, tramvaj č. 6 a 11, zastávka Nuselské schody). V případě dostatečného zájmu můžeme kurz zahájit v půlce října. Konkrétní termín si zájemci dohodnou s lektorkami.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Máte-li o účast zájem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu info@obecprekladatelu.cz. Pokud na vás v kurzu nezbyde místo nebo vám termín nebude vyhovovat, oslovíme vás přednostně před vypsáním dalšího kurzu.

celý článek

Finalisté Ceny Josefa Jungmanna

Obec překladatelů udělí ve čtvrtek 6. 10. 2022 Cenu Josefa Jungmanna za nejzdařilejší překlad vydaný v roce 2021, Cenu Tomáše Hrácha pro mladé překladatele do 35 let a další tvůrčí ocenění. Porota ve složení Jarka Vrbová, Helena Stiessová, Petra Martínková, Radovan Charvát a Jan Zelenka (předseda) vybrala tyto finalisty (uvádíme abecedně):

Marta Bartošková za překlad z islandštiny. Hallgrímur Helgason: Ženská na 1000° (nakl. Argo)

Jitka Jeníková za překlad z arabštiny. Chálid Chalífa: Smrt je dřina (nakl. Akropolis)

Petr Komers za překlad z vietnamštiny. Nguyen Huy Thiep: Když není král (nakl. Argo)

Michala Marková za překlad z angličtiny. Hilary Mantelová: Zrcadlo a světlo (nakl. Argo)

Zuzana Mayerová za překlad z angličtiny. Virginia Woolfová: Roky (nakl. Odeon)

Jitka Nešporová za překlad z němčiny. Norbert Scheuer: Zimní včely (nakl. Prostor)

Radka Smejkalová za překlad z nizozemštiny. Stefan Hertmans: Konvertitka (nakl. Garamond)

Alena Snelling za překlad z angličtiny. Edward Carey: Malá (nakl. Argo)

Slavnostní vyhlášení cen se koná 6. 10. od 17.00 ve druhém patře Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1)

Výbor Obce překladatelů děkuje za finanční podporu Hlavnímu městu Praze a sponzorům: DILIA, Nadace ČLF, LINGEA a Goethe-Institut v Praze.

celý článek

Poznejte svého překladatele - desáté setkání na Avoidu

Obec překladatelů a (A)void Floating Gallery vás zvou na jubilejní desátý překladatelský večer v rámci projektu „Poznejte svého překladatele“. V podpalubí zima nebude a navíc se tentokrát vydáme na teplý jih, do Španělska. Představí se překladatelka ze španělštiny Marie Jungmannová, která do českého prostředí uvede jednu z nejvýznamnějších současných autorek Rosu Montero. Zásluhou vytrvalé překladatelčiny snahy a nakladatelství Dauphin se prostřednictvím románu Štěstí konečně bude moci s Rosou Montero seznámit i česká veřejnost. Zato Jesúse Carraska si čeští čtenáři už stačili oblíbit. Jeho překladatel Štěpán Zajac představí autorův poslední román Vezmi mě domů, jehož česká verze vychází opět v nakladatelství Akropolis. A když už budeme ve Španělsku, hudební částí večera nás doprovodí španělské rytmy v podání skupiny Atarés duo ve složení Rostislav Máca a Frank Hernandéz. Večerem provede básník a moderátor Josef Straka.Srdečně zveme.
Úterý, 4. října 2022 v 18:00, podpalubí lodi (A)void floating gallery (Výtoň v Praze, u železničního mostu)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Říjnoví Bubeníčci

První Bubeníčci nové sezony se uskuteční v pondělí 3. října na známém místě (Café Montmartre, Řetězová 7) a ve známý čas (19.30). Nové (a přitom velice, velice staré) však bude téma. Bez valného povšimnutí nedávno proběhlo jedno zásadní výročí: 250 let od počátků české činohry, to jest od uvedení hry Kníže Honzik v Divadle v Kotcích.

Jednalo se tehdy o titul překladový – proto si zaslouží i svůj bubeníčkovský večer, na němž se seznámíme s pozadím a nejrůznějšími zdroji textu, dobovým divadelním kontextem i s tím, co se tehdy v Divadle v Kotcích vlastně vůbec odehrálo. Účinkují Marek Mikulášek, Přemysl Rut a další, večerem provází Jan Smolka a Michal Zahálka.

celý článek

Poslední volné termíny v Broumově

V první polovině ledna 2023 jsou stále volná dvě místa na rezidenčním pobytu v Broumově určeném výhradně pro členy OP. Rezidenti dostávají stipendium ve výši 3 000 Kč za týden, které poskytuje Agentura pro rozvoj Broumovska. Žádosti zasílejte pomocí Google formuláře, případně na sekretariát Obce překladatelů poštou na adresu Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na e-mail info@obecprekladatelu.cz.

Uzávěrka žádostí je 10. 10. 2022.

Více info na Rezidence Broumov (obecprekladatelu.cz)

celý článek

Překládat nepřeložitelné

U příležitosti Mezinárodního dne překladu vytvořili evropští překladatelé sdružení v rámci organizace CEATL krátké video oslavující literární překladatele a jejich vášeň pro jazyk a literaturu. Video nesoucí název „Překládat nepřeložitelné“ vzniklo u příležitosti 100. narozenin vydání Joyceova románu Odysseus. Třináct překladatelů z různých evropských zemí na něm čte krátkou pasáž z 9. kapitoly knihy (ř. 700–707).

https://vimeo.com/754883397

celý článek

Kampaň Na překladu záleží

Spolek Překladatelé Severu zahájil kampaň Na překladu záleží, která si klade za cíl propagovat a přiblížit čtenářům překladatelskou roli a podmínky. Tato osvětová kampaň je završením projektu Překladatelská posilovna, na němž se podílela i Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů.

Více informací uvnitř článku a na https://prekladateleseveru.cz/naprekladuzalezi/.

celý článek

Podzimní běh přednášek Kruhu přátel českého jazyka

5. října začíná podzimní běh přednášek Kruhu přátel českého jazyka. Přednášky jsou volně přístupné pro veřejnost a konají se vždy ve středu v místnosti č. 18 na hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) v 18:00.

Program a anotace přednášek najdete na webových stránkách KPČJ.

celý článek

On-line konference ČLC o literárním překladu

Jak důležitá je role překladatele? Jak funguje podpora překladatelů jinde ve světě? A co mohou překladatelé udělat pro lepší podmínky ke své práci? České literární centrum pořádá dne 30. 9. od 13.30 mezinárodní on-line konferenci o literárním překladu. Promluví hosté z Francie, Maďarska, Polska i Severního Irska.

Na on-line akci naváže od 19.00 živá debata v Knihovně Václava Havla s Radkou Denemarkovou a Evou Profousovou, která poslední román Radky Denemarkové Hodiny přeložila do němčiny.

Na on-line konferenci se prosím registrujte zde: https://cesnet.zoom.us/.../tJEocOyhqTsjHd1JSYWifzB2Xt7LqG...

celý článek

Zemřel Vladimír Svoboda

Dne 13. září 2022 zemřel ve věku 95 let dlouholetý člen OP, překladatel z angličtiny Vladimír Svoboda.

V letech 1946–52 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy fonetiku a anglistiku; roku 1952 získal titul PhDr. V letech 1950–91 pracoval jako redaktor, později jako zástupce šéfredaktora ve Státním nakladatelství dětské knihy, respektive Albatros. Mezi jeho překlady patří romány Jacka Londona, klasická díla sci-fi (A. C. Clarke, H. G. Wells) a caesarovský cyklus Colleen McCulloughové.

celý článek

Konference Střed zájmu: Status umělce a umělkyně

Konference Střed zájmu: Status umělce a umělkyně

Institut umění IDU zve na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, která proběhne 22. září v prostorách Ministerstva kultury ČR od 9 do 14 hodin

Podrobný program naleznete zde. Prezentovat budou mluvčí z Norska, Španělska, Portugalska, Rakouska a Slovenska, které představí jednotlivé přístupy k této problematice ve svých zemích. 

Konference bude v angličtině a tlumočena bude do češtiny. 

Přihlásit se je možné na tomto odkazu, vstup je zdarma. 

O problematice statusu umělce a umělkyně také sepsaly Jana Návratová a Eva Žáková, ředitelka Institutu umění, článek, který je k přečtení tady.

celý článek

Výzva k překladatelům z běloruštiny, ukrajinštiny a ruštiny

Evropská rada spisovatelů (EWC) vyzývá překladatele z běloruštiny, ukrajinštiny a ruštiny, aby se zapojili do iniciativy #Freeallwords zaměřené na podporu překladu děl ukrajinských a běloruských spisovatelů a ruských spisovatelů, kteří jsou v opozici k ruskému režimu. Překlady budou zveřejněny na stránkách https://freeallwords.org a překlad je honorovaný.

Více informací na webových stránkách a zde.

celý článek

Meet Central Europe 2022 a překladatelský Jobs Fair

Konference Meet Central Europe a v jejím rámci pořádaný překladatelský Jobs Fair se bude konat od 12. do 14. 10. ve slovenském Šamorínu.

Konferenci organizují profesní asociace sdružující agentury z Maďarska, Rakouska, Slovenska a České republiky. Ta je reprezentovaná sdružením ACTA. Tématem konference je Talent Management, tedy výběr a nábor nových překladatelů, tlumočníků, revizorů, korektorů a dalších lingvistických specialistů. Kromě příspěvků bude v rámci konference probíhat také tzv. Jobs Fair. Účastníci mají možnost poznat talent managery agentur z 27 zemí světa.

Jobs Fair: 19 EUR
Konference vč. lístku na Jobs Fair: 120 EUR
10% sleva na lístek na konferenci s kódem: Translators@MCE22

Stačí se registrovat zde: https://www.meetcentraleurope.com/registration

celý článek

Visegrádský program rezidenčních pobytů 2023

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Kdo může žádat?

 • prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací,
 • esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.

Co stipendium zahrnuje?

 • ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2023 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2023 (podzimní termín),
 • stipendium ve výši 1 300 EUR (jarní termín) a 2 400 EUR (podzimní termín),
 • podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.).

Termín uzávěrky: 15. října 2022

Více informací na https://www.culturenet.cz/rezidence/visegradsky-program-rezidencnich-pobytu-pro-literaty-vlrp-vyzva-na-r-2023/

celý článek

Zemřel Vladimír Medek, český hlas nejen latinskoamerického boomu

Zemřel Vladimír Medek, český hlas nejen latinskoamerického boomu

V pátek 2. září 2022 zemřel ve věku dvaaosmdesáti let jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů ze španělštiny, angličtiny a portugalštiny Vladimír Medek. Do české překladové literatury se nesmazatelně zapsal téměř padesáti díly, ale věnoval se také vlastní literární tvorbě.

Vladimír Medek byl svému řemeslu navýsost oddaný a až do posledních chvil spřádal plány na další překlady. Rozloučení s ním proběhne 17. září 2022 od 11 hodin na Lesním hřbitově v Novém Boru.

(více uvnitř článku)

celý článek

Výzva pro nakladatele: grant na překlady z dánštiny

Dánská umělecká rada nabízí nakladatelstvím grant na podporu překladů knih z dánštiny. Přihlášky je možné podávat do 30. září 2022.

Podmínky a veškeré další informace naleznete zde.

celý článek

Rezidenční pobyty v Evropě pro začínající autory a překladatele

Projekt Ulysses’ Shelter vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Evropě. Výzva je určená začínajícím autorům a autorkám činným v oblasti poezie, prózy a/nebo uměleckého překladu a scenáristiky, kteří si mohou zažádat o jeden rezidenční pobyt v období 2022/2023. Nabízené pobyty poskytují možnost pracovat, vystupovat a představit se na různých místech v Evropě (Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Srbsko, Malta, Wales).

Termín pro podání přihlášek: pátek 16. září 2022

Veškeré informace a kontakty najdete zde.

celý článek

Jiří Pechar, In Memoriam

K osobnosti a dílu zesnulého Jiřího Pechara (1929–2022) se uvnitř článku vrací Václav Jamek.

celý článek

Odešel Jiří Pechar

Dne 22. srpna 2022 zemřel ve věku 93 let Jiří Pechar, teoretik, filozof, estetik a zároveň přední osobnost soudobého českého překladatelství, laureát Státní ceny za překladatelské dílo (2014), nositel Ceny Toma Stopparda (1998), důstojník francouzského Řádu pro literaturu a umění (1991) a řádu Akademických palem (2007). Jako překladatel – a též teoretik literárního překladu – působil od 50. let 20. století. Do češtiny mj. převedl díla Marcela Prousta, Sigmunda Freuda, Clauda Lévi-Strausse a mnoha dalších evropských autorů.

Připomeňme si jeho památku videorozhovorem, který letos poskytl v rámci nového projektu Obce překladatelů ve spolupráci s Českým literárním centrem.

Videorozhovor s Jiřím Pecharem

Parte

celý článek

Evropské výzvy a granty – slovinština, bulharština

Slovinská knižní agentura JAK vyhlašuje výzvy na podporu vydání a překladu slovinských knih do cizích jazyků. Více informací, kompletní podmínky a kontakt naleznete na webové stránce Tenders and Calls | JAK RS. Uzávěrky aktuálně platných výzev jsou 31. srpna a 28. října 2022.

Bulharský národní fond kultury nabízí překladový grant vydavatelům knih z bulharštiny. Více informací a kontakt naleznete zde: Překladový grant bulharština. Nabídka je otevřena do 20. září 2022.

celý článek

Zemřela Anna Valentová

Dne 25. července 2022 zemřela ve věku 81 let Anna Valentová, překladatelka z maďarštiny a jedna z nejuznávanějších propagátorek maďarské literatury u nás.

Anna Valentová se narodila 16. dubna 1941 v Lipníku nad Bečvou, v roce 1958 maturovala na gymnáziu v Ostravě a v letech 1958-1964 studovala češtinu a maďarštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté pracovala v propagačním oddělení Maďarského kulturního a informačního střediska v Praze (nyní Lisztův institut v Praze). Později pracovala v Jazykovědném ústavu Akademie věd ČR, kde se podílela na redakci prvního vydání Maďarsko-českého slovníku. V letech 1973-1981 byla redaktorkou Státního pedagogického nakladatelství. Později pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Ivo Železný, Naše vojsko a Mladá fronta. Vyučovala maďarskou literaturu 20. století na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vedla překladatelské semináře.

Více najdete zde: Maďarské kulturní centrum Praha | Zemřela překladatelka Anna Valentová (culture.hu)

celý článek

Překladatelský workshop na festivalu Prague Pride

Obec překladatelů ve spolupráci s festivalem Prague Pride pořádá v pátek 12. 8. od 19 hodin v prostorách Života 90 (Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město) překladatelský workshop zaměřený primárně na překlad LGBT+ termínů z anglického do českého jazyka v literatuře. Představí základní principy LGBT+ senzitivní terminologie a proč se jí vůbec v překladech zabývat, problematiku queer slangu a nebinární češtiny. V praktické části bude možnost vyzkoušet si překlad konkrétních ukázek a diskutovat o výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení.

Workshop povedou překladatelka z angličtiny Jana Kunová a odborný pracovník Vzdělávání Prague Pride Karel Pavlica. Vstup volný.

Více na Překladatelský seminář - Prague Pride Festival

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Rezidenční pobyty v Praze pro zahraniční překladatele

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele. Pro rok 2023 je k dispozici šest rezidencí, z nichž každá trvá dva měsíce.

Praha město literatury proplácí rezidentovi zpáteční letenku, poskytuje ubytování zdarma a stipendium 15 000 Kč (cca 600 eur) měsíčně.

Uzávěrka přihlášek: středa 31. 8. 2022.

Přihlašovací formulář: http://web2.mlp.cz/lisu/index.php/241772?lang=en

Více info uvnitř článku a na Rezidenční pobyty 2023 - Praha město literatury (unescoprague.org).

celý článek

DILIA přijme referenta*ku pro zahraničí

Divadelní oddělení DILIA přijme referenta*ku na 0,75 úvazku pro německy mluvící země, Slovensko, Polsko, Maďarsko, skandinávské země a část Balkánu.

Bližší informace a kontakt uvnitř článku.

celý článek

Kulaté stoly překladatelů s nakladateli

V první polovině roku 2022 se z iniciativy Překladatelů Severu uskutečnila dvě setkání zástupců českých nakladatelství a překladatelských oborových organizací, včetně Obce překladatelů, jejichž cílem bylo poskytnout prostor pro otevřený dialog o aktuálních podmínkách spolupráce překladatelů a nakladatelů.

Jak tato setkání probíhala a jaké poznatky z nich vyplynuly, se dočtete v textu Marie Voslářové Rozumíme si? aneb historicky první kulaté stoly překladatelů s nakladateli.

celý článek

Vzpomínka na Dagmar Steinovou

Vzpomínka na Dagmar Steinovou

Čtvrtého června zemřela Dagmar Steinová. Překladatelka z francouzštiny a angličtiny, dlouholetá redaktorka Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeonu), manželka spisovatele a scenáristy Jiřího Frieda – a rovněž autorka dvojdílných memoárů: Vzpomínání (2007) a Co zbylo v paměti (2014). Zemřela čtvrt roku před svými stými narozeninami.

Když jsem s ní před šestnácti lety točil rozhovor, mimochodem první, který kdy poskytla, udivovala skoro vším: od bohaté paměti po nezdolnou vitalitu a silnou, skoro až umanutou vůli. „Já nesnesu nic nedělat,“ řekla tehdy. „Každý nový překlad je pro mě úžasná výzva. Práce s jazykem mě baví, jazyk vám hodně napoví o zemi, o její kultuře. V zemi, jejíž jazyk umíte, se necítíte jako cizinec. Můžu dneska žít v Čechách, ale stejně tak bych mohla žít v Anglii nebo ve Francii.“ První překlad jí vyšel v roce 1949, ten poslední 2017. Skoro sedmdesát let aktivní práce, víc než sedmdesát knižních překladů, z francouzštiny mj. Breton, Desnos, Choderlos de Laclos, Marceau, Sartre, Vailland, z angličtiny pak Dickens, Fielding, Galsworthy, Lodge nebo Somerset Maugham.

A život? Pocházela z Dačic na Moravě, rodiče byli lékaři. V březnu 1939 odešla z okupované republiky do Anglie, konec druhé války strávila na českém vyslanectví v Moskvě. Poté pracovala krátce v Praze ve Státním filmu a Svazu spisovatelů, ve dvaapadesátém nastoupila jako vedoucí redakce románských literatur do SNKLHU, kde zůstala šestnáct let. V 70. a 80. letech byla na volné noze jako tlumočnice a překladatelka. Vedle krásné literatury zvládala i tu odbornou, hlavně medicínskou: „… medicína mě totiž nepřestala zajímat. Absolutně mě neobtěžovalo vzít si před nějakou konferencí štos odborných publikací a nastudovat je. Dokonce jsem na medicínské téma počátkem 80. let přeložila z češtiny do angličtiny jednu knihu, o počítačové tomografii v dětské neurologii.“

Z toho rozhovoru mi uvízla jedna replika. Na otázku, jak se překladatelce píše její vlastní kniha, odpověděla: „Člověk musí zvážit, co v ní má být a co v ní být nemá – to je vše.“ Minimalismus a síla, strohost a hloubka – mám pocit, že taková byla Dagmar Steinová. Budu si ji dál takovou pamatovat.

Radim Kopáč

celý článek

Odešel Zdeněk Velíšek

Ve věku 89 let zemřel náš kolega Zdeněk Velíšek (23. 2. 1933 - 18. 6. 2022). Veřejnosti byl znám především jako televizní zpravodaj, zaměřený na frankofonní oblast (r. 2015 mu byl udělen francouzský Řád umění a literatury).  Než roku 1968 nastoupil do zpravodajství (poté byl z politických důvodů záhy propuštěn a do TV se vrátil  až po roce 1989), věnoval se však převážně překladatelství a tlumočnictví. A víc než z francouzštiny (v databázi NKP najdeme jen jeden knižní překlad z francouzštiny, a to nebeletristický) překládal ze španělštiny. Z beletrie se zaměřil na venezuelského autora Rómula Gallegose. Podruhé přeložil jeho nejslavnější román Doňa Bárbara (1956). Roku 1961 pak vyšel jeho překlad Gallegosova románu Canaima. Psal i doslovy, a to nejen ke svým překladům, ale i k překladům jiných latinskoamerických autorů, například k přelomovému románu mexického spisovatele Carlose Fuentese Smrt Artemia Cruze (1966, přel. Hana Posseltová). Své politické názory na evropské události a vidění světa shrnul v několika vlastních knihách. Čest jeho památce.

celý článek

Výsledky Zlaté stuhy 2022 v překladových kategoriích

16. 6. 2022 proběhlo v Centru současného umění DOX vyhlášení ceny Zlatá stuha. V překladových kategoriích zvítězily tyto knihy:

Literatura faktu pro děti a mládež

Daniel a Alexandra Miźielinských: Můžu ochutnat? Lahodné příběhy o jídle z celého světa (překlad z polštiny Anna Halfarová, vydal Host)

Beletrie pro děti

Andri Snaer Magnason: Truhla času (překlad z islandštiny Marta Bartošková, vydalo Argo)

Beletrie pro mládež

Jessie Ann Foleyová: Víš, že jsem hrozná (překlad z angličtiny Anna Štádlerová, vydalo CooBoo)

Komiks pro děti a mládež

René Goscinny, Jean Tabary: Velký vezír Iznougud (překlad z francouzštiny Richard Podaný, vydala Crew)

Richard Podaný byl zároveň oceněn i za významný přínos literatuře pro děti a mládež.

Kompletní výsledky soutěže naleznete zde. Více také uvnitř článku.

celý článek

Výsledky 30. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele

Výsledky 30. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele

Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo v kavárně Liberál vyhlášení výsledků 30. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele:

1. cena Vendula Pazderová

(Alejandro Zambra: Poeta chileno) – španělština

2. cena Michaela Kozumplíková

(Anne F. Garréta: Dans l’béton) – francouzština

3. cena Anna Štětková

(Chloé Delaume: Le Coeur synthétique) – francouzština

3. cena Klára Našincová

(Bogdan Suceavă: Čas Nibelungů, Povážlivé sklony) – rumunština

Čestné uznání získaly:

Kateřina Jagošová (Johanna Sinisalo: Fast Chuck) – finština

Gabriela Lisníková (Samanta Schweblin: Siete casas vacías) – španělština

Iveta Lužná (Thore Hansen: Ten, co toužil po hvězdách) – norština

Eva Heczková Kůsová (Ilona Hartmann: Land in Sicht) – němčina

Poezie

Čestné uznání získal Jakub Marx (Jim Morrison: Lords) – angličtina

Tisková zpráva

celý článek

Zemřela Marie Válková

S lítostí oznamujeme, že 6. června 2022 nás ve věku 72 let opustila Marie Válková, anglistka a hispanistka, dlouholetá redaktorka nakladatelství Vyšehrad a členka Obce překladatelů.

Bibliografii jejích překladů a stručný životopis naleznete zde.

celý článek

Anticena Skřipec za rok 2021 udělena Runce Žaludové

10. 6. 2022 byly na knižním veletrhu Svět knihy vyhlášeny výsledky tradiční Anticeny Skřipec. Odborná porota Obce překladatelů ve složení Anežka Dudková, Viktor Janiš a Anna Štádlerová se rozhodla udělit překladatelskou Anticenu Skřipec za rok 2021 Runce Žaludové za překlad románu Johna Boyna Skrytá zuřivost srdce, jejž vydalo v roce 2019 nakladatelství Slovart a který redigovala Michaela Šmejkalová. Porota při tom přihlédla k rovněž nepovedenému překladu románu Tisíc dokonalých tónů od C. G. Drewsové vydaného v roce 2019 týmž nakladatelstvím.

Ředitel nakladatelství Slovart Juraj Heger se k udělení Anticeny obratem vyjádřil následovně: „…(ne)kvality prekladu a redakčnej práce na tomto titule sme si za skoro tri roky od vydania vedomí a mrzí nás, že sme sa dopustili toľkých chýb. Verím, že táto cena bude pre nás poučením.“

Tisková zpráva

Posudek na román Johna Boyna Skrytá zuřivost srdce

Posudek na román C. G. Drewsové Tisíc dokonalých tónů

Posudky na další nominované knihy naleznete uvnitř článku.

Akce proběhla v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Zemřela Dagmar Steinová

Zemřela Dagmar Steinová

S lítostí oznamujeme, že dne 4. června 2022 zemřela ve věku 99 let dlouholetá členka OP, překladatelka z angličtiny, francouzštiny a němčiny Dagmar Steinová Friedová. Dagmar Steinová za války studovala v Anglii, v letech 1952–1968 pracovala ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění jako vedoucí redakce románských literatur, od roku 1970 pracovala jako překladatelka a tlumočnice na volné noze. Překládala mimo jiné knihy D. Lodge, J. Johnstonové, L. Aragona, A. Camuse, R. Desnose,  J.-P. Sartra aj. Napsala též dvě knihy vzpomínek, Vzpomínání (2007) a Co zbylo v paměti (2014). Poslední rozloučení s Dagmar Steinovou proběhne v rodinném kruhu.

celý článek

Vyhlášení Anticeny Skřipec na Světě knihy

V rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy se bude jako již tradičně konat vyhlašování překladatelské Anticeny Skřipec. V pátek 10. června v 15.00 na pražském Výstavišti ve Velkém přednáškovém sále udělí odborná porota OP jako každoročně anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se při vydávání překladové literatury vážně zpronevěřili pravidlům profesní etiky.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Překladatelský piknik na Světě knihy

V rámci knižního veletrhu Svět knihy zvou Překladatelé Severu na překladatelský piknik, který se bude konat v sobotu 11. června od 15 hodin na grilovišti za holešovickým Výstavištěm. Přineste si něco dobrého na zub a k pití, potkejte se s kolegy a vyměňte si autorské výtisky na „knihodece“!

Překladatelský piknik na FB

celý článek

Publikace navržené nakladateli na Cenu Josefa Jungmana v roce 2022

Porota CJJ po 2. kole hodnocení zveřejnila seznam publikací, z nichž bude vybírat nominace. Tyto knihy budou vystaveny ve vitríně na veletrhu Svět knihy.

Úplný seznam najdete uvnitř článku.

celý článek

Vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého 2021/22

Obec překladatelů srdečně zve na vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého ročník 2021/2022 ve středu 15. 6. 2022 v 15.00 do salonku kavárny Liberál, roh Heřmanovy ulice a Řezáčova náměstí v Praze 7 – Holešovicích (zastávka tramvají č. 6 a 17 „Veletržní palác“ nebo stanice metra C „Vltavská“).

celý článek

Poznejte svého překladatele - deváté setkání na (A)voidu

Zveme všechny zájemce o dobrý překlad a dobrou literaturu na deváté setkání s překladateli a překladatelkami v rámci projektu „Poznejte svého překladatele“. Pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s (A)void Floating Gallery. I tentokrát přivítáme dvě ženy: renomovanou překladatelku současné čínské literatury Zuzanu Li a překladatelku z angličtiny Irenu Steinerovou. Zuzana Li představí, kromě jiného, spisovatelku Jenny Tinghui Zhangovou, Irena Steinerová Brit Bennettovou. Besedu o překládání i o tom, co mají tak odlišné spisovatelky společného, povede básník a moderátor Josef Straka. Na překladatelský večer navazuje pořad „Poezie s kytarou a folkem“. Kytarista Jan Paulík naladí posluchače i během překladatelské části. Přijďte mezi inspirativní lidi do inspirativního prostředí lodi (A)void Floating Gallery (u železničního mostu na Výtoni), dne 7. června 2022 v 18:00. Těšíme se na vás.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Hledáme informace o Soně Bartákové-Laubové

OP na žádost paní Pavlíny Tomášové hledá informace o Soně Bartákové-Laubové, která působila jako překladatelka z angličtiny a ruštiny. Překládala prózu a literaturu faktu. Narodila se pravděpodobně v roce 1910 a studovala na dívčím gymnáziu Minerva. Krom překladů napsala také text „Žena na území mužů“ do Národní práce v roce 1941.

Pokud o této překladatelce víte něco bližšího, ozvěte se prosím buď na e-mail pavlina.tomasova@post.cz, nebo telefonní číslo 733 320 007.

celý článek

Překladatelský čtvrtek v GI s Radovanem Charvátem

Goethe-Institut ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v Praze zve na pravidelný překladatelský čtvrtek, který proběhne 26. 5. v 19 hodin v knihovně GI. Hostem moderátorky Terezy Semotamové bude tentokrát Radovan Charvát, autor nového překladu románu Homo Faber švýcarského spisovatele Maxe Frische, který vychází v péči nakladatelství Archa. Událost bude zároveň křtem knihy.

Diskuze bude živě přenášena na Facebooku. Pro více informací sledujte událost nebo web GI.

celý článek

Žádejte o Tvůrčí stipendium Hany Žantovské!

Upozorňujeme všechny zájemce, že do 15. 8. 2022 lze zažádat o Tvůrčí stipendium Hany Žantovské. Je určeno pro překladatele poezie, kteří už mají smlouvu (nebo aspoň závazně slíbené vydání) a pracují na básnickém překladu. Podrobné podmínky a vzor žádosti naleznete na našem webu v sekci Tvůrčí stipendium Hany Žantovské.

celý článek

Vyhlášení Ceny Otokara Fischera za rok 2021

Institut pro studium literatury a Spolek Adalberta Stiftera vás srdečně zvou na slavnostní předání Ceny Otokara Fischera, a to ve čtvrtek 19. května 2022 od 18 hod. v pražském Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1). Cenu Otokara Fischera v kategorii českojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdrží Marek Vajchr za komentovanou edici Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy (Revolver Revue 2021). Cenu Otokara Fischera v kategorii německojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdrží Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval jako spolueditoři monografie Zwischen Prag und Nikolsburg: jüdisches Leben in den böhmischen Ländern (Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

celý článek

Odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR na otevřený dopis

V březnu překladatelé a tlumočníci prostřednictvím svých profesních organizací včetně Obce překladatelů zveřejnili otevřený dopis k současné situaci překladatelů a tlumočníků z ukrajinštiny a ruštiny. Na tento dopis nyní odpovědělo Ministerstvo spravedlnosti ČR a představilo kroky, které na základě této výzvy podniklo k podpoře soudních tlumočníků a překladatelů, kteří spadají do jeho kompetence. Zprávu o navýšení odměn a uspořádání seminářů o psychohygieně samozřejmě vítáme a doufáme, že s podobným ohlasem se setkají i další iniciativy profesních organizací.

Zaslanou odpověď si přečtěte zde.

celý článek

Pozvánka na květnové Bubeníčky

Srdečně vás zveme na květnové Bubeníčky, kde vás překladatel a editor Jiří Pelán a Hana Kofránková za spoluúčasti Báry Hrzánové, Libora Vacka, Jana Smolky a dalších provedou antologií Italská renesanční literatura. Sejdeme se v pondělí 2. května od 19.30 v pražském Café Montmartre v Řetězové ulici 7.

Pozvánka

celý článek

Poznejte svého překladatele – osmé setkání na (A)voidu

Zveme všechny zájemce na osmé setkání překladatelů s veřejností. Tentokrát vyrazíme na evropský sever, do Dánska a Norska. S novými překlady se představí Daniela Mrázová, polyglotka, která překládá převážně z norštiny a dánštiny, vystudovala však i latinu a francouzštinu. Druhá překladatelka Markéta Kliková překládá zejména z dánštiny a němčiny, oba jazyky také vystudovala. Dozvíme se nejen o finesách redaktorské práce, protože obě překladatelky si knihy vzájemně redigují, ale autorky nám i objasní, proč se romština ocitla na webu www.seversky.cz mezi severskými jazyky. Chybět nebude ani trocha napětí, které je se severskou literaturou spojováno. Pořádá (A)void Floating Gallery ve spolupráci s Obcí překladatelů. Přijďte si popovídat o literatuře a tajemstvích jejího překládání do komunity milovníků dobré literatury. Jste vítáni.
Koná se v úterý 3. května v 18:00 na lodi (A)void Floating Gallery (náplavka v Praze na Výtoni).

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Mezinárodní překladatelská konference v Praze

Spolek Překladatelé Severu zve na mezinárodní konferenci Northern Wind of Change – Improving the working conditions of literary translators, jejímž hlavním tématem je pozice literárních překladatelů. Účastníky jsou kolegové z partnerských organizací z Norska a Islandu a zástupci českých profesních asociací: Obce překladatelů, JTP a Překladatelů Severu. Konference se koná 29. dubna v Praze, v prostorách Prague Startup Centre v holešovické tržnici, hala 24.

Náplní konference bude především sdílení příkladů dobré praxe a také diskuse o tom, jak dál spojovat síly ve snaze o zlepšení situace literárních překladatelů u nás.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce, ale čeká nás i české okénko.

Program naleznete na webových stránkách https://prekladateleseveru.cz/akce/northern-wind-of-change-improving-the-working-conditions-of-literary-translators/

Také zde naleznete registrační formulář, jehož vyplněním si zjednodušíte registraci na místě. Je možné se zúčastnit i jednotlivých bloků, pro účast na večerním posezení si rezervujte místo prostřednictvím téhož formuláře.

Občerstvení po dobu celé konference zajišťuje Tichý catering.

Konference je vyvrcholením projektu Překladatelská posilovna, realizovaného pod oficiálním názvem Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů v rámci programu Kultura, který je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021.

celý článek

Rezidenční pobyt pro překladatele z chorvatštiny

Chorvatské sdružení literárních překladatelů nabízí rezidenční pobyt v Záhřebu. Hlásit se mohou literární překladatelé/ky žijící v zahraničí, kteří překládají chorvatské autory, a zahraniční spisovatelé/ky, jejichž dílo se aktuálně překládá do chorvatštiny. Po celou dobu pobytu je zajištěno ubytování v centru Záhřebu a stipendium ve výši 20 euro za den. Účastník bude mít možnost prezentovat svou práci místní veřejnosti a bude spolu se svými chorvatskými protějšky a univerzitními studenty přizván k účasti na různých akcích.

Výzva platí od 20. dubna do 31. prosince 2022.

Termín odevzdání přihlášek: celoročně

Délka pobytu: 2 až 4 týdny

Přihlásit se mohou: zahraniční překladatelé a spisovatelé, kteří publikovali alespoň jedno dílo

Jak se přihlásit: Přihláška musí obsahovat životopis, bibliografii, motivační dopis a název díla, na němž chce zájemce během pobytu pracovat. Zašlete ji na e-mail ured@dhkp.hr.

Další informace v AJ a FJ:

http://obecprekladatelu.cz.ccn1.profiwh.com/pool/vzor/upload/memo_poziv_rezidencija_2022_DHKP_eng.pdf

http://obecprekladatelu.cz.ccn1.profiwh.com/pool/vzor/upload/memo_poziv_rezidencija_2022_DHKP_fr.pdf

celý článek

Překladatelská dílna pro germanisty

Germanistům se zájmem o překlad literatury pro děti a mládež se nabízí mezinárodní překladatelská dílna, která se uskuteční v Hamburku od 31. července do 5. srpna. Přihlášky lze podávat do 15. května.

Veškeré informace najdete na Veranstaltung: "Kein Kinderspiel!" | Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.

celý článek

Překladatelský čtvrtek s Michaelem Půčkem

Goethe-Institut srdečně zve přátele německojazyčné literatury na dubnový překladatelský čtvrtek 21. 4. 2022 v 19 hodin, který bude věnován překladatelské práci Michaela Půčka, zejména pak dystopickému románu Juli Zeh Ve jménu metody, který vyšel v roce 2021 v jeho překladu v nakladatelství Argo. Akce se koná tradičně v knihovně Goethe-Institutu a diskusi bude možno živě sledovat na facebookovém kanálu Goethe-Institutu.

Překladatelský čtvrtek s Michaelem Půčkem | Facebook

celý článek

Zemřel Gerik Císař

Zemřel Gerik Císař

S lítostí oznamujeme, že 31. března 2022 zemřel ve věku 89 let dlouholetý člen Obce překladatelů, překladatel z angličtiny a divadelní režisér Gerik Císař.

celý článek

Poznejte svého překladatele - sedmé setkání na (A)voidu

Zveme na 7. setkání překladatelů s veřejností v rámci pravidelného cyklu „Poznejte svého překladatele“. Pořádá Obec překladatelů ve spolupráci (A)void Floating Gallery. Tentokrát nebudeme debatovat nad konkrétními tituly, ale setkání pojmeme jinak. Budeme besedovat nad tématem „co číst ze současné ukrajinské a ruské literatury, abychom byli alespoň trochu v obraze“. Pozvání přijali nad jiné povolaní: překladatel z ukrajinštiny a ukrajinista Alexej Sevruk a překladatel z ruštiny, rusista a komentátor Libor Dvořák.
Koná se v úterý 5. dubna v 18:00 na lodi (A)void Floating Gallery (v Praze, u železničního mostu na Výtoni)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Zemřela Vlasta Winkelhöferová

Zemřela Vlasta Winkelhöferová

Oznamujeme, že ve věku 90 let zemřela členka Obce překladatelů, japanistka Vlasta Winkelhöferová.

Vystudovala obor japanologie – koreanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působila jako asistentka pro obor japanologie na katedře Dálného východu, později jako odborná asistentka katedry věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po vynuceném odchodu z fakulty v době normalizace byla v letech 1973–90 profesorkou japonštiny v orientálním oddělení Jazykové školy v Praze.

Období 1990–96 strávila v Japonsku jako manželka velvyslance Československa (od 1993 České republiky) v Japonsku a na Filipínách a vyvíjela přednáškovou činnost na japonských univerzitách a institucích. Zabývala se studiem moderní japonské literatury, překládala stěžejní díla významných japonských prozaiků a dramatiků moderní doby do češtiny. Je spoluautorkou prvních českých dějin japonské kultury a dějin moderní japonské literatury a rovněž autorkou prvního českého slovníku japonské literatury a spoluautorkou encyklopedie japonské a korejské mytologie.

Winkelhöferová Vlasta (obecprekladatelu.cz)

celý článek

Pozvánka na překladatelský čtvrtek v Goethe-Institutu

Goethe-Institut srdečně zve na březnový překladatelský čtvrtek 24. 3. 2022 v 19 hodin věnovaný antologii hororových příběhů. Hosty budou Ingeborg Fialová-Fürstová a Martin Jiroušek. Akce se koná tradičně v knihovně Goethe-Institutu a diskuse bude živě streamovaná na facebookovém kanálu Goethe-Institutu. Více informací najdete v popisu FB události.

celý článek

Otevřený dopis tlumočníků a překladatelů k aktuální situaci

Obec překladatelů spolu s dalšími profesními sdruženími se v otevřeném dopise vyjádřila k aktuální situaci tlumočníků a překladatelů, kteří pracují s ukrajinštinou a ruštinou. Obsahuje informace o vzdělávání pro dobrovolníky i doporučení pro instituce, které v současné době překladatelských a tlumočnických služeb masivně využívají.

Plné znění dopisu najdete zde.

celý článek

Zemřela Eva Zaoralová

Obec překladatelů s lítostí oznamuje skon dlouholeté ředitelky Karlovarského filmového festivalu, ale též výborné překladatelky z italštiny a francouzštiny Evy Zaoralové.

Nekrolog od Marie Zábranové najdete uvnitř článku.

celý článek

Dílna pro mladé divadelní překladatele z němčiny

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již posedmnácté překladatelskou dílnu. Od letošního roku probíhá dílna za podpory Marie Joskové, proto ponese projekt nově název Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA.

Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné německé dramatiky.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.
Všichni účastníci obdrží stipendium 5000 Kč.

Termín podání přihlášek: elektronicky na email eliasova@dilia.cz do 11. dubna 2022 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad)
Počet míst: 3
Výběr účastníků: květen 2022
Zahájení dílny: červen 2022
Odevzdání překladů: srpen 2022
Scénické čtení nových překladů: podzim 2022

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové. Pro více informací a pro stažení přihlášky a ukázky navštivte web DILIA.

celý článek

Uzávěrka nominací na Cenu Evalda Schorma

Agentura DILIA jako každoročně udělí studentům Cenu Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad. Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FFUP a FPF za původní hru, dramatizaci či překlad. 

Uzávěrka nominací: 31. března 2022!

Projekty hodnotí komise na základě nominace a cenu spojenou s finanční odměnou uděluje DILIA autorovi (kolektivu). 

 Nominována mohou být tato díla:  
             -  původní hra
             -  překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené)
             -  dramatizace

Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost.

Nominace musí obsahovat zdůvodnění, kontakt na nominujícího a nominovaného a samotný text, který je nominován, a musí být doručena jednak v písemné formě na adresu DILIA, Krátkého 1, Praha 9, a také e-mailem na adresu spalova@dilia.cz, nejpozději do 31. března 2022.

celý článek

Ukrajinsko-český glosář

V tomto ukrajinsko-českém glosáři najdete užitečnou terminologii z oblasti pobytové legislativy, vzdělávacího systému, zdravotnictví a zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, pracovněprávních vztahů a podnikání, bydlení, bankovnictví a veřejných institucí.

celý článek

Sbírka pro ukrajinskou kulturní sféru

Organizace PEN Ukrajina, PEN Bělorusko společně s polským PEN klubem a Open Culture Foundation organizují veřejnou sbírku na podporu lidí pracujících na Ukrajině v kulturní sféře. Fond bude pomáhat ukrajinským spisovatelům, novinářům, překladatelům, umělcům a lidem pracujícím v akademickém prostředí, kteří jsou přímo ohroženi ruským útokem na Ukrajinu.
Více než kdy dříve je dnes nezbytné, abychom všichni Ukrajinu podpořili, neboť se jedná o budoucnost Evropy.
Fond bude určen na základní nezbytnou pomoc lidem, jejichž životy jsou nyní v přímém ohrožení:
• Na jejich evakuaci a přesídlení do měst na západní Ukrajině.
• Na jejich evakuaci a přesídlení do bezpečných zemí.
Kultura je jednou ze základních bašt ukrajinské svobody a je naší povinností zajistit, aby mohli členové ukrajinské kulturní komunity promlouvat veřejně a bez omezení.

Podrobnosti o využití získaných prostředků budou řádně zveřejněny.

Bankovní spojení najdete ve výzvě na http://openculture.org.pl/…ry/.

celý článek

Mapování smluvních podmínek a výše honorářů českých literárních překladatelů

Spolek Překladatelé Severu vydal publikaci Mapování smluvních podmínek a výše honorářů českých literárních překladatelů. Ta vznikla na základě dotazníkového šetření, do nějž se v říjnu a listopadu 2021 zapojilo 330 překladatelů z více než 30 jazyků.

Publikaci představili Překladatelé Severu na závěr kulatého stolu, u něhož se v pátek 25. 2. 2022 sešli zástupci oborových překladatelských organizací (Obec překladatelů, Překladatelé Severu a Jednota tlumočníků a překladatelů) se zhruba desítkou nakladatelů. Cílem setkání bylo zahájit dialog mezi překladateli a nakladatelskými domy, vyměnit si názory na některá dlouhodobě sporná témata, jako jsou viditelnost překladatelů, kvalita jejich práce nebo podmínky smluv, a zjistit, zda je na obou stranách dostatečná vůle tato témata řešit. Překladatelé i nakladatelé vyjádřili ochotu se na této platformě znovu sejít.

Kompletní tisková zpráva zde.

celý článek

Halyna Kruk (*1974, Lvov, Ukrajina)

zdá se mi o protiletadlovém krytu na okraji paměti,

                                         jediné, co si pamatuji z branné výchovy

válka už nebude, říkala nám učitelka,

                                        ale každý z vás, děti, si musí vštípit:

v případě jaderného výbuchu, použití zbraní hromadného ničení

                                                                                              nebo jiné pohromě

se musí sejít do krytu, zabránit panice,

s sebou mít jen nezbytnosti, žádné zbytečnosti:

                                       teplé věci, kdyby se válka protáhla do zimy –

v krytu, víte, děti, není topení

a nebude tam i tak horko?

                                              pronesl kdosi ze zadních lavic vtipnou poznámku

Hrynovec, kdoví, jestli tebe tam vůbec pustí,

                                                                místo pro všechny nebude,

                                                    zásoby vody a potravin jsou omezené...

už vím:

při tom armagedonu se panice nevyhneme

kolik lidí bude ušlapáno před vchodem posledního krytu?

nevím, jak budeš, Bože, vybírat –

                                                            každý desetitisící?

                                                            každý miliontý?

                                                                              a když se splete?

věřím, že se to obejde bez diskriminace pohlaví, rasy, vyznání

                                                                                chce se mi věřit…

kolik doušků vzduchu na každého vystačí,

                                             při čekání na svého deus ex machina...

každá třída, říkala nám učitelka, se bude držet předsedy,

ještě jednou opakuji – nehonit se v uličkách mezi pryčnami,

mít v náprsní kapse štítek se jménem,

                                                               krasopisně napsaným,

                                                                a ne tak, jak škrábe Fedečko...

k čemu? divím se dosud

asi proto, aby andělé, až budou vynášet duše

                                                                 (nikdo stejně nepřežije)

aby andělé v bílém a s červeným křížem (a půlměsícem?)

aby andělé věděli, jak ti, maličký, mají říkat...

Přeložila Rita Kindlerová

celý článek

Usnesení OP k situaci na Ukrajině

Obec překladatelů odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a podporuje Ukrajince v obraně jejich země. Prosíme všechny, kdo mohou, aby se nějak zapojili do pomoci – finančně, materiálně, organizačně či prostým vyslovením podpory. I slova mají moc, což jakožto překladatelé dobře víme.

- výbor OP

celý článek

Členské příspěvky na rok 2022

Milí členové a členky Obce překladatelů,

těm z vás, kteří ještě nezaplatili, připomínáme, že do 31. března je potřeba uhradit členské příspěvky na letošní rok.

Členský příspěvek činí 1000 Kč ročně, pro seniory (od 65 let) a studenty (do 26 let) 500 Kč.  Členové od 80 let výš neplatí nic.

Číslo účtu: 1014328992/6100

Variabilní symbol: číslo členského průkazu, ale pokud ho neznáte, nevadí – stačí do poznámky pro příjemce napsat celé své jméno.

celý článek

Výzva Kultura pro Ukrajinu

Obec překladatelů se spolu s řadou dalších institucí z české kulturní scény připojila ke společné výzvě Kultura pro Ukrajinu.

Jejím cílem je uspořádat 3. března od 18 hodin benefiční koncert na Kampě, vyjádřit solidaritu ukrajinským obyvatelům a vybrat finanční prostředky na jejich podporu.

Během koncertu vystoupí čeští hudební interpreti a osobnosti kulturní scény. Program bude upřesněn v následujících dnech.

Aktuální informace najdete na Kultura pro Ukrajinu | Facebook.

celý článek

Granty v rámci programu Kreativní Evropa

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Kategorie projektů:

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů) 
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů) 
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů) 

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu a projekty mohou trvat max. 36 měsíců. 

Termín uzávěrky je 31. května 2022, vyhlášení výsledků se očekává v září 2022.

Více na https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/kreativni-evropa-podpora-obehu-evropskych-literarnich-del-v-r-2022/

celý článek

Rezidenční pobyt v roce 2022 pro překladatele z bulharštiny

Literární a překladatelský dům v Sofii vypsal výzvy na mezinárodní rezidence pro rok 2022 pro pobyty uskutečněné v období od dubna do prosince letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 30. března 2022. Více informací k překladatelskému pobytu zde: https://npage.us3.list-manage.com/…5f6. Rezidenti mohou též podat žádost o stipendium, více informací zde: https://npage.us3.list-manage.com/…5f6.

celý článek

Grant pro začínající překladatele z maďarštiny

Maďarská překladatelská asociace upozorňuje na grant Márton Áron pro mladé překladatele (18–35 let). Jedná se o desetiměsíční pobyt v Maďarsku na kurzu zaměřeném na literární překlad, podmínkou je dobrá znalost maďarštiny. Grant pokrývá náklady na kurz, ubytování, zdravotní pojištění a zahrnuje malé stipendium (okolo 127 eur měsíčně). Přihlášky je možné podávat do 10. března, více informací zde:

https://balassischolarship.kormany.hu/…vre (v maďarštině)

https://balassischolarship.kormany.hu/…mme (v angličtině)

celý článek

Poznejte svého překladatele - Avoid Café

Již šesté setkání ve spolupráci s Obcí překladatelů a (A)void Floating Gallery. Tentokrát se seznámíme s překladatelkou Petrou Ben Ari, která se úspěšně věnuje překladům z tzv. exotického jazyka, jakým je korejština, a s překladatelkou Annou Kudrnovou, která naopak překládá z jazyka, který slyšíme všude kolem, z angličtiny. Je výhodou překládat z exotického jazyka? Nebo je to naopak nevýhoda? A jak je to s angličtinou? Zajímají-li vás podobné otázky, přijďte do příjemného prostředí mezi nás, překladatele.
Petra Ben Ari představí horkou novinku korejské obdoby žánru noir autorky Čong Judžong Sedm let temnoty (nakladatelství Host).
Anna Kudrnová dva životopisy britského autora Richarda Askwitha: Dnes trochu umřeme o E. Zátopkovi a Nezlomná o hraběnce Laty Brandisové, která se na Velké pardubické postavila nacistům (nakladatelství Mladá fronta). Na základě překladů vznikly i audioknihy, poslechneme si ukázku.
Moderovat bude jako vždy básník Josef Straka, o hudební doprovod se postarají členové skupiny Kungpao.  

Koná se 1. března v 18:00 v (A)void Café (kobka za kulatým sklem na náplavce pod Tančícím domem)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Uzávěrka přihlášek na letní rezidence pro překladatele v Broumově

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje letní rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov. Termín pro zaslání přihlášky je 28. 2. 2022.

Jedná se o 2–4týdenní rezidenční pobyty v červnu, červenci a srpnu 2022. Nově jsou tyto letní termíny určeny také pro překladatelky a překladatele s trvalým pobytem v ČR, překládající z/do českého jazyka.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5000 Kč týdně. Ti, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR.

Účastníci rezidenčního programu se rovněž zavazují, že pro vyhlašovatele rezidence vytvoří krátký text (minimálně 150 slov), ve kterém představí konkrétní výsledek svého rezidenčního pobytu. Tento text pak může být využit v rámci PR aktivit ČLC.

Kompletní podmínky účasti a přihlašovací formulář naleznete na Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2022) | CzechLit

Přečtěte si osobní postřehy a ohlasy členů a členek OP, kteří se rezidenčního pobytu již zúčastnili.

celý článek

Pozvánka na překladatelský čtvrtek s Magdalenou Štulcovou

Goethe-Institut srdečně zve na únorový překladatelský čtvrtek 17. 2. v 19 hodin, který věnuje překladatelské práci Magdaleny Štulcové. Akce proběhne jako již tradičně v knihovně Goethe-Institutu a diskuse bude přenášena i živě na jeho facebookovém kanálu.

Více informací na Übersetzungsdonnerstag: MAGDALENA ŠTULCOVÁ | Facebook

celý článek

Kruh přátel českého jazyka zve na přednášky

Kruh přátel českého jazyka srdečně zve všechny zájemce o češtinu a příznivce jazykozpytu na letní běh přednášek. Jsou volně přístupné pro veřejnost a konají se vždy od 18 hodin v místnosti č. 18 na hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1).

Program s anotacemi naleznete zde.

celý článek

Cena Otokara Fischera - výzva k nominacím

Institut pro studium literatury v partnerské spolupráci s mnichovským Spolkem Adalberta Stiftera v roce 2022 již počtvrté udělí Cenu Otokara Fischera - za mimořádně přínosnou německojazyčnou a českojazyčnou germanobohemistickou práci z oblasti humanitních studií. Cílem ceny určené německy píšícím a od roku 2020 také česky píšícím autorkám a autorům zabývajícím se českou, česko-německou a česko-německo-židovskou kulturou, uměním a kulturní historií je ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku vydávané odborné práce s českými tématy a současně upozornit na práce české provenience, které přispěly k prohloubenému poznání kulturních dějin německy mluvících obyvatel českých zemí. Cena pojmenovaná po významném bohemistovi, germanistovi a podporovateli tzv. "germanoslavik" Otokaru Fischerovi bude za účasti laureátů i poroty, složené z odborníků z ČR, Německa, Rakouska a Švýcarska, slavnostně předána 19. 5. 2022 v pražském Goethe Institutu. Více informací na www.ipsl.cz/cof.

Nominace v obou kategoriích lze podávat do 15. února 2022, nominační formulář je k dispozici zde.

celý článek

Festival Šrámkova Sobotka hledá lektora/ku anglického překladu

Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka hledá na 2. až 9. července 2022 lektora/ku překladu z angličtiny. Lektor/ka pracuje celý týden se stálou skupinou zájemců o překlad a na konci týdne prezentují svou práci v příloze časopisu Raport, který vychází denně během festivalového týdne. Organizátor nabízí honorář ve výši 8 500 Kč, ubytování zdarma a další výhody.

Kontaktujte paní Ladu Blažejovou na mailu dilny@sramkovasobotka.cz nebo na telefonu 774 139 636.

Detailní informace naleznete zde: http://obecprekladatelu.cz.ccn1.profiwh.com/pool/vzor/upload/dopis_lektorm.pdf

celý článek

Poznejte svého překladatele - Avoid Café

Poznejte svého překladatele
Již 5. překladatelský večer pořádaný ve spolupráci Obce překladatelů a (A)void Floating Gallery.  Tentokrát se k povídání nad svými překlady sejdou Radka Smejkalová, která představí překlad románu Konvertitka belgického nizozemsky píšícího autora Stefana Hertmanse (Garamond, 2021), a Lenka Bukovská, překladatelka z hebrejštiny. Ta posluchačům přiblíží horkou novinku, prózu Izraelce Davida Grossmana Život si se mnou zahrává (Odeon, 2022). Spojovacím tématem obou románů bude láska a osudová životní rozhodnutí protagonistek, která kvůli ní musely učinit, ačkoli každá v jiné době a za jiných okolností. Moderovat bude básník Josef Straka. Těšte se i na hudební doprovod, tentokrát zpěvačka Dita Honzlová, která večer obohatí starými hebrejskými písněmi.
Po skončení večera volná debata na překladatelská a jiná kulturní témata.
POZOR: Tento večer se nekoná na lodi, nýbrž v (A)void CAFÉ na náplavce v tzv. kobce č. 11 (Pod Tančícím domem).

1. února od 18:00

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

České literární centrum podpoří v roce 2022 překladatele

Rok 2022 bude pro České literární centrum rokem zaměřeným na literární překlad. Cílem je ještě zintenzivnit podporu překladatelů (zahraničních i domácích) a zvýšit povědomí o jejich práci a poslání. Řada aktivit se bude vztahovat k Mezinárodnímu dni překladu (30. září). ČLC podpoří překladatelské workshopy, debaty o překládání a autorská čtení za účasti překladatelů na půdě zahraničních i českých univerzit a veletrhů (např. Svět knihy). Překladatelům žijícím v ČR také budou nově nabídnuty letní rezidenční pobyty v Klášteře Broumov.

Více informací najdete na webových stránkách ČLC. České literární centrum pro rok 2022 přichystalo nové aktivity na podporu překladatelů

O letních rezidenčních pobytech se stipendiem v Kláštěře Broumov se více dozvíte na Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2022).

celý článek

Překladatelský čtvrtek v Goethe-Institutu

Ve čtvrtek 20. ledna se bude od 19 hodin konat v knihovně Goethe-Institutu diskuse Terezy Semotamové a Jitky Nešporové věnovaná českým překladům německojazyčné literatury roku 2021. Diskuse bude živě přenášena i na Facebooku.

NĚMECKOJAZYČNÁ LITERATURA V ČESKÉM JAZYCE V UPLYNULÉM ROCE | Facebook

celý článek

Poznejte svého překladatele - tentokrát v MK Kadaň

Obec překladatelů se tentokrát při pořádání překladatelského večera spojila s projektem Spisovatelé do knihoven. Lenka Kuhar Daňhelová je totiž nejen překladatelka ze slovanských jazyků, ale i básnířka. Na večeru bude hovořit nejen o překladatelství, ale i o své vlastní tvorbě.
Koná se v Městské knihovně v Kadani, dne 18. ledna 2022 v 17:00.

Srdečně zveme.

Vstupné je zdarma, přestože plakát praví jinak.

celý článek

Poznejte svého překladatele – tentokrát v (A)void Café

Poznejte svého překladatele – tentokrát v (A)void Café

Další z pravidelných překladatelských úterků, které pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s (A)void Floating Gallery, se koná 4. ledna 2022 v 18.00 v (A)void Café (náplavka přímo pod Tančícím domem). Hosty budou překladatelé Jana Pokojová a Jan Janula, kteří získali v roce 2021 od Obce překladatelů Tvůrčí prémii v rámci Ceny Josefa Jungmanna za to, jak nově převedli do češtiny hravou poezii německého básníka Christiana Morgensterna. O hudební doprovod se postará překladatel Jan Janula, který s kytarou zazpívá písně Boba Dylana ve vlastním překladu.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Odešla Irena Wenigová

Odešla Irena Wenigová

S lítostí oznamujeme, že 14. 12. 2021 zemřela ve věku devadesáti let členka Obce překladatelů, překladatelka ze srbštiny a chorvatštiny Irena Wenigová.

celý článek

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů (OP) má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová, kterou na svém ustavujícím zasedání jednomyslně zvolil nový výbor. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.

celý článek

Uzávěrky soutěží pro rok 2022

Obec překladatelů oznamuje uzávěrky soutěží pro rok 2022.

Příspěvky do Soutěže Jiřího Levého odevzdávejte do středy 26. ledna 2022.

Návrhy na Cenu Josefa Jungmanna a další ocenění přijímáme do 15. února 2022.

Návrhy na Anticenu Skřipec zasílejte do 31. března 2022.

Nominace zasílejte na mail info@obecprekladatelu.cz nebo poštou na adresu Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

celý článek

Projekt Poznejte svého překladatele pokračuje

Dlouhodobý projekt založený na spolupráci Obce překladatelů s knihovnami po celé ČR byl z důvodu covidové pandemie na čas utlumen. V jeho rámci však zatím pokračují pravidelné překladatelské úterky v podpalubí lodi (A)VOID Floating Gallery na náplavce u železničního mostu. Večery na vážná a občas i humorná témata spojená s literárním překladem se odehrávají v příjemné a neformální atmosféře, za zvuku nejen praskajícího dřeva v kamnech, ale i za hudebního doprovodu. 

celý článek

Loučíme se s Janou Koubovou

27. října 2021 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 68 let překladatelka z angličtiny Jana Koubová. V letech 1972–77 studovala obor angličtina a čeština na Univerzitě J. E. Purkyně (později Masarykově univerzitě) v Brně. Od roku 1977 působila jako středoškolská profesorka angličtiny ve Zlíně. Překládala mimo jiné sci-fi literaturu (Douglas Adams, Ursula LeGuinová), detektivky (Martha Grimesová) a literaturu faktu (Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648 – 1773 nebo Tajemný jazyk kostelů a katedrál). V Janě Koubové ztrácíme velmi talentovanou, svědomitou a pracovitou překladatelku.   

Překladatelská posilovna: Záludnosti podnikání

12. ledna 2022 od 9.30 do 13.30 h

online – platforma Zoom

450 Kč pro členy Obce překladatelů, JTP a Překladatelů Severu, 950 Kč pro ostatní

Od bolavých zad přes daně a „papírování“ po duševní hygienu: aby literární překladatel mohl pravidelně usedat k soustředěné práci, musí denně řešit řadu praktických problémů.

Na daně a administrativu literárních překladatelů se zaměří lektorka Alžběta Malkovská, překladatelka, tlumočnice a vyučující na Ústavu translatologie FF UK.

Témata jako cenotvorba, organizace práce, vybavení a pomůcky, profesionalita a etika či nadstandardní péče o překladový titul s vámi rozebere zkušená překladatelka z angličtiny a němčiny Kateřina Klabanová.

https://forms.gle/iMXAsayKtbYy3hBm7

celý článek

Jan Schejbal - vzpomínkový večer

Milí přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na setkání u příležitosti vydání revue Souvislosti číslo 3/2021, ve kterém jsme se ohlédli za katalanistou a překladatelem JANEM SCHEJBALEM (1942-2021).

Jste srdečně vítáni!
(Božská lahvice, čt 2. 12., 19:00 - viz pozvánka)

Za Souvislosti,
Petr Šrámek
www.souvislosti.cz

Průzkum CEATLu - právní postavení překladatelů

Na jaře a v létě tohoto roku zorganizoval CEATL v jednotlivých zemích dotazníkové šetření týkající se právního postavení překladatelů. Dotazník vyplnili zástupci dvaceti sedmi členských států (jde o všechny organizace sdružující se v CEATLu (kromě Irska), dále sdružení AITI (Itálie), AELC (Katalánsko, obě asociace pouze druhou část dotazníku). Dotazník se týkal tří oblastí: právního postavení překladatelů a uzavírání smluv; činnosti jednotlivých asociací v oblasti právní ochrany a právního jednání; nových témat (vydávání vlastním nákladem, streamovací služby, strojový překlad). Níže přinášíme odkaz na soubor (v angličtině), v němž jsou zpracovány do tabulek výsledky první části průzkumu, tedy otázek uzavírání smluv, poskytování licence, místa, kde je v knize uváděno jméno překladatele, vyplácení záloh a dalších věcí.

Prezentace v PowerPointu

celý článek

Odešla Iveta Mikešová

Odešla Iveta Mikešová

Hluboce zarmouceni sdělujeme, že 25. listopadu zemřela vynikající polonistka, nositelka Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2015 (polské spisovatelky Joanny Batorové Pískový vrch) a dalších ocenění. Poslední rozloučení s naší kolegyní se koná v pátek 3. listopadu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci. Rodině zesnulé vyjadřujeme upřímnou soustrast.

celý článek

Poznejte svého překladatele - třetí setkání na Avoidu

Třetí večer ve spolupráci Avoid Floating Gallery a Obce překladatelů. Tentokrát se máte obzvláště na co těšit.
Jaké je překládat knihu současného českého autora napsanou německy? Poví vám o tom překladatelka z němčiny Michaela Škultéty, která představí svůj překlad knihy Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta, vydalo nakladatelství Labyrint.
Jaká úskalí přináší překládání sci-fi literatury? Co znamená vydávat takové knihy ve vlastním nakladatelství? O svých zkušenostech s překlady sci-fi literatury se s vámi podělí překladatel z angličtiny Roman Tilcer. Představí knihu Anyi Martinové Tráva, vydalo nakladatelství Medusa.

Hudbou večer doprovodí původem ukrajinská písničkářka OKSYI.Moderuje básník Josef Straka.
Koná se: v úterý 7. 12. 2021 v 18:00 na lodi Avoid Floating Gallery (náplavka u železničního mostu na Výtoni)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Valná hromada 2021

Valná hromada Obce překladatelů proběhla v pátek 19. 11. 2021. Byla volební, takže jejím výsledkem je - vedle schválení zprávy o činnosti a hospodaření Obce - také obměněné složení výboru. Členkám a členům výboru, kteří se rozhodli už nekandidovat, srdečně děkujeme. Dosavadní předsedkyně OP Hana Linhartová a místopředsedkyně Alena Lhotová si od účastníků valné hromady za práci v čele naší stavovské organizace vysloužily (krom záplavy květin také aplaus vstoje. "Standing ovation" nezažívají překladatelé často a my jsme rádi, že valná hromada byla kromě ukázky velké chuti a energie jít v hájení zájmů překladatelů dál také manifestací kolegiality. Děkujeme všem, kdo se valné hromady aktivně zúčastnili nebo zplnomocnili někoho z kolegů. Poděkování si zaslouží také Jednota tlumočníků a překladatelů, v jejíchž prostorách se naše jednání konalo. Několik snímků z pátečního podvečera OP pořídil Lukáš Novák - viz naše fotogalerie.

Výbor bude nyní pracovat ve složení: Petra Ben Ari, Hana Fořtová, Anežka Charvátová, Jana Kunová, Michala Marková, Lukáš Novák, Tereza Semotamová, Blanka Stárková, Michal Švec, Roman Tilcer a Michal Zahálka. Výbor se k prvnímu jednání sejde příští pátek. Do revizní komise byli zvoleni Tomáš Havel, Jarmila Horáková a Marie Voslářová.

Překladatel na obálce

K letošnímu Mezinárodnímu dni překladatelů (30. 9.) zveřejnili překladatelka Jennifer Croft a spisovatel Mark Haddon ve spolupráci s UK Society of Authors výzvu s názvem #TranslatorsOnTheCover Campaign. Zdůrazňují v ní význam překladatelů pro světovou literaturu. Pro zlepšení jejich uznání vyzývají všechny autory, aby po svých nakladatelích požadovali uvedení jména překladatele svých děl na obalu knih. Dopis při jeho zveřejnění podepsalo sto autorů, ke dni 11. 11. 2021. svůj podpis připojilo téměř dva  půl tisíce osob. Celé znění dopisu přinášíme zde: https://www2.societyofauthors.org/translators-on-the-cover/.
Svůj podpis k výzvě můžete připojit zde: https://societyofauthors.org/News/News/2021/September/TranslatorsOnTheCover

Průzkum CEATL - pracovní podmínky překladatelů

V roce 2020 CEATL zorganizoval napříč všemi členskými státy rozsáhlé šetření týkající se pracovních podmínek překladatelů (mimo jiné i výše jejich honorářů). Předchozí šetření na stejné téma proběhlo v roce 2011. Dotazník měli možnost vyplnit i čeští překladatelé. První výsledky průzkumu přinášíme v následujících dvou tabulkách, týkají se právě finančního ohodnocení překladatelů. Konkrétně jde o minimální, obvyklou a maximální výši honoráře za normostranu (1 800 úhozů včetně mezer). Částky jsou uváděny v eurech. Údaje se vztahují k roku 2019. Další výstupy z dotazníku by měly být k dispozici během jara příštího roku, budeme vás o nich dále informovat.

Tabulka 1, Tabulka 2

celý článek

Bubeníčci nebudou

S omluvou sdělujeme, že bubeníčkovský večer, který se měl konat v pondělí 1. listopadu, se bohužel odvolává. Děkujeme za pochopení.

Poznejte svého překladatele - tentokrát kavárna Avion v Českém Těšíně

Poznejte svého překladatele - tentokrát kavárna Avion v Českém Těšíně

Další z večerů, které Obec překladatelů pořádá ve spolupráci s knihovnami po celé ČR. Tentokrát v Českém Těšíně o překládání díla polské spisovatelky Olgy Tokarczukové promluví její "dvorní" překladatel Petr Vidlák. Ukázky z textů v češtině i polštině přečtou herci Těšínského divadla. Večer se koná v pátek 5. listopadu 2021 v 17:00 v čítárně/kavárně Avion v Českém Těšíně.

Zve Obec překladatelů a Městská knihovna Český Těšín, jakož i čítárna/kavárna Avion.

Alena Morávková obdržela Státní cenu

Alena Morávková obdržela Státní cenu

V neděli 24. října se v Praze na Nové scéně Národního divadla udílely státní ceny za literaturu a za překlad a ceny ministerstva kultury. Státní cenu za překladatelské dílo obdržela Alena Morávková,  překladatelka převážně z ruštiny, ale také redaktorka, vysokoškolská pedagožka, literární a divadelní  historička a kritička. Je autorkou překladu kompletního díla Michaila Bulgakova. Srdečně naší milé kolegyni blahopřejeme! Její úctyhodnou bibliografii naleznete v naší databázi http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/M/MoravkovaAlena.htm.

Vzpomínka na Miroslava Jindru

Srdečně zveme na vzpomínkový večer věnovaný nedávno zesnulému překladateli z angličtiny Miroslavu Jindrovi. Uskuteční se v prostorách pražského Hlaholu  1. listopadu v 18.00 (viz pozvánka).

Dotazník pro literární překladatele

Náš partnerský spolek Překladatelé Severu vytvořil dotazník, jehož účelem je zmapovat aktuální podmínky práce českých literárních překladatelů – praxi zadávání překladů, uzavírání licenčních smluv, formulování smluvních podmínek a stanovování honorářů. Prosíme vás o jeho vyplnění; dotazník je anonymní a vyplnění vám zabere asi 15–20 minut. Výstupy z něj budou zveřejněny na stránkách spolku Překladatelé Severu, z. s., a vytvoří podklady pro další fáze projektu nazvaného Překladatelská posilovna.
Za vyplnění Překladatelé Severu člrnům OP velice děkují.

Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/15q_gBQJIlyMtxbutzbvKNXF-fdn4iDGy_qfG08wOGng/edit

Bubeníčci zahajují sezónu

Další "Bubeníčcise uskuteční v pondělí 1. listopadu od 19:30  v Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1. Téma Magie řeči a řeč magie. Srdečně zvou Daniela Fischerová, Markéta Potužáková, Přemysl Rut, Hana Kofránková, Věra Koubová, Michal Zahálka.

Výsledky Zlaté stuhy

V Centru současného umění DOX proběhlo slavnostní vyhlášení ceny Zlatá stuha  za umělecký počin v oblasti dětské literatury za rok 2020. Oceněni byli: překladatelé z angličtiny Robin Král a Vít Penkala a překladatelka z portugalštiny Barbora Müllerová.
Cenu za významný přínos k literatuře pro děti a mládež si odnesla překladatelka Dagmar Hartlová. Srdečně blahopřejeme.
Bližší informace v celém článku.

celý článek

30. ročník Ceny Josefa Jungmanna

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku spolu s dalšími oceněními  byla  udělena 5. října 2021 v prostorách pražského Goethe Institutu. Porota ve složení  Václav Jamek (předseda), Zdeněk Beran, Radek Charvát, Petra Martínková, Helena Stiessová rozhodla takto:

Cenu  Josefa Jungmanna za r. 2020 získal
     Vít Kazmar za překlad ze španělštiny. Juan Filloy: Op Oloop
(nakl. Rubato)

Mimořádnou tvůrčí odměnu:
      Nikola Mizerová, Pavel Novotný za překlad z němčiny. Hans Magnus Enzensberger: Mauzoleum
(nakl. dybbuk)

Tvůrčí prémie:
     Ester Žantovská za překlad z angličtiny. Anna Burnsová: Mlíkař
(nakl. Argo)
     Jana Pokojová, Jan Janula  za př. z němčiny. Ch. Morgenstern: 77 šibenic (nakl. Vyšehrad)
     Michaela Škultéty za překlad z němčiny. Nino Haratischwiliová: Osmý život (nakl. Host)
     Denis Molčanov za překlad z čínštiny. Ťia Pching-wa: Padlá metropol (nakl. dybbuk)
     Adéla Gálová za př. z maďarštiny. Sándor Mandóky: Dopisy z Bihoru (nakl. Radek Ocelák)

Prémii Tomáše Hrácha:
     Sarah Baroni za překlad z italštiny. Elena Ferrante: Prolhaný život dospělých
(nakl. Prostor)

Do síně slávy byl uveden

     Jiří Pechar, překladatel z francouzštiny, estetik, filozof, literární teoretik, laureát Státní ceny za překlad a nositel řady dalších významných francouzských a českých ocenění.


Při této příležitosti bylo již tradičně předáno  Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského)  Janě Kitzlerové a Vojtěchu Frankovi na překlad básnické poémy Vladimira Majakovského: Pátá internacionála; vyjde v nakladatelství Academia pod názvem POEMY Svazek II.

Projev předsedy poroty

Několik snímků ze slavnostního vyhlášení - 1, 2, 3

Ohlas na ČTartu viz www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/

Ohlas na Vltavě https://vltava.rozhlas.cz/lexikalni-obzerstvi-a-zonglovani-se-stylovymi-polohami-jungmannovu-cenu-za-8591176

Poznejte svého překladatele - druhé setkání na Avoidu

Obec překladatelů ve spolupráci s (A)void Floating Gallery vás v rámci projektu „Poznejte svého překladatele“ srdečně zvou na druhé setkání se zástupci překladatelské profese. Jména překladatelů bývají obvykle skromně uvedena v knižní tiráži, ale vy budete mít možnost se osobně seznámit s dvěma zajímavými dámami, nahlédnout do jejich překladatelské kuchyně, poznat jejich nejčerstvější překladatelské počiny a pobesedovat s nimi o tajemstvích překladu. Tentokrát se představí
Barbora Kolouchová, překladatelka z polštiny a ruštiny, která uvede překlad románu Martyny Bundy Modrá kočka (nakl. Argo)
Lucie Mikolajková, překladatelka z a do angličtiny, která uvede překlad románu Raynor Winnové Pobřežní cesta (nakl. Kazda)
Moderovat bude Josef Straka.
Koná se v úterý 2. listopadu na lodi Avoid od 18:00 (Náplavka 128, Nové Město - u železničního mostu)

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Sympozium pro literární překladatele a překladatelky

Švýcarská překladatelská asociace zve na překladatelské symposium, které se letos koná již po třinácté, a to 27. 11., prezenčně a částečně i on-line. Jednacími jazyky symposia jsou němčina a francouzština, v příloze zasíláme bližší informace a program (v němčině a francouzštině). Přihlášky jsou možné do 20. 11.

celý článek

Poznejte svého překladatele - pozvánka, tentokrát do knihovny Jezerka v Praze

Knihovna Jezerka, spolek Probuďme Nusle a Obec překladatelů vás zvou na čtení z překladů Petra Štádlera, překladatele z angličtiny. Závěrečná beseda bude příležitostí nahlédnout do zákulisí překladatelovy kuchyně a překladatelské profese jako takové. Zazní ukázky z překladů F. S. Fitzgeralda, Ch. N. Adichieové a D. Almonda.

Koná se v knihovně Jezerka (Nuselská 603/94), dne 3. listopadu od 17:00 hod.

Překladatelská posilovna: Sebeprezentace pro literární překladatele

Jak se dostat do povědomí nakladatelů? Na kterých platformách se překladateli vyplatí mít vlastní profil? Jak nejlépe prodat svou práci a své úspěchy?

Máte-li zájem o tuto problematiku, Obec překladatelů, Překladatelé severu a JTP vás zvou na užitečný seminář, který se koná v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, který je realizován v rámci programu Kultura spolufinancovaném z Fondů EHP 2014–2021.

Přednášet bude Lucie Gramelová.
Koná se 25. listopadu 2021 od 10:00 v K-centru na Senovážném náměstí č. 22, v místnosti 254
Cena: 600 Kč pro členy Obce překladatelů, Jednoty tlumočníků a překladatelů a Překladatelů Severu. V případě nenaplnění kapacity bude seminář otevřen i veřejnosti za cenu 1200 Kč.

Srdečně zveme, podrobnosti zde.

Poznejte svého překladatele - pozvánka, tentokrát do Peček u Prahy

V Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách u Prahy se koná další z překladatelských besed. Tentokrát nahlédneme do profesního zákulisí překladatelky ze švédštiny Hany Švolbové. Beseda se uskuteční 5. října 2021 od 17:30. Srdečně zveme všechny zájemce, zejména z řad čtenářů.

Překladatelská posilovna: Právní minimum pro literární překladatele

Jak vypadá férová licenční smlouva s nakladatelstvím? Na které body je třeba dát si zvláštní pozor? Za jakých podmínek by měl překladatel postupovat licence na audioknihy a další formáty, za jakých umožňovat prodlužování licencí? A co říká právní řád na grantové doložky?

Pokud vás tyto otázky zajímají, Obec překladatelů, Překladatelé severu a JTP vás zvou na seminář, který se koná v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, který je realizován v rámci programu Kultura spolufinancovaném z Fondů EHP 2014–2021
Srdečně zveme 1. listopadu 2021 od 9:30 do K-centra na Senovážném náměstí. Cena: 600 Kč pro členy Obce překladatelů, Jednoty tlumočníků a překladatelů a Překladatelů Severu. Pokud se kapacita nenaplní, bude seminář otevřen i veřejnosti za cenu 1200 Kč. Přednášet bude Rudolf Leška (ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI).
Další pdrobnosti zde

Mezinárodní den překladatelů


Překladatel z katalánštiny Michal Brabec se svým překladem podílel na projektu katalánského překladatele Víctora Obiolse, který byl původně vybrán jako překladatel inaugurační básně Amandy Gorman do katalánštiny (o celé záležitosti jsme již informovali na stránkách OP). Překladem byl nakonec pověřen jiný překladatel a Víctor Obiols, mimo jiné jazzový hudebník a básník, v reakci na to složil blues pro Amandu, s cílem smířlivě a humorně reagovat na celou situaci. Text písně byl následně přeložen do více jak padesáti jazyků a u příležitosti mezinárodního dne překladatelů zveřejněn, spolu s nahrávkou písně. Níže zasíláme odkaz na nahrávku i na soubor překladů.

http://www.traduccionliteraria.org/amanda.pdf

https://vimeo.com/608056517

Poznejte svého překladatele - pozvánka, tentokrát do Příbrami

Zveme vás na další akci v rámci projektu Poznejte svého překladatele, tentokrát do Příbrami.
Bez překladatelů se v dnešním světě neobejdeme, jejich jména se však obvykle tiše skrývají v tiráži.
Knihovna Jana Drdy a Obec překladatelů vás zve na zcela neobvyklé setkání s Lenkou Kuhar Daňhelovou, překladatelkou z polštiny, slovinštiny, italštiny a francouzštiny, básnířkou, prozaičkou a výtvarnicí, která vás nechá nahlédnout do překladatelské kuchyně a zákulisí své profese.
Setkání proběhne v neformálním prostředí Ústřední půjčovny pro dospělé v budově Knihovny Jana Drdy v Příbrami, na náměstí T. G. Masaryka, 6. října 2021 od 18 hodin.

26. ročník Anticeny Skřipec

Dne 24. 9. 2021 zveřejnila Obec překladatelů na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy  výsledky 26. ročníku anticeny Skřipec.
Porotci Libor Dvořák (předseda), Viktor Janiš a Richard Podaný se rozhodli udělit Skřipec
nakladatelství Dobrovský s. r. o.
za pokračující plagiáty překladů klasické literatury.

Porota přihlédla k tomu, že tato nedobrá praxe, ač opakovaně stíhaná kritikou i anticenami, v nakladatelství nadále neustala, a doložila to příklady několika vydání z let 2016 až 2021 (Na větrné hůrce, Malá Dorritka, Pes baskervilský).  Porota vycházela z rozsáhlé  diplomové práce  a odborného posudku Anežky Dudkové.

Posudek Dobrovský

Posudek Raspail

Bubeníčci po covidu

Vážení, milí a věrní Bubeníčci,

naše setkávání nad novými i dávnými překlady budou (aspoň doufáme) v nastávající sezóně pokračovat v kavárně Montmartre, Řetězová ulice na Starém Městě pražském, vždy první pondělí v měsíci.

Začínáme 4. října v 19.30 legendou o sestře Beatrici,jak ji ve 13. století zapsal Caesarius z Heisterbachu a po něm veršem, prózou i v notách mnozí jiní, mezi nimiž král Alfons X. Učený, Charles Nodier, Johannes Brahms, Maurice Maeterlinck a Longina Snivá.

Účinkují Tereza Betlachová Causidu, Markéta Potužáková, Přemysl Rut a Václav Zimmermann.

Jste srdečně zváni!

Markéta Potužáková, Přemysl Rut, Daniela Fischerová

Cena Františka Filipovského

Cena Františka Filipovského

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu udělil Český filmový a televizní svaz FITES z.s. dne 18.9. v Přelouči  PhDr. Anně Kareninové, Ph.D. za celoživotní mistrovství v oboru překlady a úpravy dialogů. Srdečně blahopřejeme!

Poznejte svého překladatele - pozvánka

Poznejte svého překladatele
První z připravované série překladatelských večerů ve spolupráci Avoid Floating Gallery a Obce překladatelů, během nichž budete mít příležitost poznat zajímavé osobnosti překladatelského světa, bez nichž byste si jen těžko přečetli knihy zahraničních autorů a jejichž jméno většinou bývá ukryto v tiráži. Představí zajímavé knihy a dají publiku nahlédnout do své překladatelské kuchyně. Budete mít možnost se jich zeptat na zajímavosti z překladatelského zákulisí. Obec překladatelů vás zve do příjemného a neformálního prostředí Avoid Floating Gallery. „Poznejte svého překladatele“ a seznamte se s důležitou profesí nakladatelského světa, která bývá zrakům čtenářů obvykle utajena.
Tentokrát se představí:
Magdalena Štulcová, překladatelka z němčiny. Uvede knihu rakouského autora Daniela Wissera Královna hor z nakladatelství Archa.
Lukáš Novák, překladatel z angličtiny. Uvede knihu britského prozaika Davida Szalaye Co všechno je muž z nakladatelství Akropolis.

Moderovat bude básník a organizátor literárních akcí Josef Straka.
Knihy budete moci na místě zakoupit.

Večer se uskuteční 4. října od 18:00 na lodi Avoid Floating Gallery (novoměstská Náplavka u železničního mostu). V případě nepříznivého počasí bude akce přesnuta z paluby do podpalubí.

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

celý článek

Cena Josefa Jungmanna

Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny JJ v prostorách Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32, se bude konat v úterý 5. října v 17.00.

Do užšího výběru se dostaly následující překlady:

Nikola Mizerová, Pavel Novotný (Hans M. Enzensberger: Mauzoleum, nakl. dybbuk)
Vít Kazmar (Juan Filloy: Op Oloop, nakl. Rubato)
Ester Žantovská (Anna Burnsová: Mlíkař, nakl. Argo)
Jana Pokojová, Jan Janula (Christian Morgenstern: 77 šibenic, nakl. Vyšehrad)
Vladimír Piskoř (Rosa Liksomová: Život je jen náhoda, nakl. Pistorius a Olšanská)
Sarah Baroni (Elena Ferrante: Prolhaný život dospělých, nakl. Prostor)
Michaela Škultéty (Nino Haratischwiliová: Osmý život, nakl. Host)
Denis Molčanov (Ťia Pching-wa: Padlá metropol, nakl. dybbuk)
Michala Benešová (Szczepan Twardoch: Král, nakl. Host)
Adéla Gálová (Sándor Mandóky: Dopisy z Bihoru, nakl. Radek Ocelák)
Předána budou osobně i ocenění udělená v minulém roce pouze virtuálně.
Při této příležitosti bude předáno též Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie.

Počítejte prosím s respirátory, dle aktuální situace budeme možná povinni požadovat i potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělaném covidu.

Výsledky Soutěže Jiřího Levého 2021

Porota Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele vyhlásila výsledky posledního ročníku 15. 9. v kavárně Liberál v Praze 7. Předsekyně poroty Anežka Charvátová a porotci Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík rozhodovali v kategoriích próza a poezie. 

PRÓZA
1. cena
   Eva Schulzová: Federike Mayröcker: A vykouzlila jsem miláčka (němčina)
2. cena
   Anna Pavlíková
: Henri Bosco: L’enfant et la rivière (francouzština)
   Magdalena Doležalová: Alexej Poljarinov: Rif (ruština)
   Markéta Vaňková: Hval, Jenny: Å hate Gud. Proti Bohu (norština)
3. cena
   Roman Tilcer: Howard, Robert Ervin: The Tower of the Elephant (angličtina)
   Kateřina Tobiášová: Patrick Modiano: Perlička (francouzština)
   Ester Prokešová: Mark-Uwe Kling: Die Känguru-Chroniken (němčina)

Čestná uznání
   Klára Našincová: Lucian Dan Teodorovici: Čtvero vyprávění, která dávají dohromady jednu prózu, pravda poněkud banální, ale exemplární (rumunština)
   Martin Mokrý: Koskinen, Juha-Pekka: Pariisinvihreä työhuone (finština)
   Martina Kašparová: Birgisson, Bergsveinn: Svar við bréfi Helgu (islandština)
   Lenka Marie Čapková: Curtis, Rebecca. Hansa and Gretyl and Piece of Shit (angličtina)
   Anna Štádlerová: Brit Bennett: The Vanishing Half (angličtina)

POEZIE
1. a 2. cena neuděleny
3.cena

   Veronika Jončevová: Richard Siken: Litanie, ze který jsou některý věci vyškrtnutý (angličtina)
   Jan Chalupník: Alexandr Vvěděnskij (ruština)
Čestné uznání
   Alena Snelling: Terrance Hayes: Americké sonety mému vrahovi z minulosti i budoucnosti (angličtina)

Blíží se Svět knihy 2021

Letošní Svět knihy Praha se koná v září ve dnech  23.-26. 9. na obvyklém místě na Výstavišti v Holešovicích, čestným hostem bude Francie, motto zní „Můj domov je v jazyce“. Hodně pořadů bude zaměřeno na knihy pro děti a mládež, v několika pořadech bude představena i  běloruská (nezávislá) kulturní scéna. Z překladatelských akcí uveďme namátkou ve čtvrtek od 17.00 Překladatelské klání nad francouzským komiksem Magali Le Huche, v 18.00 hispanistka  A. Marešová představí katalánskou spisovatelku Irene Solá. V pátek Mariana Machová uvede svůj překlad autobiografie Jorge Luise Borgese (13.00). Rovněž v pátek 24.9. v 15.00 udělí porota OP ve velkém sále anticenu Skřipec. V téže době se v levém křídlo koná profesní fórum nazvané Překladatelé všech zemí, spojte se! V sobotu v 11.00 promluví Jiří Pelán (Antologie italské renesanční literatury) a Václav Jamek (rozšířené vydání Montaignových Esejů) o renesanční literatuře. V 16.00 bude Martin Hilský podepisovat svou knihu Shakespearova Anglie. V 18.00 povede Alice Flemrová rozhovor s italským autorem Sandrem Veronesim. Obec překladatelů rovněž připraví ve střední hale Průmyslového paláce výstavu knih z užšího výběru překladů ze soutěže o Cenu J. Jungmanna. Podrobný, velmi přehledně zpracovaný program veletrhu najdete na stránkách www. svetknihy.cz.

Smutné oznámení

S lítostí sdělujeme, že překladatelskou obec navždy opustila naše kolegyně Jiřina Zumrová (1928-2021), překladatelka z ruštiny a překladatelka klasické literatury. Pracovala též jako dlouholetá redaktorka nakladatelství Odeon. Dožila se úctyhodného věku 93 let. Čest její památce. S bibliografií překladatelky se můžete seznámit zde.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 10. září 2021 v 11:45 v obřadní síni táborského krematoria.

Poznejte svého překladatele

Literární večer Stranou s překladateli ze severských jazyků
V rámci Literárních večerů Stranou se uskuteční přeložená beseda s překladateli ze severských jazyků Michalem Švecem a Jitkou Jindřiškovou. Michal Švec překládá z finštiny a v roce 2017 získal Řád finského lva za výjimečné zásluhy v šíření povědomí o finské kultuře v České republice. Působí jako předseda Skandinávského domu. Jitka Jindřišková překládá z norštiny a ve Skandinávském domě působí jako místopředsedkyně. Beseda v berounské knihovně s překladateli se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 od 18:00 hodin ve spolupráci se Skandinávským domem a Obcí překladatelů v rámci projektu Poznej svého překladatele. Večerem provází Lenka Kuhar Daňhelová. Vstup volný, rezervace míst na dospele2@knihovnaberoun.cz.

Pozvánka

Smutná zpráva

V pátek 30. 7. 2021 zemřela naše dlouholetá členka z Brna, paní Drahomíra Hlínková. Dožila se úctyhodného věku 93 let. Bibliografii a krátký medailonek naší zesnulé kolegyně naleznete zde.

Příležitost pro hispanisty

Casa del Traductor se sídlem v aragonské Tarazoně vypsala granty na tento rok. Kolegové hispanisté, pokud se chcete odpoutat od všedních starostí a plně se soustředit na svůj překlad ze španělštiny, neváhejte. Překladatelský dům v aragonské Tarazoně vypisuje grantový program. K dispozici budete mít soustředění, ale i možnost poznat o volných dnech ojedinělou aragonskou kulturu i památky: Zaragozu, Borju nebo Moncayo s klášterem Viruela, kde psal své básně a legendy romantický autor Gustavo Adolfo Bécquer. Pokud můžete, využijte nabídky, která se nabízí zde. Soustředění na svůj překlad zde využili např. M. Uličný, J. Kasl nebo A. Tkáčová.

Zemřel Miroslav Jindra

Zemřel Miroslav Jindra

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v úterý 27. července náhle zemřel náš drahý kolega, překladatel z angličtiny a vysokoškolský pedagog  PhDr. Miroslav Jindra.  Na začátku srpna by oslavil 92 let. V roce 2009 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo, v roce 2015 vstoupil do Síně slávy Obce překladatelů. Na svém kontě má dlouhou řadu významných překladů zejména z americké a kanadské literatury. Jeho úctyhodnou bibliografii naleznete v naší databázi zde. Je bohužel neúplná, protože Miroslav Jindra překládal do posledních dnů. Obec překladatelů v něm ztrácí ochotného spolupracovníka (byl dlouhá léta členem vedení OP a porot překladatelských soutěží) a mnozí z nás blízkého přítele. Na webu nakladatelství Argo na něj řada z nich vzpomíná (viz https://argo.cz/vzpominame-na-prekladatele-miroslava-jindru/).

Vzpomínka Jana Zelenky

Smuteční oznámení

Vyhlášení Soutěže Jiřího Levého

Kvůli protipandemickým opatřením musely být všechny naše akce posunuty. Obvyklý červnový termín vyhrazený pro Soutěž Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele musel být také z těchto důvodů změněn. Nový termín vyhlášení výsledků je plánován na 15. září 2021 v salonku literární restaurace Liberál v Heřmanově ulici v Praze - Holešovicích. Pokud vše bude probíhat podle předpokladů, obdrží všichni účastníci tak jako obvykle včas pozvánku na toto setkání.

Podpora španělské literatury

Překladatelský grantový program, který organizuje AC/E (https://www.accioncultural.es/en) přichází s třetí výzvou na podporu překladu španělské literatury. Cílem je šíření děl španělských autorů na mezinárodním trhu a podpora španělské literatury v rámci Frankfurtského knižního festivalu, jehož bude Španělsko příští rok čestným hostem. O podporu mohou žádat jednotlivá nakladatelství, více k výzvě viz link níže:

https://www.accioncultural.es/en/iii-open-call-for-translations-grants-2021

Konference pro italštináře

Naši italští kolegové posílají pozvánku na první mezinárodní konferenci pro překladatele italské literatury, která se bude konat v rámci Mezinárodního turínského knižního salónu. Konference proběhne on-line 24. 9. 2021 od 16:00 do 20:00. Setkání nabídne překladatelům příležitost zúčastnit se specializovaných seminářů a dostat se do kontaktu s italskými vydavateli a spisovateli. Pro účast je nutná pouze registrace, která bude možná od 20. července do 10. září). Více informací v celém článku.

celý článek

Counterpoints - Contrepoints

Pracovní skupina Visibility při Evropské radě asociací literárních překladatelů (CEATL) nás prosí o šíření povědomí o e-zinu Counterpoint, který vycházídvakrát ročně francouzsky a anglicky. Časopis je bezpochyby  zajímavý nejenom pro literární překladate, ale i nakladatele, agenty a všechny, kteří se zajímají o literární překlad. Přináší cenné informace a poznatky z pera našich zahraničních kolegů  a je dostupný zdarma on-line na stránkách CEATLu (https://www.ceatl.eu/ceatls-e-zine-counterpoint).

Tvrdohlavá překladatelská stvoření XVIII

Tvrdohlavá překladatelská stvoření se poprvé přesouvají mimo Prahu, do Olomouce. Číst z překladů na téma Perverze a příroda budou Jitka Hanušová, Sylva Ficová, Roman Tilcer, Dorota Bachratá, Bob Hýsek a další. Pokud jste z Olomouce a okolí, můžete si překlady svých kolegů přijít poslechnout 21. 7. 2021 v 19:00 do olomouckého Letního kina. Více zde

Bristolská letní škola

Tlumočíme pozvání na hlavní přednášku Bristolské letní školy literárního překladu, přednáška se koná 7. 7. od šesti večer anglického času (tj. od 19:00 našeho času). Přednášejícím je překladatel z maďarštiny a básník George Szirtes. Je třeba se registrovat přes Eventbrite, viz odkaz v celém článku..

celý článek

Prázdninový provoz

O prázdninách má sekretariát Obce překladatelů omezený provoz i úřední hodiny. Obracejte se proto na nás především e-mailem, elektronickou poštu v tuto dobu průběžně kontrolujeme. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto.

Doporučení při uzavírání smluv

Přestože jako Obec překladatelů máme v sekci pro členy (zde) deset zásad pro uzavírání licenčních smluv, někteří, zejména začínající překladatelé stále tápou. Naši kolegové ze skupiny Překladatelé severu si nechali vypracovat podobný dokument ve spolupráci s právní kanceláří. Při uzavírání smluv můžete konzultovat jak naše doporučení, tak dokument Překladatelů severu, který naleznete zde.

31. Podzimní knižní veletrh - nejkrásnější knihy a program

Konat se bude v pátek 15. a v sobotu 16. října v Havlíčkově Brodě. Obec překladatelů se na něm představí kolekcí překladových titulů oceněných v rámci Ceny Josefa Jungmanna. Ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová píše o havlíčkobrodské události podrobněji v celém článku.

celý článek

Zemřel Jan Schejbal

S lítostí oznamujeme, že zemřel náš kolega, významný překladatel z katalánštiny a španělštiny Jan Schejbal (16. 11. 1942 - 20. 6. 2021). Stal se průkopníkem překladů z katalánštiny do češtiny a lásku k tomuto jazyku dokázal probudit u mnoha svých nástupců. Kromě překladů se podílel i na zpracování hesel katalánských autorů pro Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska ( Libri, 1999), pro který připravil i úvodní stať o katalánské literatuře. Čest jeho památce.

Bibilografii překladu Jana Schejbala naleznete zde

Nabídka pro překladatele z italštiny a dánštiny

Nabídka pro italštináře: jde  o 15 stipendií pro překladatele z italštiny do evropských jazyků, pobyt je v Římě  v Casa delle traduzioni,  žádosti nutno poslat do do 5. července, 12:00 hodin.Více informací zde.

Nabídka pro překladatele z dánštiny: 4-6denní seminář v Dánsku, jehož cílem je nabídnout překladatelům "hlubší vhled do dánského jazyka a kultury". Odevzdání žádostí je možné do 21. června, odkaz na link s informacemi viz celý článek.

celý článek

Magnesia Litera

Blahopřejeme nominantům a především vítězi Magnesie Litery 2021 v kategorii překladové literatury. Stal se jím hispanita Jiří Holub za překlad renesančního díla Francisca Delicada Portrét pěkné Andalusanky v nejjasnějším jazyce španělském. Vydalo nakladatelství Rubato. Knihou roku se stala Shakespearova Anglie anglisty Martina Hilského. Vydalo nakladatelství Academia. Obec překladatelů se připojuje ke gratulantům. Závěrečné nominace, konečné výsledky a informace o knihách i jejich autorech najdete zde.

Pozvánka na křest knihy Sto básní

Nakladatelství DharmaGaia zve  přátele japonské kultury na první online křest a představení reprezentativní sbírky japonské poezie, jejíž kořeny sahají do 8. století. Povídat bude hlavně autorka knihy a překladatelka Helena Honcoopová, Lumír Kolíbal z nakladatelství DharmaGaia a jejich hosté, prof. Zdenka Švarcová a paní Darja Kawasumi z japonské restaurace Miyabi. Program bude věnován nejen knize, ale také obecně fenoménu japonského pětiverší waka, japonskému výtvarnému umění a dlouhé české překladatelské tradici..

Již tento čtvrtek 27. 5. 2021 od 17:00 (přibližně do 19:00)

Akce proběhne on-line přes aplikaci ZOOM. Účast je zdarma, je však nutné se předem registrovat, aby vám přišel odkaz na připojení.

Návrhy nakladatelů na Cenu Josefa Jungmanna

Návrhy nakladatelů na Cenu Josefa Jungmanna

Seznam překladových titulů, které nakladatelé navrhli na ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna, zveřejňujeme zde. V průběhu září porota oznámí užší výběr nominací. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v úterý 5. října opět v krásných prostorách Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží.

.

Tisková zpráva Překladatelů Severu

Naši kolegové a partneři ze spolku Překladatelé Severu vydali 4. 5. 2021 tiskovou zprávu k projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů,  koordinovaného Překladateli Severu a probíhajícího od dubna 2021 do druhé poloviny roku 2022. Na projektu se podílí též Obec překladatelů. Úplné znění zprávy čtěte v celém článku.

celý článek

Grant z fondů EHP a Norska

Překladatelé Severu uspěli s žádostí o grant z Fondů EHP a Norska. Projekt zaměřený na posilování kapacit profesních organizací by měl v následujících dvou letech přispět ke zlepšení situace literárních překladatelů. Českými partnery jsou Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů, ze zahraničí se účastní čtyři asociace z Norska a dvě z Islandu. Více informací v tiskové zprávě Překladatelů Severu: TZ

Zemřela Eva Masnerová

S lítostí oznamujeme, že dne 30. 4. 2021 zemřela ve věku nedožitých 93 let naše kolegyně, doc. PhDr. Eva Masnerová, CSc. Poslední rozloučení proběhlo podle jejího přání v rodinném kruhu. Vzpomínejme na ni jako na vynikající amerikanistku a anglistku a výbornou překladatelku anglicky psané literatury v pestrém rozsahu, v němž se vyjímají jména mnoha zklasičtělých autorů a autorek. Patří mezi ně Jack London, Stephen Crane, Eudora Weltyová, Saul Bellow, E. L. Doctorow či Michael Ondaatje.

celý článek

Drahomán prize

Drahomán prize

Slavnostní vyhlášení 1. ročníku mezinárodní ceny za překlad z ukrajinštiny proběhlo v pátek 23. 4. 2021  v Kyjevě. Z 27 nominovaných byla do  nejužšího výběru 3  překladatelů vybrána překladatelka do češtiny Rita Kindlerová, neúnavná propagátorka ukrajinské literatury, a to za překlad díla Volodymyra Vjatrovyče: Ukrajinské 20. století. Utajované dějiny, Praha, Academia 2020, 728 s.

Blahopřejeme!

celý článek

Videotutoriál

Překladatelé Severu informují o nedávném spuštění seriálu krátkých videí pro začínající překladatele. První díl lze zhlédnout  zde. Marie Voslářová z Překladatelů Severu k projektu píše:

celý článek

Nabídka překladatelského pobytu v Arles

ATLAS (Association pour la promotion de la traduction littéraire) vyhlásila výzvu pro překladatelský pobyt v Arles (Francie) v termínu 14. –18. 6. 2021 pro překladatele z arabštiny do evropských jazyků. Cílem projektu je výměna informací ohledně překladů beletristické arabsky psané literatury do evropských jazyků a zvýšení počtu arabsky vydaných knih v překladech v evropských zemích, se zvláštním zřetelem na knihy vydané v arabských zemích v posledních deseti letech. Překladatelé se zúčastní pětidenního workshopu (14. 6. – 18. 6.), během něhož každý překladatel vystoupí s vlastní prezentací. Podmínkou pro kandidáty jsou alespoň dva vydané překlady beletristické tituly z arabštiny. Žádosti je třeba odevzdat do 30. 4. 2021. Do tohoto data zbývá sice jen pár dnů, ale přihlášku lze vyplnit jednoduše. Bližší podmínky viz příloha a odkaz na stránkách překladatelské koleje v Arles:

https://www.atlas-citl.org/LEILA-arabic-literature-in-european-languages-EN/

Dílna německé dětské literatury

Tradiční překladatelská dílna německé dětské literatury "Kein Kinderspiel!" proběhne letos on-line na zoomu ve dnech   26.-  29. července 2021. 

Přihlášky podávejte do 14. května 2021,  více informací zde:
Program a přihlášky:  Ansprechpartnerin:Kristina Bernd Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.Steinerstraße 15, Haus BD-81369 München Telefon +49(0) 89-45 8080 81bernd@jugendliteratur.org www.jugendliteratur.org www.facebook.com/ArbeitskreisJugendliteratur

Tvrdohlavá překladatelská stvoření XVII

Zveme vás na neformální online setkání s našimi kolegyněmi. Tentokrát se s námi podělí o úskalí při překládání komiksů. Hovořit budou a ukázky ze svých překladů přečtou Jitka Hanušová (finština), Martina Knápková (angličtina) a Lenka Sovová (nizozemština). Můžete se připojit přes zoom na adrese: us06web.zoom.us, a to dne 26. dubna v 19:00. Přes chat můžete kolegyním položit i své dotazy. Moderují: Tereza Semotamová, Alžběta Franková a Michal Švec.

Varování před Centralou

Naše kolegyně ze spolku Překladatelé Severu posílá členům OP důležité varování. Více v celém článku.

celý článek

Magnesia Litera

Za překladovou literaturu roku 2020 byly nominováni následující překladatelé:

Michaela Benešová a její překlad knihy z polštiny: Joanna Batorová: Chmurdálie (Paseka)
Jiří Holub a jeho překlad knihy ze španělštiny: Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky (Rubato):
Dušan Andrš a jeho překlad knihy z čínštiny: Lo Ch’ing: Krabička zápalek (Mi:Lu Publishing)

Nový Plav

Vyšlo první číslo s fotografií na obálce, věnované experimentálnímu uměleckému hnutí Fluxus, které sestavila Julie Koblížková Wittlichová. V prvních jarních dnech očekáváme Plav na neradostné téma, jak žít s vědomím blížící se ekologické katastrofy – připravila ho dvojice Tereza Šmejkalová a Kristýna Králová. Do třetice jako číslo 4/2021 vyjde Plav pracovně nazvaný "Ruské revolucionářky". Koncepci a většinu překladů dodala Alena Machoninová, za Plav na čísle pracuje Olga Pavlova.

K Plavu se stále nejlépe dostanete přes e-shop na www.svetovka.cz/archiv/. Po dobu uzavření knihkupectví je poštovné při platbě předem symbolických 20 Kč, při útratě nad 300 Kč je zdarma.

Webinář v Bologni

Webinář o nových technologiích strojového překladu a možnosteh v jeho využití v lidské kreativitě pořádá Boloňský veletrh dětské knihy v sobotu 13. března 2021. Více informací na stránkách veletrhu http://www.bookfair.bolognafiere.it/en//10615.html. Jednací řečí je angličtina.

Tvrdohlavá překladatelská stvoření XVI

Pokud vás zaujaly překladatelské besedy s následným čtením, pokud se chcete blíže seznámit s překladatelskou tvorbou svých kolegů a kolegyň, můžete se virtuálně zúčastnit dalšího online překladatelského večera. Tentokrát bude věnovaný španělštině a katalánštině a besedovat budou překladatelka ze španělštiny Anežka Charvátová a překladatel z katalánštiny Michal Brabec. K besedě se můžete připojit 25. března 2021 v 19:00 skrze zde. Srdečně zveme.

Zemřel profesor Pavel Oliva

Zemřel profesor Pavel Oliva

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof.Pavel Oliva, doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Byl autorem více než 20 odborných monografií o antickém Řecku a Římu přeložených do řady světových jazyků a jeho kompletní odborná bibliografie čítá více než 1200 položek. Do češtiny přeložil pro legendární „Antickou knihovnu“ mj. Démosthenovy Řeči na sněmu, některé spisy Plútarchovy, Aristotelovu Athénskou ústavu a především kompletní historické dílo Polybiovo. S Pavlem Olivou odchází určující postava celé jedné vědecké generace.

Premia Bohemica 2021

Moravská zemská knihovna nás požádala o rozšíření této výzvy:

Moravská zemská knihovna uděluje z pověření Ministerstva kultury ČR cenu Premia Bohemica, kterou jsou oceňováni zahraniční bohemisté, již se zasloužili o šíření české literatury a kultury ve své mateřštině.

celý článek

Odešel Josef Kolmaš

Odešel Josef Kolmaš

S lítostí oznamujeme. že 9. února 2021 zemřel pan Josef Kolmaš, sinolog a hlavně tibetolog. Jeho překladatelskou bibliografii naleznete v naší databázi zde. Pozůstalým vyjadřujeme hlubokou účast. Poslední rozloučení proběhlo v důsledku vládních opatření v rodinném kruhu.

Informace o programu Covid - Kultura III

Informace o programu Covid - Kultura III

Cílem výzvy Covid Kultura III. je poskytnout uměleckým profesím a subjektům působícím v kultuře podporu formou příspěvku. Celková alokace této jednorázové podpory činí 800 milionů Kč.

Vyhlášeno Ministerstvem kultury : dne 5.2.2021

Rozhodné období  :   1. únor 2021 až 31. březen 2021

Výše jednorázové podpory pro jednotlivého žadatele :   60.000,- Kč

Podávání žádostí : 15. února 2021 (od 10.00 hod) do 15. dubna 2021 (17.00 hod.) v systému AIS MPO:  kultura.mpo.cz.

Hodnotitel a  administrátor podaných žádostí :  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. Podrobné informace v celém článku.

celý článek

Dohoda nakladatelů s ministerstvem

Svaz knihkupců a nakladatelů získá od MK finanční náhradu za knihy, které vzhledem k uzavření knihkupectví nemůže  prodávat. Jednání mezi  SČKN, Národní knihovnou a Ministerstvem kultury se účastní i Dilia, která bere v potaz jak práva nakladatelská, tak i práva autorská. Dohoda ještě není po právní stránce definitivně uzavřena.  Budou probíhat ještě další jednání, pokud by došlo k nějakému posunu a my bychom se stali zprostředkovaně účastníky řízení, bude Dilia zastupovat i naše práva. V to doufají spisovatelé a zejména my překladatelé. Dojde-li k zásadním změnám, budeme své členy neprodleně informovat.

celý článek

Tvrdohlavá překladatelská stvoření XV

Zveme na online akci založenou na čtení z překladů. O své zkušenosti se zápolením s texty se podělí anglista Bob Hýsek a hebraistka Sára Foitová. Přečtou ukázky ze svých textů a vy si je můžete poslechnout ze svého domova, pokud se dne 15. 2. v 19:00 připojíte ze svého počítače zde

Nebo přes facebook zde.

Nebo zde.

Za OP zorganizovala Tereza Semotamová a Alžběta Franková ve spolupráci s Michalem Švecem ze skupiny Překladatelé Severu.

Jiří Josek - 71. narozeniny

Rodinní přílušníci našeho kolegy Jiřího Joska vydali výzvu. Více se dozvíte zde! |Milí kolegové, zapojte se!

Ztraceni v překladu VI - (záznam besedy)

Kdo jste neměl možnost sledovat živě záznam besedy Ztraceni v překladu VI, která se uskutečnila 2. 11. 2020 v Knihovně Václava Havla, máte možnost ze záznamu. Besedu, kterou pořádala OP ve spolupráci s platformou Knihex a Překladateli severu vyslechlo více než 4000 posluchačů. Připomínáme program a připojujeme link na záznam.

Překladatelé, redaktoři a nakladatelé v době pandemie diskutují o tom, co dál
Hosté: nakladatelka Veronika Benešová Hudečková, překladatelka Tereza Semotamová, překladatel Michal Švec a redaktorka a překladatelka Hana Zahradníková. Moderuje Anna Štičková.
Zhlédnout lze zde.

Kreativní Evropa podpoří literární překladatele - seminář

Pro zájemce o finanční podporu  mobility (uzávěrka žádostí 28.2.2021)  v rámci programu i-Portunus – literární překlady pořádá Kreativní Evropa 8.2.2021 od 10.30 webseminář, který je zdarma.
Proběhne na platformě Zoom, odkaz na místnost bude zaslán všem registrovaným. Bližší info zde.

Bělorusko: překladatelé protestují

Lukašenkův režim se obrací i proti umělcům. Zabavuje knihy, vyslýchá nakladatele. 15. ledna byla zatčena Volha Kalackaja, překladatelka Margaret Atwoodové, Virginie Woolfové, Tennessee Williamse a Williama Goldinga.  V místě svého bydliště podporovala poklidné protesty. Státní moc ji obvinila z jejich organizování a z účasti na akcích proti veřejnému pořádku, hrozí jí až tři roky vězení. Připojujeme se spolu s dalšími evropskými překladateli k žádosti  rakouských překladatelů o okamžité propuštění naší kolegyně Volhy Kalacké. Represe proti umělcům a pokojně protestujícím jsou elementárním porušením lidských práv. Více v němčině, angličtině a běloruštině v příloze.

celý článek

Celoevropský průzkum 2021

Zastoupení Evropské komise v ČR se na nás obrátilo s prosbou o šíření informace o aktuálním celoevropském průzkumu trhu překladatelských služeb Language Industry Survey: https://bit.ly/3t18OZ0 a o jeho sdílení s  členy OP. Dotazník v angličtině je nutné vyplnit do neděle 14. února 2021. Vyplnění zabere zhruba 15–20 minut. Je důležité, aby se za ČR zúčastnil dostatek respondentů. V opačném případě nebudou data statisticky relevantní a nebudou zohledněna v závěrečné zprávě. Průzkum nerozlišuje mezi literárním a neliterárním překladem a je určen jak agenturám, tak OSVČ. Závěrečnou zprávu za rok 2020 najdete zde. Můžete-li, věnujte prosím dotazníku pozornost. 

Nabídka zaměstnání z DILIA

Divadelní oddělení DILIA přijme referenta pro anglicky mluvící země, Francii a další země na plný úvazek.

Náplň práce:  komunikace se zahraničními partnerskými agenturami a autory v oblasti románských jazyků, Ruska a dalších zemí, řešení licenčních podmínek, uzavírání smluv a práce s vnitřním informačním systémem.

celý článek

#zakreativnicesko

OP připojila svůj souhlas s iniciativou #zakreativnicesko, která se v nejbližších dnech obrátí otevřeným dopisem na premiéra a členy vlády s žádostí o navýšení finanční podpory kultury z  evropského Fondu obnovy, a to nejen v podnikatelské, ale  i neziskové sféře. Více zde a zde.

Zesnula Jitka Křesálková

Naše věrná členka, někdejší nakladatelská redaktorka v Odeonu, vysokoškolská pedagožka v Itálii, překladatelka z francouzštiny, ruštiny, italštiny a do italštiny, zemřela v listopadu loňského roku v Praze, jak jsme se se zpožděním dozvěděli. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.

Jitka Křesálková má obrovskou zásluhu na šíření povědomí o české literatuře na Apeninském poloostrově a naopak o italské literatuře u nás. Její medailonek s bibliografií (aktualizovaný 11/2014) naleznete v naší databázi zde.

Uzávěrky soutěží OP v r. 2021

29. 1. 2021 - Překladatelská soutěž Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele (více)

28. 2. 2021 - Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad minulého roku (více)

31. 3. 2021 - Anticena Skřipec (více)

15. 8. 2021 - Stipendium Hany Žantovské (více)

Kreativní Evropa podpoří literární překladatele

Program i-Portunus, projekt mobility umělců a kulturních pracovníků financovaný z programu Evropské unie Kreativní Evropa, pokračuje i v roce 2021. Letos i-Portunus podpoří hudbu a literární překlady.

Podpora je určena na (částečné) uhrazení nákladů spojených s cestou (doprava, ubytování ad.) do jedné či několika zemí, účastnících se programu Evropské unie Kreativní Evropa. O podporu může žádat jedna až pět osob starších 18 let. Období: 1. června až 30. listopadu 2021 (dle vývoje pandemie covid-19):

Délka: 7 až 60 dní (vcelku, rozděleně)
Grant: max. 3 000 eur/jednotlivec
Datum uzávěrky: 28. února 2021 v 18 hod. středoevropského času.

Více zde.

Zemřel A. J. Liehm

Zemřel A. J. Liehm

Minulý týden 4. 12. 2020 zemřel v Praze A. J. Liehm, novinář, disident, po emigraci neúnavný organizátor literárních zahraničních aktivit českých autorů. Méně jej má veřejnost v povědomí jako překladatele. Do češtiny uváděl jako první významné soudobé francouzské spisovatele: Aragona, Merla, Sartra. V české kultuře zůstává nesmazatelně zapsán. Jeho překladatelskou bibliografii z naší databáze naleznete zde.

Odešla Božena Koseková

Odešla Božena Koseková

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pátek 27 . listopadu zemřela Božena Koseková, vynikající překladatelka z němčiny, nakladatelská redaktorka a dlouholetá porotkyně Ceny Josefa Jungmanna. Poslední rozloučení s naší vzácnou kolegyní se koná v pondělí 7. prosince ve 13.00 v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech (vedle hlavního vchodu).  Bibliografie a medailonek  Boženy Kosekové najdete v naší databázi zde.

Vzpomínka Hanuše Karlacha na Boženu Kosekovou

Smuteční oznámení

Pozvánka pro překladatele do angličtiny

Letní překladatelská škola (Literary Translation Summer School) bude probíhat ve dnech 5.-8. července 2021 v Bristolu. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci bude organizována on-line. workshopy budou vedeny v angličtině, jedním z jedenácti překládaných jazyků však je i čeština. Více informací viz link https://www.bristol.ac.uk/sml/translation-studies/bristol-translates/.

29. ročník Ceny Josefa Jungmanna

29. ročník Ceny Josefa Jungmanna

Porota Obce překladatelů ve složení Petra Martínková, Ladislav Nagy, Helena Stiessová, Magdaléna Štulcová a Václav Jamek (předseda) vyhlašuje k dnešnímu dni 12. 11. 2020 výsledky 29. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Cenu Josefa Jungmanna získává

Alice Flemrová za převod románu Paola Sorrentina Všichni mají pravdu (nakl. dybbuk), s přihlédnutím k dalším předloženým překladům (Roberto Saviano: Piraněv vydala Paseka, a Elena Ferrante: Temná dcera, vydal Prostor) a se zvláštním oceněním její vytrvalé péče o zprostředkování nejlepších děl současné italské umělecké prózy českému čtenáři.


Mimořádné tvůrčí ocenění uděluje porota Petru Dvořáčkovi za překlad románu Roberta Menasseho Hlavní město (nakl. Kniha Zlín) - němčina.

Další tvůrčí ocenění:

Vít Kazmar za překlad románu Fernanda Aramburua Vlast (Akropolis) - španělština

Martina Knápková za překlad povídek Lucie Berlinové Manuál pro uklízečky (Argo) - angličtina

Michael Půček za překlad románu Daniela Kehlmanna Tyll (Argo) - němčina

Michal Špína za překlad románu Josého Donosa Obscénní pták noci (Malvern) - španělština

Michal Švec za překlad románu Alexandry Salmelové Antihrdina (Větrné mlýny) - finština

Prémii Tomáše Hrácha získává Marie Voslářová za překlad povídek Clemense J. Setze Láska za časů Mahsltadtského dítěte (Fra), s přihlédnutím k dalším dvěma předloženým překladům, z němčiny (Walter Vogt: Schizogorsk - Havran) a ze švédštiny (Andrzej Tichý: Mizérie, Argo).

Do Síně slávy povolává porota Miloslava Uličného, předního českého hispanistu, překladatele poezie a dlouhé řady náročných textů, vysokoškolského pedagoga a nositele významných i zahraničních ocenění.

Krameriův vinš je udělen Janu Zelenkovi, odbornému garantovi Stipendia Hany Žantovské a dlouhá léta nepostradatelnému porotci CJJ, za obětavou spolupráci s výborem a důsledné působení ve prospěch uměleckého překladu.

Při této příležitosti se rovněž udílí Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského), v letošním roce Jiřímu Měsícovi, který pro nakladatelství Protimluv připravil antologii z díla kanadského básníka Johna Passe s názvem Větrná zvonkohra.

Výbor Obce překladatelů děkuje za finanční podporu Hlavnímu městu Praze, SFK ČR  a sponzorům DILIA, Nadaci ČLF a Goethe-Institutu v Praze.

Projev předsedy poroty Václava Jamka

29. ročník na Vltavě

Visegrádská nabídka stipendií

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty. Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2021) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2021) v jednotlivých výše uvedených městech. Žádat mohou prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací, dále - esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Termín uzávěrky je 30. 11. 2020.

Více na webu IDU: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1652-visegradsky-program-rezidencnich-pobytu-pro-literaty-vlrp-vyzva-na-r-2021

Medailonek Blanky Stárkové na ČT

Medailonek letošní laureátky Státní ceny za překladatelské dílo  je sice jenom několikaminutový, ale zato dobře udělaný, sympatický a výstižný. Podívat se na něj můžete na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13784946918-ceny-ministerstva-kultury-2020/220542150360001/. Ačkoli nejde o cenu ministerstva kultury, jak naznačuje odkaz, nýbrž o státní cenu , která se uděluje pouze ve dvou kategoriích, za literaturu a za překladatelské dílo, v médiích a nakonec i na ministerstvu se tato záměna ujala. Ostatní udělená ocenění osobnostem z jiných oborů (architektura, hudba a řada dalších) nesou název Cena Ministerstva kultury, jejíž tradice je podstatně kratší.

Ztraceni v překladu VI - odkaz na besedu

Pořad Ztraceni v překladu, již šestý v pořadí, se tentokrát konal v online prostředí dne 2. listopadu v Knihovně Václava Havla. Máte-li zájem se podívat na hodinovou besedu s tématem postavení překladatelů v koronavirové krizi, můžete ji zhlédnout zde. Pořádala Obec překladatelů, Překladatelé severu, platforma malých nakladatelů Knihex a prostory jako vždycky poskytla Knihovna Václava Havla, která pořídila i záznam besedy.

Na podporu svobody slova v Bělorusku

CEATL, EWC (evropská spisovatelská organizace), švédský a německý svaz literárních překladatelů pořádají videočtení z knihy Frescoes od běloruského autora Baryse Pjatrovitje, přeložené do angličtiny. Jméno překladatele nebude z bezpečnostmích důvodů zmíněno. Zájemci o přečtení jednoho z 28 úryvků, které dohromady vytvoří jeden celek, se mohou k akci připojit do 5.11. Podrobnosti a způsob přihlášení jsou obsaženy v příloze zde. Další informace o porušování svobody slova v Bělorusku naleznete na webu CEATLu v tomto linku.  

Státní cena za překladatelské dílo k 28. 10. 2020

Státní cena za překladatelské dílo k 28. 10. 2020

Státní cena za překladatelské dílo byla v letošním roce udělena Blance Stárkové, překladatelce ze španělštiny. Překladatelská bibliografie Blanky Stárkové je úctyhodná. Mezi jejími překlady najdeme díla takových autorů, jako jsou Gabriel García Márquez, Abel Posse, Miguel Delibes, Javier Marías, Javier Cercas a další přední spisovatelé Španělska i Latinské Ameriky. Blahopřejeme!

Medailonek Blanky Stárkové  odvysílá  ČT Art  v pondělí, 2. 11. ve 20:13. Volbou naší kolegyně porota státní ceny vyslyšela návrh OP, který uvádíme v původním znění.

Letošní Jungmann bez ceremoniálu

Současná proticovidová opatření nás bohužel nutí, abychom tradiční podvečer s vyhlášením oceněných v Ceně Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku  zrušili. Nicméně jméno laureáta a jména dalších autorů vynikajících překladů  budou zveřejněna v původním termínu 12. listopadu na webu OP, ve Zprávách a v hromadném mailu spolu proslovem předsedy poroty. Porotě děkujeme za odpovědnou práci a našim oceněným a odborné veřejnosti za pochopení.

Ztraceni v překladu VI

Jak koronavirová pandemie ovlivnila nakladatelský trh
Zveme vás k online sledování kulatého stolu nad těmito tématy: Změnila první vlna koronaviru nakladatelský trh a ediční plány? Jaký dopad má současná situace na již tak svízelné pracovní podmínky literárních překladatelů? Akci pořádá Obec překladatelů, platforma Knihex, Překladatelé severu a Knihovna Václava Havla.

Besedovat budou:
Tereza Semotamová, překladatelka z němčiny
Michal Švec, překladatel z finštiny
Hana Zahradníková, překladatelka z angličtiny a redaktorka nakladatelství Argo
Veronika Benešová Hudečková z nakladatelství Verzone

Moderovat bude nakladatelka Anna Štičková z platformy Knihex 

Připojit onlinese můžete  dne 2. listopadu v 19:00 hodin nebo si  besedu později pustit ze záznamu (informace přineseme). Podmínky připojení a podrobnosti o akci naleznete zde.

Ze záznamu si besedu můžete pustit zde.

Zajímavá možnost pro mladé překladatele

Agentura Presto, oddělení překladů pro EU,  hledá překladatele/korektora pro práci s texty. Více informací čtěte v inzerátu agentury.

Pro překladatele z ukrajinštiny

Ze CEATLu přišla informace o nově vytvořené ceně pro překladatele z ukrajinštiny do cizích jazyků. Žádosti je třeba odevzdat do 30. 11., překlad musí být vydaný v posledních třech letech. Více informací v celém článku.

celý článek

Bubeníčci říjnoví

V  Café Montmartre  Řetězová 7, Praha 1 se v pondělí  5. října od 19:30 koná překladatelský večer Václava Jamka Henri Michaux: Básník ohrožovaného bytí. Pořad bude věnován především Jamkovým překladům významného franko-belgického básníka a výtvarníka Henri Michauxe (1899-1984). Hostem večera bude Vlasta Dufková, texty čte Přemysl Rut.

celý článek

Nominace na CJJ

Slavnostní vyhlášení ceny Josefa Jungmanna, tvůrčích a jiných ocenění a rovněž udělení stipendia Hany Žantovské se letos bude konat až 12. listopadu 2020, opět v Goethe-Institutu od 17 hodin. Mezi finalisty, z nichž budou vybráni ocenění, se dostali (jména překladatelů v abecedním pořadí, různorodost jazyků potěšující):

 • Marta Bartošková (Gunstein Bakke: V očekávání, norština)
 • Petr Dvořáček (Robert Menasse: Hlavní město, němčina)
 • Alice Flemrová (Paolo Sorrentino: Všichni mají pravdu, italština)
 • Vít Kazmar (Fernando Aramburu: Vlast, španělština)
 • Martina Knápková (Lucia Berlinová: Manuál pro uklízečky, angličtina)
 • Magdalena Křížová (Asaf Gavron: Smrt v zádech, hebrejština)
 • Klára Macúchová (Jóko Tawadová: Emisar, japonština).
 • Michal Půček (Daniel Kehlmann: Tyll, němčina)
 • Michal Špína (José Donoso: Obscénní pták noci, španělština)
 • Michal Švec (Alexandra Salmela: Antihrdina, finština)
 • Miroslav Tomek Valerijan Pidmohylnyj: Město, ukrajinština)
 • Marie Voslářová (Clemens J. Setz: Láska za časů Mahlstadtského dítěte, němčina)

Výsledky Levého 2020

V úterý 22. 9. 2020 byla v Café Kampus udělena ocenění v rámci Soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík o cenách rozhodla takto:
Cena za poezii neudělena
Ceny za prózu:
1. cena neudělena
2. cena - Anežka Dudková (angl.): Bernardine EVARISTO: Girl, Woman, Other
2. cena - Tereza Jůzová (něm.): Esther KINSKY: Banatsko
3. cena - Veronika Štefanová (špan.): Ricardo PIGLIA: El viaje de Ida / Idina cesta

Čestná uznání porota udělila tři:
Martina Šrajtrová (polš.): Jan Józef SZCZEPAŃSKI: Biskup jedzie przez morze
Anna Matoušková (angl.): Celeste NG: Girls, At Play
Markéta Vaňková (norš.): Roskva KORITZINSKY: Ještě jsem neviděla svět

Porota zároveň vyhlásila příští ročník soutěže.

Několik snímků z předávání cen najdete v naší galerii.

Poznejte svého překladatele 11 - 17

V říjnu se pod hlavičkou Poznejte svého překladatele uskuteční ve spolupráci s knihovnami v ČR další překladatelské besedy. Některé jsou odloženy z jara, některé jsou domluveny nově. Většina těchto akcí se uskuteční v rámci Týdne knihoven. V případě, že bude některý pořad z důvodů koronavirové situace zrušen, budeme vás včas informovat.

 • Poznetejte svého překladatele 11: Překladatelka z angličtiny a němčiny Silvie Mitlenerová bude dne 5. 10. besedovat v Městské knihovně v Semilech.
 • Poznejte svého překladatele 12: Překladatelka ze severských jazyků Hana Švolbová bude o práci překladatele hovořit dne 6. 10. od 17:30 hodin v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách. AKCE ZRUŠENA!
 • Poznejte svého překladatele 13: Překladatelka z angličtiny a básnířka Sylva Ficová vystoupí dne 6. 10.  v Městské knihovně v Kuřimi. AKCE ZRUŠENA!
 • Poznejte svého překladatele 14: Překladatelka ze španělštiny Anna Tkáčová uskuteční přes stream akci odloženou z jara. Bude hovořit po problematice překládání esejistiky dne 6. 10. od 17:00 v Knihovně mezinárodních vztahů Otto Picka v Nerudově ulici č. 3.
 • Poznejte svého překladatele 15: V knihovně Jana Drdy v Příbrami, v rámci akce Noci literatury, bude dne 7. 10. 2020 ve 20:00 o překladatelství besedovat básnířka a překladatelka z mnoha jazyků, zejména z polštiny a slovinštiny, Lenka Kuhar Daňhelová. AKCE  ZRUŠENA!
 • Poznejte svého překladatele 16: V Městské knihovně v Turnově se o své překladatelské zkušenosti podělí se čtenáři překladatelka z angličtiny Michala Marková a překladatel z francouzštiny Petr Christov. Jde o besedu odloženou z jara. Akce se koná 8. 10. AKCE ZRUŠENA!
 • Poznejte svého překladatele 17: Do Městské knihovny v Chebu se 8. 10. pojede čtenářům představit překladatelka z korejštiny Petra Ben Ari. AKCE ZRUŠENA!

Poznejte svého překladatele 9 a 10

V rámci dlouhodobého projektu Poznejte svého překladatele se v září uskutečnily ještě tyto akce.

 • Poznejte svého překladatele 9: Překladatelka a básnířka Sylva Ficová besedovala dne 17. 9. v Městské knihovně ve Vyškově. 
 • Poznejte svého překladatele 10: Překladatelka z němčiny Magdaléna Štulcová přiblížila práci překladatelky dne 22. 9. čtenářům Městské knihovny v Kutné Hoře. Vzhledem ke koronavirové situaci a také proto, že bylo krásné počasí, se beseda uskutečnila v pěkném prostředí zahrady přilehlé ke knihovně.

Potvrzení Levého 2020

Připomínáme, že stále platí původně ohlášené vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé  a začínající překladatele: v úterý 22. září v 15.30 jako obvykle v Café Kampus, Náprstkova ulice 10, Praha 1 - Staré Město. Nezapomeňte prosím na roušky.

Poznejte svého překladatele 7 a 8

Poznejte svého překladatele 7 a 8

Po koronavirové krizi se opět rozjíždí podzimní série pořadů v rámci dlouhodobého projektu Poznejte svého překladatele, který OP organizuje ve spolupráci s knihovnami ČR. Tentokrát překladatelé Hana Fořtová a Michal Zahálka vystoupí v SVK v Hradci Králové.

Další z překladatelských besed v rámci tohoto projektu  je v pořadí osmá V knihovně v Ostrově u Karlových Varů dne 10. 9. 2020 vystoupí překladatel sci fi literatury a literatury fantasy Petr Kotrle. Beseda byla přesunuta z jarního termínu, kdy musela být kvůli koronavirové pandemii zrušena. Více naleznete zde.

Litery 2020 vyhlášeny

V pondělí 31. srpna byly v náhradním termínu vyhlášeny ceny Magnesie Litery za uplynulý rok. V překladatelské kategorii si ze tří nominovaných nejvíce hlasů odborné poroty odnesl Ladislav Nagy za překlad z angličtiny románu britského spisovatele Edwarda St Aubyna Patrick Melrose I (vydalo Argo). Srdečně blahopřejeme.

Autorem Knihy roku a majitelem hlavní ceny Magnesie Litery, šeku na 200 tisíc Kč, se stal Petr Čornej za svou historickou práci Jan Žižka (vydala Paseka). Vítěze všech dalších kategorií a anotace najdete na webu www.magnesia-litera.cz/.

celý článek

Bubeníčci budou 7. září

Milí příznivci překladatelských večerů, od letošního září (2020) začíná nový běh překladatelských večerů, tentokrát se budeme scházet každé první pondělí v měsíci  v CAFÉ MONTMARTRE,  Řetězová 7, Praha 1.

V pondělí 7. září od 19:30  se koná večer:

   Vzpomínka na Vratislava Jiljího Slezáka

 účinkují:
 Hana Kofránková, Daniela Fischerová, Věra Koubová, Michaela Jacobsenová, Markéta Potužáková, Přemysl Rut, Václav Jamek, Stanislav Rubáš, Jiří Hromada

 Srdečně zve sekce OP “Bubeníčci”

Zádušní mše v Bubenči

Připomínáme dřívější zprávu o zádušní mši za našeho skvělého kolegu Vratislava J. Slezáka, která se bude konat v den sv. Jiljí, tj. v úterý 1. září v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči, v 15.30.

Magnesia Litera 2020

V pondělí 31. 8. , nebude-li změna, se můžeme těšit na  vyhlášení výročních cen literární soutěže Magnesia Litera. Přímý přenos chystá na 20.15 min. Česká televize na programu ČT Art. Vyhlášen bude i vítěz/ka kategorie za překladatelskou knihu.

Inzerát DILIA

DILIA přijme referenta pro zahraničí do divadelního oddělení na 0,5 úvazku od 1. 8. 2020.

Kontakt: Zdeněk Harvánek,  vedoucí divadelního a hudebního oddělení DILIA,

tel: +420 266 199 876

e-mail: harvanek@dilia.cz

celý článek

Zádušní mše

Na žádost synovce PhDr. Vratilava J. Slezáka přeposíláme zprávu o zádušní mši za našeho skvělého kolegum která se bude konat v den sv. Jiljí 1. září v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči. v 15.30.

více

Odešla Soňa Nová

Dne 15. července 2020 zemřela ve věku 92 let PhDr. Soňa Nová-Fischerová, nakladatelská redaktorka a překladatelka moderní anglické a americké literatury. Poslední rozloučení se koná 23. července 2020 v 11:20 h v malé obřadní síni Strašnického krematoria. Pozůstalé rodině vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Úctyhodnou bibliografii Soni Nové naleznete v naší databázi zde.

Výsledky ankety Překladatelů Severu

Překladatelé versus Covid-19

Napadlo někdy čtenáře knížky zahraničního autora, kterou čte, že ji s velkou pravděpodobností přeložila matka malých dětí, která se překládáním neuživí, a že po odeznění koronavirové krize na tom bude ještě hůř? I tak by se lakonicky daly shrnout výsledky průzkumu, který mezi literárními překladateli v květnu 2020 provedla oborová organizace Překladatelé Severu. Více čtěte ve shrnutí výsledků zde.

Levý bude letos v září

Vzhledem k některým přetrvávajícím omezením souvisejícím s koronavirem je  OP nucena posunout termín vyhlášení Soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele.

Porota, jíž předsedá Anežka Charvátová, vyhlásí výsledky letošního ročníku 22. září v 15.30 jako obvykle v Café Kampus, Náprstkova ulice 10, Praha 1 - Staré Město.

Novinky ze CEATLu

Výuka literárního překladatele online

European School of Literary Translation (ESLT) pořádá ve dnech 8.-11.9. letní školu pro zájemce o výuku literárního překladu. Čtyřdenní série seminářů  a workshopů proběhne netradičně online. Termín pro podání přihlášek je 26. červen. Více podrobností najdete zde.

PETRA-E nabízí práci na částečný úvazek

Dosti opožděně jsme se dozvěděli o nabídce krátkodobé práce, kterou vypsala PETRA-E, síť 21 institucí evropských institucí zabývajících se výukou literárních překladatelů. Termín k podání přihlášky je však již 15. červen. Případní zájemci naleznou konkrétní informace zde.

Na cestě k Shakespearovi

Na cestě k Shakespearovi

Na podzim 2019 vyšla v Malé řadě edice DISK habilitační práce Jiřího Joska s názvem Na cestě k Shakespearovi, kterou v roce 2008 na DAMU obhájil a vlastně až do posledních měsíců svého života na ní dále pracoval. Oficiální křest, který rodina plánovala k jeho nedožitým sedmdesátinám, se z důvodu koronavirové karantény bohužel nemohl uskutečnit. Rádi bychom tedy s Vámi zprávu o této relativně útlé, leč nesmírně obohacující knize sdíleli alespoň elektronicky.

celý článek

Výzva Institutu umění

Vážení přátelé,

dne 21. 5. 2020 byl na základě poptávky spuštěn dotazník pro oblast literatury. Dotazník byl zpracován týmem IDU s pomocí zástupců literární scény a je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v souvislosti s COVID-19. V případě literatury se bude jednat o jednorázový sběr s tím, že na základě odezvy a vývoje situace bude možné dotazník zopakovat v druhé polovině letošního roku. Dotazník má tři varianty, je určen jak pro jednotlivce, tak i komerční a neziskové organizace.

Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás zaujmou či na něž znáte odpověď, a samozřejmě povinných polí, označených *, kterých je jen několik. Dotazník najdete na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform

Podrobné informace o celém výzkumu IDU, realizovaném ve spolupráci s DAMU a VŠE, najdete na https://www.idu.cz/covid; zde najdete rovněž i přehled otázek pro literaturu ve formátu pdf.

celý článek

Dotazník CEATLu


CEATL - Organizace sdružující evropské literární překladatele - vypracovala jednotný anonymní dotazník týkající se pracovních podmínek literárních překladatelů. Prosíme o jeho vyplnění do 10. července, nezabere víc než čtvrt hodiny.
Data získaná z průzkumu poslouží v boji za lepší pracovní podmínky překladatelů, a to nejen na národní úrovni, ale též na úrovni celé Evropské unie, při snaze získat granty a podporu pro literární překladatele. Poskytnou rovněž argumenty při diskusích o autorských právech, veřejných výpůjčkách  a při snaze o lepší viditelnost a uznání práce literárních překladatelů.
Data z průzkumu by měla využít mj. EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency při EU) při posuzování sazby za překlad. Tato organizace má vliv na rozhodování o výši grantů, které kulturní programy v rámci EU nabízejí evropským vydavatelům.
CEATL data nabídne i grantovým organizacím v jednotlivých zemích, které podporují a financují překlady národní literatury. Dotazník naleznete zde:

Zlatá stuha 2020

Letošní ročník výroční ceny Zlatá stuha, udělované každý rok nejlepším knihám pro děti a mládež, byl vzhledem k nouzovému stavu vyhlášen prostřednictvím internetu. Tak jako se na webu www.zlatastuha.cz a sociálních sítích objevily začátkem dubna nominované tituly, byli 4. května 2020 oznámeni i laureáti. Porota překladové části ve složení Jitka Jindřišková, Viola Somogyi a Markéta Kliková po nelehkém rozhodování nakonec udělila cenu v jednotlivých kategoriích takto: v kategorii beletrie pro děti získává ocenění Jiří Pelán za nový překlad Malého prince francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho, který vydalo nakladatelství Pikola. V kategorii beletrie pro mládež se laureátkou stává Eva Maršíková, která z angličtiny přeložila román Madeline Millerové Kirke, vydaný nakladatelstvím Slovart. V kategorii literatury faktu pro děti a mládež byli oceněni překladatelé Sabina Poláková a Jan Bružeňák za překlad knihy anglického autora Mikea Barfielda Atom v kupce sena. Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme, aby se jmenované knihy dostaly k co nejširšímu okruhu čtenářů! Osobní předání cen proběhne v neformálnějším stylu pravděpodobně v podzimních měsících.

Rezidenční pobyty pro překladatele

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašuje mimořádně výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara) pro literární překladatele žijící v České republice. Podmínky a další podrobnosti naleznete zde.

Výzva mezinárodních kulturních organizací

Zastřešující kulturní organizace se společně obracejí na orgány EU a členské státy, aby při přípravách a schvalování svých rozpočtů zohlednily tvrdé dopady současné koronavirové krize na oblast kultury a pomohly tak celému sektoru, který zaměstnává 7,5% evropské pracovní síly, překonat toto nelehké období. Jedním ze signatářů výzvy je i CEATL (Evropská rada asociací literárních překladatelů). Úplný text je k dispozici v angličtině na webu CEATLu (zde), překlady do jiných jazyků se připravují.

Čerstvě z Plavu

Měsíčník Plav jede svým tempem i v pandemii. V den uzávěrky letošních Zpráv 3 vyšlo číslo nazvané Zákruty fantazie. Věnuje se vědeckofantastické literatuře s mírným důrazem na sci-fi psanou autorkami-ženami.

celý článek

Finanční bonus pro OSVČ

Profesor Jiří Srstka, ředitel DILIA, shrnuje podmínky, za nichž mohou osoby výdělečně činné (včetně autorů, tudíž i literárních překladatelů), žádat o jednorázovou peněžitou výpomoc (ve výši 25.000 Kč) u úřadů Finanční správy ČR. Jeho dopis s cennými radami, adresovaný autorům, naleznete v celém článku.

Je na každém z vás, milí kolegové, abyste individuálně posoudili, do jaké míry jste  byli koronavirovou krizí v dotyčném období profesně poškozeni.

celý článek

Ať žijí knížky, ať žije divadlo!

ČRo Dvojka bude nabízet od 23. dubna každý týden až do odvolání speciální obsah v pořadu Pokračování za chvilku (12-13h) pod hlavičkou „Ať žijí knížky! Ať žije divadlo!“, s podtitulem „Knižní čtvrtky na Dvojce“. Pravidelně se tak bude ve vysílání dávat důraz na současnou kulturní tvorbu, knižní novinky (nedávno vydané nebo právě vycházející) bude pravidelně číst vždy jiný herec, držíme tedy i nadále spojení knih a divadla.

Současně startujeme i akci #kupmiknihu. Jde o připomenutí toho, že něco dobrého pro kulturu i pro sebe můžeme udělat i teď, nákupem knihy pomoci jak knižnímu trhu, tak udělat radost někomu dalšímu. Budeme rádi, když akci podpoříte pracovně i soukromě, třeba i díky řadě svých kontaktů a známých osobností, které pomohou s větším dosahem.

celý článek

Magnesia Litera 2020 má termín

Po jednání s Národním divadlem a Českou televizí vykrystalizoval nový termín předávání cen Magnesia Litera – pondělí 31. srpna. Přestavenstvo spolku věří, že je to nejvýhodnější ze všech krizových termínů, které byly k dispozici v době koronavirové pandemie. Tou dobou již snad bude režim opatření uvolněn a bude možné uspořádat slavnostní večer ve standardním režimu, tedy se všemi diváky v hledišti Nové scény. V případě, že budou omezení shromažďování stále platná, jsou v záloze další řešení, tj. vyhlášení bez diváků, pouze s nominovanými (omezení nad 100 osob), či v nejhorším případě vyhlášení pouze s vítězi v nějakém komorním režimu. Zatím nicméně Spolek Litera pracuje s variantou plného sálu, připravenost plnit své závazky zatím avizovala většina sponzorů včetně toho hlavního, společnosti Mattoni 1870.

Doufáme, že i opožděné vyhlášení vítězů pomůže aktivovat hibernovaný knižní trh a že i v posunutém termínu se podaří naplnit poslání cen – totiž propagovat kvalitní knihy.

Za Spolek Litera Pavel Mandys

Zlatá stuha bude online

Letošní, osmadvacátý ročník výroční ceny Zlatá stuha 2020 za nejlepší knihy pro děti a mládež zná své nominované. Čtyři nezávislé odborné poroty opět pečlivě posuzovaly více než 180 přihlášených knih a vybraly celkem 37 titulů, které nominovaly v jedné nebo více kategoriích.

Vzhledem k nastalé situaci proběhne letos vyhlášení laureátů Výroční ceny Zlatá stuha 2020 včetně ceny za nakladatelský počin i celoživotní přínos dětské literatuře pouze online cestou. Výsledky budou zveřejněny 4. května.

Nominovanéné tituly uvádíme v celém článku.

celý článek

Hravý koronavirus

CEATL (Evropská rada asociací literárních překladatelů) přišla s nápadem přeložit do různých evropských jazyků říkanku, kterou k aktuální situaci napsal známý italský autor knížek pro děti Roberto Piumini. Převodu básničky do češtiny se ujal Miloslav Uličný a bleskově vytvořil její vtipnou českou verzi, již najdete v celém článku. Moc mu děkujeme. Sám autor své dílko načetl pro italský rozhlas, v orginále si ho lze poslechnout zde.

Výstupy tohoto společného projektu budou na začátku května k dispozici na webu CEATLu a na stránkách Boloňského veletrhu dětské literatury.

celý článek

Za Vráťou Slezákem

Naše přední germanistka Míša Jacobsenová napsala pro Revue Souvislosti moc milou osobní vzpomínku na svého nedávno zesnulého  kolegu Vratislava J. Slezáka. S jejím souhlasem ji zveřejňujeme též na webu Obce překladatelů zde.

Reakce OP na chystaná opatření

Výbor OP zaslal ministryni financí a ministrovi kultury své stanovisko k chystané finanční pomoci OSVČ ze strany státu. Oba dopisy, k nimž se souhlasně připojují také kolegové ze sesterských spolků Překladatelé severu a facebooková skupina Tváře překladu, naleznete zde (MF) a zde (MK).

Paní ministryně Schillerová na dopis odpověděla (zde text její odpovědi), pan ministr Zaorálek zatím nikoli.

Odešla Věra Hrubanová

Odešla Věra Hrubanová

S lítostí oznamujeme, že v neděli 29. března zemřela po těžké nemoci Věra Hrubanová, překladatelka z francouzštiny a portugalštiny. V našich v posledních volebních obdobích byla též předsedkyní revizní komise OP. Její bibliografii naleznete zde v naší databázi.
Vzhledem k současné situaci je rodina nucena uspořádat pohřeb jen v nejužším rodinném kruhu. Na naši obětavou, laskavou, vždy vstřícnou spolupracovnici a přítelkyni budeme vzpomínat s velkou úctou.

Smuteční oznámení

"Koronadotazník" pro tlumočníky a překladatele

Vážení členové OP,

kolegové z JTP dali před pár dny do oběhu digitální formulář, jehož cílem je zmapovat ekonomické dopady současné mimořádné situace na překladatelskou profesi ve všech jejích odvětvích. Žádána je i účast překladatelů-beletristů. V současné době dotazník vyplnilo přes 400 respondentů, beletristů ale zatím není tolik, aby tvořili reprezentativní složku. V této chvíli sice samozřejmě nevíme přesně, do jaké míry se nás situace skutečně dotkne a jak hodně otřese knižním trhem. Určitý dopad má krizový stav už nyní a přibližně odhanout se dá i ekonomický dopad v příštích týdnech.

Dotazník je přístupný zde a jeho vyplnění zabere nanejvýš dvě minuty.

 

Daně za rok 2019

Daňové přiznání, Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ i Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny za rok 2019 stačí podat do 1.7.2020. Kdo platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění, tomu jsou na období březen-srpen odpuštěny. Pokud někdo za březen již zaplatil, započte se mu částka do září.
O případných dalších změnách Vás budeme informovat. Máte-li dotazy, ozvěte se sekretariátu telefonicky v úterý 14-16, nebo ideálně mailem.

Změna úředních hodin

Přijměte prosím s pochopením omezení úředních hodin v sídle Obce překladatelů. Po dobu celostátního stavu  nouze je sekretariát v provozu  pouze v úterý 14.00 - 16.00. E-mailovou poštu průběžně kontrolujeme.

Odkládáme setkání v Evropském domě

V posledním čísle našich Zpráv jsme oznámili, že uspořádáme setkání výboru s členy OP, a to nad tématy, která zazněla na únorové valné hromadě.  Mělo se konat v pondělí 6. 4. 2020 v 17.00 v Evropském domě. Je nám líto, že se v tomto tomto termínu nemůžeme sejít. O náhradním termínu budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Zemřel Vratislav Jiljí Slezák

Zemřel Vratislav Jiljí Slezák

Obec překladatelů s velkou lítostí oznamuje, že zemřel PhDr. Vratislav Jiljí Slezák (29. února 1932 – 16. března 2020), český germanista, polonista a literární překladatel z němčiny, nositel Ceny Josefa Jungmanna. V roce 2013 se stal s přihlédnutím ke své celoživotní práci a překladům Hermanna Hesseho také laureátem Státní ceny za překladatelské dílo. V roce 2017 byl uveden do Síně slávy české Obce překladatelů, s níž byl velmi úzce spjat. Několik let působil v porotě Ceny Josefa Jungmanna i v porotě Anticeny Skřipec, své rozbory špatných překladů dokázal vtipně představit široké veřejnosti na Světu knihy.

celý článek

Zmapování restriktivních opatření MZ

Na žádost MK uskutečnil Institut umění-Divadelní ústav sběr dat dotazníkovým šetřením. Proběhl od 12.3. od 12:00 hodin do 16. 3. 2020 do 13:00 hodin.

Online dotazník na téma mimořádných opatření MZ na nezávislý sektor byl adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím i jednotlivcům, a to s důrazem na zjištění aktuální situace u subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, které nejsou zastřešeny odborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Odpovědi zaslala i OP.

Výstup z ankety čtěte zde.

V průvodním dopise Viktor Debnár z IDU žádá o šíření informace našimi kanály, své připomínky a komentáře zasílejte přímo jemu: 420 224 809 119
M +420 728 39 66 67

Email: viktor.debnar@idu.cz

Nový termín Světa knihy

Pražský mezinárodní  veletrh Svět knihy se odkládá z květnového na říjnový termín, jak sdělil ve čtvrtek 19. 4. jeho ředitel Radovan Auer. Na pražském Výstavišti se tradiční jarní akce uskuteční ve dnech 8. - 11. 10. 2020.

Vyhlášení cen Magnesie Litery je odloženo

Vyhlášení vítězů cen Magnesie Litery, které se mělo uskutečnit 7. dubna na Nové scéně ND, musí být kvůli stavu nouze odloženo. Slavnostní cermoniál se bude konat v zatím nespecifikovaném podzimním termínu. Připomínáme užší nominace v překladové kategorii:

Madona zabijáků, Fernando Vallejo, přel. Petr Zavadil (šp.), Fra, Praha
Patrick Melrose I, Edward St Aubyn,  přel. Ladislav Nagy (angl.), Argo, Praha  
Manuál pro uklízečky, Lucia Berlinová, přel. Martina Knápková (angl.). Argo, Praha

Anotace k jednotlivým titulům jsou k dispozici  na webu https://www.magnesia-litera.cz/#nominace.

Koronavirus a OP

Vzhledem k nařízení vlády ČR z 10. března a následujícího vyhlášení celostátního stavu nouze jsme povinni zrušit naše březnové, případně dubnové akce OP. Jsou připraveny a po skončení mimořádné situace domluvíme náhradní termíny. Doufáme, že se brzy obnoví i normální stav, a to  nejenom v kultuře.

Pokud by někdo ze starších členů OP bydlících v Praze potřeboval donést nezbytné potraviny, může se obrátit na paní předsedkyni (linhartovah@seznam.cz) nebo místopředsedkyni (alena.lhotova@gmail.com), výpomoc rády zprostředkují.

Březnový Klub rusistů zrušen

Klub rusistů  je nucen odložit přednášku doc. PhDr Václava Jamka Některé problémy  překladu básnického textu, která by se měla  konat 20.března 2020 v 17 hod. na FF UK, 3.patro , č.325 (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Fakulta bude totiž uzavřena. Náhradní termín bude stanoven později. Za Klub rusistů OP  zdraví Alena Morávková.

Ztraceni v překladu : březnový pořad zrušen

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem se ruší plánovaný pořad Ztraceni v překladu VI (Knihovna Václava Havla 26. 3. na téma potřeba či zbytečnost vydávání nových překladů klasiků), o němž jste byli informování prostřednictvím posledních Zpráv OP. O novém termínu konání kulatého stolu s týmž programem Vás budeme včas informovat.

Stipendium Paula Celana 2020

Institut für Wissenschaften vypisuje pobytová stipendia ve Vídni. Termín přihlášek je 19.dubna 2020. Více informací najdete na webu:  https://www.iwm.at/fellowships/celan/

Projekt Poznejte svého překladatele začal úspěšně

Obec překladatelů ve spolupráci s knihovnami po celé ČR organizuje projekt založený na besedách, při nichž překladatelé dávají čtenářům nahlížet do své překladatelské kuchyně. Projekt je rozvržen na celý rok, naplánováno je asi 40 besed, několik se jich bude konat na počátku října v rámci pravidelného Týdne knihoven. Pozvánky i ohlasy sledujte na webu OP a FB OP. Zatím se uskutečnily tyto konkrétní akce:
1) Nová Paka: Gymnázium v Nové Pace a v Hořicích, Novopacké sklepy (3 besedy), 19. a 20. 2.
Překladatelky: Alžběta Lexová (angličtina) a Marie Jungmannová (angličtina a španělština)
2) Městská knihovna v Praze, seminář pro knihovníky a knihovnice pracující ve službách, 24. 2.
Překladatelky: Kateřina Klabanová (angličtina a němčina) a Anna Tkáčová (španělština)
3) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, pro 40 pracovníků knihoven v kraji, 28. 2.
Překladatelka: Athena Alchadizu (španělština)
4) Knihovna Jestřábka, Jestřábí Lhota u Kolína, 1. 3. Překladatelka: Hana Švolbová (severské jazyky)
5) Městská knihovna Český Těšín, 4. 3. – kavárna Avion, pro žáky v rámci Coolturních dnů
Překladatelka Michaela Škultéty (němčina) a překladatel Pavel Peč (angličtina, polština)

Program EU Kreativní Evropa – výzva Literární překlady v roce 2020 + seminář

Unijní Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vyhlásila výzvu na podporu literárních překladů.

Hlavním cílem projektů literárních překladů je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropské unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kreativní Evropa – Kultura, podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová díla.

Termín uzávěrky je 5. 5. 2020 v 17 hod.

Více informací najdete na https://www.kreativnievropa.cz/kultura/vyzva/literarni-preklady-2020/

Seminář

Česká Kancelář Kreativní Evropa – Kultura při této příležitosti pořádá seminář pro potenciální žadatele, který se koná ve středu 18. 3. 2020 od 13.30 v Malém sále, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1. Seminář je zdarma.

Více informací a registrace: https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/seminar-pro-zadatele-literarni-preklady-2020-18-3-2020/

celý článek

Dušan Karpatský známý a neznámý

Dušan Karpatský známý a neznámý

Informace na poslední chvíli:

Česko-chorvatská společnost  vás srdečně zve na vzpomínkový večer k 85. výročí narození DUŠANA KARPATSKÉHO. Uskuteční se

v úterý 25.2. v 18.00

v Domě národnostních menšin, Praha 2, Vocelova 3

Březnový bubeníčkovský večer

Březnoví Bubeníčci se uskuteční v pondělí 9. 3. v 19.30, tentokrát v Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1 na téma:

JAROSLAV SEIFERT JAKO PŘEKLADATEL

Z jeho podání Verlaina, Apollinaira aj. zarecitují Hana Kofránková, Taťjana Medvecká, Markéta Potužáková, Přemysl Rut a Svatopluk Schuller.

Stipendijní pobyt pro germanisty 2020


Goethe-Institut informuje o možnostech stipendijního  pobytu v délce 6 až 8 týdnů v několika překladatelských zařízeních. O stipendium ve výši 1500 euro lze požádat do 6.3.2020. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce:

 www.goethe.de/uebersetzerstipendium

Cena Karla Čapka 2020

Cena Karla Čapka 2020

Cenu Karla Čapka pro rok 2020, udílenou Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, převezme Václav Jamek, spisovatel, básník, esejista, publicista, překladatel z francouzštiny, bývalý diplomat a vysokoškolský pedagog, nositel Ceny Toma Stopparda, překladatelské Ceny Josefa Jungmanna a důstojník francouzského Řádu umění a humanitních věd. Václav Jamek je dlouhodobě i předsedou poroty Ceny Josefa Jungmanna a členem výboru OP.

Slavnostní předání se uskuteční 13. února 2020 v rezidenci primátora Hl. m. Prahy, který letošní Ceně Karla Čapka udělil záštitu.

Výstava a konference PENu

Český PEN klub si 95. výročí své existence a 130. výročí narození Karla Čapka připomíná výstavou v Národní knihovně ČR a Mezinárodní konferencí Malé jazyky a literatury ve velkém světě v Zrcadlové kapli Klementina. Postačí literární hodnoty malých jazyků samy o sobě, aby se staly součástí světového kontextu, a je to v silách samotných tvůrců? Mají spisovatelé dostatečné podmínky, aby se pomocí překladů do světových jazyků zmírnil handicap „malého“ jazyka a jejich díla mohla vstupovat do konfrontace se světovou literaturou? Jak tuto roli plní kulturní politika státních institucí země, je dostatečná a účinná, když péče o pomoc literatuře na cestě do světa je to důležitější, oč je jazyk minoritnější? Nad těmito otázkami se bude zamýšlet 27 přednášejících, mezi jinými publicista a diplomat Petr Janyška, překladatelé Jarka Vrbová, Robert Svoboda nebo Klara Notaro, novinář Vlastimil Ježek, spisovatelé Martina Schepelern,Tomáš Zmeškal a mnoho dalších významných představitelů literární scény. Konference se koná v pátek 14.2.2020 v době 10.00 – 13.00, a 14.00-17.00.

Zemřel Luboš Dobrovský

30. ledna 2020 zemřel Luboš Dobrovský. Novinář, politik diplomat, mluvčí Občanského fóra, kancléř prezidenta Václava Havla. V neposlední řadě to však byl i náš kolega, překladatel z ruštiny a polštiny. Čest jeho památce. Bibliografii překladů naleznete zde.

Valná hromada 2020

Výbor Obce překladatelů zve všechny členy na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 6. února 2020 v 14.30, v K-Centru, Senovážné nám. 23, Praha 1, v přízemí, místnost č. 16 (spojení: tramvaj č. 3, 5, 6, 9, 14, 24, stanice Jindřišská). Valná hromada letos není volební, ale v každém případě doufáme v co nejhojnější účast. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek VH na 15.00, ale bylo by hezké na to nehřešit.        
Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Diskuse
6. Ukončení valné hromady

Zemřel Josef Čermák

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 14. ledna zemřel literární historik, erudovaný znalec díla Franze Kafky, zakládající člen Společnosti Franze Kafky, překladatel z němčiny, francouzštiny a španělštiny, především však laskavý člověk a pedagog Josef Čermák (1928-2020). Mnozí si jej pamatujeme jako redaktora nakladatelství Odeon, kde se neúnavně snažil dostat v době cenzury mezi čtenáře knihy těch nejvýznamnějších zahraničních autorů. Překladovou bibliografii autora naleznete zde.

Zádušní mše se koná v pátek 24. ledna v 9.30 v bazilice sv. Markéty Antiochijské v Břevnovském klášteře, poté bude Josef Čermák pochován do rodinného hrobu na Olšanských hřbitovech.

smuteční oznámení

Pozvánka

Zveme zájemce na dvě zajímavé přednášky

14. ledna 2020 ve 14:00, na Ústavu translatologie v Hybernské ul. 3, Praha 1, místnost č. 206.

1) LA AVENTURA EDITORIAL SOBRE LOS
ESTUDIOS CULTURALES DE LA
TRADUCCIÓN
(PŘÍBĚH KULTURNÍHO PŘEKLADU – JAK TO VIDÍ
NAKLADATELSTVÍ?)

2) LAS AVENTURAS DE LA LITERATURA
CHECA EN ESPAÑA. TRADUCCIONES
INDIRECTAS Y EL PAPEL MEDIADOR DEL
ALEMÁN, CENSURA Y MATERIAL
PARATEXTUAL
(OSUDY DOBRÉ ČESKÉ KNIHY VE ŠPANĚLSKU – NEPŘÍMÉ
PŘEKLÁDÁNÍ A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ ROLE NĚMČINY, CENZURA,
PARATEXTY)
prosloví
Dr. Pilar Martino Alba
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Ústav translatologie FF UK

Obě přednášky a diskuze budou tlumočeny do češtiny.
 

Starší zprávy jsou přesouvány do archivu aktualit.