Kandidáti

Status kandidáta

Vřele vítáme nové členy v našich řadách.

Pokud ještě nesplňujete podmínky členství v Obci překladatelů, ale již jste publikovali alespoň jeden překlad, nabízíme vám status kandidáta.


Zájemci o členství v Obci překladatelů, jimž dosud nevyšly dva překladové tituly nebo deset časopiseckých statí, se mohou stát kandidáty členství na dobu dvou let s tím, že pokud jim do dvou let nevyjdou dva překlady nebo příslušný počet časopiseckých statí, mohou po dvou letech znovu požádat výbor OP o prodloužení svého statusu kandidáta.


Kandidáti na řádné členství přispívají na činnost OP poloviční částkou, aktuálně ve výši 350 Kč/rok. Tím získávají  právo:


- využívat služeb poskytovaných OP včetně práva dostávat interní zpravodaj OP Zprávy a interní mailovou korespondenci;


- účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem;


- účastnit se valné hromady.


Kandidáti nemají na valné hromadě hlasovací právo, ale mohou se na výbor OP obracet se svými podněty a dotazy. Podrobnosti na webu Obce překladatelů ve Stanovách na: http://www.obecprekladatelu.cz/stanovy.htm