Síň slávy

Při předávání Ceny Josefa Jungmanna jsou do ní slavnostně uváděni překladatelé, kteří už získali nejvyšší ocenění za překlad a jejichž dílo i nadále poutá pozornost veřejnosti, překladatelů i poroty. Do Síně slávy byli uvedeni:

v roce 2002 Pavel Dominik (angličtina)

                    Jiří Pelán (francouzština, italština)

v roce 2004 Kateřina Vinšová (francouzština, italština)

                    Anna Valentová (maďarština)

v  roce 2006 Jiří Josek (angličtina)

v roce 2007 Vlasta Dufková (francouzština, portugalština)

                     Luba a Rudolf Pellarovi (angličtina)

v roce 2008 Jiří Stromšík (němčina)

v roce 2011 Jiří Hanuš (angličtina)

v roce 2012 Martin Hilský (angličtina)

v roce 2013  Věra Koubová (němčina)

v roce 2015  Miroslav Jindra (angličtina)

v roce 2016  Dušan Karpatský (charvátština, srbština)

v roce 2017  Vratislav J. Slezák (němčina) a Radoslav Nenadál (angličtina)

v roce 2018  Pavla Lidmilová (portugalština)

v roce 2019 Jarmila Emmerová (angličtina)

v roce 2020 Miloslav Uličný (španělština a další románské jazyky)

v roce 2021 Jiří Pechar (francouzština a další jazyky)