Krameriův vinš

Krameriův vinš

Udílí Obec překladatelů od 90. let 20. století jako poděkování osobnostem, které se významně zasloužily o podporu a rozvoj literárního překladu v České republice. K udělení Krameriova vinše dochází při vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna. Od OP ho dosud obdrželi:
 
Jan Zelenka, garant Stipendia Hany Žantovské, anglista a nakladatelský redaktor za důsledné působení ve propěch uměleckého překladu (2020)

Hana Kofránková, rozhlasová režisérka, za vedení a režii pravidelného pořadu o literárních překladech a překladatelích, známého jako "Bubeníčci" (2019)

Marie Zábranová, nakladatelská redaktorka, za podporu a rozvoj literárního překladu (2018)

Milan Macháček za skvělou redakční práci na významných textech našich překladatelů (2017)

Božena Koseková za dlouholété působení v porotách Ceny Josefa Jungmanna (2016)

Manželé Mědílkovi z nakladatelství Opus za vydávání překladů poezie a dalších nekomerčních titulů (2915)

Petruška Šustrová, publicistka a překladatelka, za pořad Služebníci slova, vysílaný v Rádiu Česko v letech 2006-2007, v němž vedla rozhovory s českými překladateli /knižní vydání 2008/

Jarmila Emmerová, překladatelka vysokočkolská pedagožka a dlouholetá předsedkyně OP

Miloslav Uličný, překladatel, a Petr Kautský, dlouholetý organizátor Klubu kultury překladu

Jiří Srstka, ředitel DILIA

Dana Kalinová, ředitelka veletrhu Svět knihy

Vladimír Pistorius, ředitel nakladatelství MF v 90. letech

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Český rozhlas Vltava velmi pěkně představil posluchačům 29. ročník Ceny Josefa Jungmanna písemně i rozhovory s laureátkou Alicí Flemrovou a dalšími oceněnými. Zde odkaz na webovou stránku pořadu.