Rezidence Broumov

Obec překladatelů nabízí svým členům zimní rezidenční pobyty se stipendiem v Rezidenčním literárním domku v areálu broumovského kláštera. Rezidenti dostávají stipendium ve výši 3 000 Kč za týden, které poskytuje Agentura pro rozvoj Broumovska. Rezident se zavazuje podle svých možností propagovat svůj rezidenční pobyt, kromě toho se účastní čtení v místní knihovně.

Výběr rezidentů provede výbor Obce překladatelů na základě obdržených žádostí. Upřednostněni budou žadatelé, kteří rezidenční pobyt v Broumově dosud neabsolvovali.

Délka pobytu: 2–4 týdny

Termín pobytu: prosinec 2022, leden 2023

Uzávěrka žádostí: 26. 6. 2022

Žádosti zasílejte pomocí Google formuláře, případně na sekretariát Obce překladatelů poštou na adresu Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na e-mail info@obecprekladatelu.cz.