Státní cena

Státní cena za překladatelské dílo je samostatně vyhlašována od roku 1995 v návaznosti na tradici první republiky. Do té doby byla udělena čtyřikrát v rámci Státní ceny za literaturu  - 1927: Otmar Vaňorný (stará řečtina), 1951: Jiří Taufer (ruština), 1954: Ján Smrek (maďarština) a 1955 (Erik Saudek (angličtina). Je udělována každoročně k 28. říjnu. Vyhlašuje ji Ministerstvo kultury spolu se Státní cenou za literaturu a rezortními cenami MK, s nimiž bývá v médiích nesprávně směšována.

Laureáti:

2021 - Alena Morávková (ruština)

2020 - Blanka Stárková (španělština)

2019 - Anna Kareninová (francouzština, angličtina)

2018 - Helena Stachová (polština)

2017 - Eva Kondrysová (angličtina)

2016 - Pavel Dominik (angličtina) 

2015 - Hanuš Karlach (němčina)

2014 - Jiří Pechar (francouzština, němčina, španělština)

2013 - Vratislav J. Slezák (němčina, dánština)

2012 - Vladimír Mikeš (francouzština, italština, španělština, též portugalština,němčina)

2011 - Martin Hilský (angličtina)

2010 - Oldřich Král (čínština)

2009 - Miroslav Jindra (angličtina)

2008 - Jiří Stromšík (němčina)

2007 - Antonín Přidal (angličtina, španělština, francouzština)

2006 - František Fröhlich (dánština, norština, švédština, angličtina)

2005 - Pavla Lidmilová (portugalština, španělština)

2004 - Dušan Zbavitel (bengálština, sanskrt, páli, angličtina, němčina)

2003 - Dušan Karpatský (srbocharvátština, výjimečně slovinština, makedonština a slovenština)

2002 - Jiří Pelán (italština, francouzština)

2001 - Jan Vladislav (francouzština, ruština, slovenština a za jazykové spolupráce i další jazyky)

2000 - Anna Valentová (maďarština, angličtina)

1999 - Lumír Čivrný (španělština, francouzština, němčina, portugalština a za jazykové spolupráce i další jazyky)

1998 - Jindřich Pokorný (němčina, francouzština, latina)

1997 - Luba a Rudolf Pellarovi (angličtina, němčina)

1996 - Ludvík Kundera (němčina, francouzština, slovenština a za jazykové spolupráce i další jazyky)

1995 - Josef Hiršal (němčina, ve spolupráci s jazykovými odborníky i další jazyky)