Členství v OP

Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). K listopadu 2022 měla Obec překladatelů 289 členů a členek.

Přihlášku najdete zde. Uvádějte prosím dva své umělecké překlady včetně základních bibliografických údajů (nakladatelství, rok vydání), případně odkaz na web typu Kosmas nebo Databáze knih.

Podáním žádosti o členství v OP souhlasíte s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.

Členské příspěvky na daný rok se platí od 1. 1. nejpozději do 31. 3. na bankovní účet 1014328992/5500. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo napište do zprávy pro příjemce své jméno. Můžete také využít níže uvedené QR kódy (nezapomeňte doplnit VS nebo zprávu pro příjemce!).

Dlužné příspěvky do roku 2021 včetně se výbor rozhodl odpustit.

Členské příspěvky jsou pro chod OP velmi důležité. Pokrývají především náklady, jež nelze hradit z grantových zdrojů. Nezaplacení členského příspěvku je podle stanov důvodem ke zrušení členství.

Děkujeme všem, kdo příspěvky řádně a včas platí!

Příspěvek 1000 Kč                                                                                          Příspěvek 500 Kč