Honorářová doporučení

Minimální honorář

Výbor OP aktuálně doporučuje minimální honorář ve výši  200 Kč za 1 normostranu  přeloženého beletristického textu, u  básnického díla minimálně 40 Kč za 1 verš.

Stanovení honoráře ve smlouvě je věcí oboustranné dohody. Navýšením odměny se proto do honoráře promítá -  kromě jiných kritérií vyplývajících z Autorského zákona - také zkušenost, talent a  ověřená kvalita překladatele, zohledněna musí být i obtížnost převáděného textu.

Představujeme

Cenu Josefa Jugmanna

Cenu Josefa Jugmanna

Slavnostní vyhlášení 26. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku se uskutečnilo v pondělí 2. října 2017 v prostorách pražského Goethe-Institutu. Výsledky uveřejňujeme v rubrice Aktualit.