Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Obec překladatelů, z. s., se sídlem Pod Nuselskými schody 3,
120 00 Praha 2
, IČ: 00549096 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu info@obecprekladatelu.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:

době společnost nevyužívá.

5. Vezměte prosíme na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,